Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy sąd może rozłożyć spłatę długu na raty?

3 komentarze

Tytułowe pytanie nierzadko pojawia się w mailach do mnie a niedawno jeden z internautów stwierdził w komentarzu na jakimś prawniczym blogu iż jest to nie możliwe (gdyż skoro dług jest wymagalny a sąd uwzględnił powództwo, to musi zasądzić obowiązek zapłaty całości od razu).

Przeczytaj też: Spłata długu w ratach a odsetki

Otóż informuję, że sąd może rozłożyć w wyroku zapłatę długu w ratach. Tak uczynił dla dłużnika w jednej z moich spraw. Dłużnik po wyroku spłacał pożyczkę w ratach (chociaż zgodnie z umową spłacona miała zostać całość po upływie terminu zapłaty) i spłacił mi wszystko oprócz ostatniej raty, bo zmarł.

Przeczytaj też: Wyrażenie chęci zawarcia ugody a uznanie roszczenia albo winy

Który przepis zezwala sądowi na taki “gwałt” na wierzycielu? Na rozłożenie spłaty dawno wymagalnego długu (np. pożyczki albo faktury) na raty? Ano art. 320 Kpc stanowiący że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Jak już wspomniałem, rozłożył w jednej z moich spraw. Jest też co najmniej kilka orzecznictw w tym temacie gdzie sąd przychylił się do wniosku pozwanego o rozłożenie spłaty na raty.

Przeczytaj też: Komornik a rozłożenie spłaty na raty

Wysoce irytujące dla wierzyciela byłoby w wyroku rozłożenie spłaty długu na raty w szczególności po tym, jak przez ileś lat plus np. pół roku trwania procesu sądowego albo i znacznie dłużej dłużnik ani złotówki mu nie zwrócił, choć długu nie kwestionował.

Aha, niektórzy pytają też, czy “sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty”. Jeżeli roszczenia zawarte w pozwie są wymagalne to sąd w nakazie zapłaty sam z siebie nie rozłoży spłaty na raty. Pozwany może jednak odwołać się od nakazu zapłaty i wnosić o rozłożenie spłaty na raty. Zaznaczam jednak, że zgodnie z przytoczonym wcześniej przepisem, sąd może na to przystać jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach zatem pozwany powinien wykazać, że jego spawa jest takim szczególnie uzasadnionym wypadkiem bo np. został oszukany na wysoką kwotę albo ponosi wysokie koszty leczenia siebie bądź najbliższej osoby, nie wiem.

Przeczytaj też: Czy nakaz zapłaty można rozłożyć na raty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy sąd może rozłożyć spłatę długu na raty?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mojemu dłużnikowi w sprawie zapłaty pożyczki rozłożył na raty w sumie na rok o ile pamiętam.

  Gero

  13 lut 21 o 22:35

 2. Mojemu dłużnikowi też rozłożył na raty. Spłacił z połowę po czym zmarł i reszty już nie odzyskałem. Mogłem żądać od spadkobierców którzy chyba przyjęli spadek, ten mój dłużnik chyba nie miał innych długów prócz u mnie. Nie chciało mi się brnąć przez procedury.

  wader

  15 maj 21 o 20:49

 3. I mojemu dłużnikowi sąd rozłożył na raty pomijając to że dłużnik w ciągu 4 lat wymagalności długu nie oddal ani cząstki.

  Jan

  30 lip 21 o 06:38

Skomentuj