Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika?

4 komentarze

Pytanie: Czy pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika? Chodzi o szkodę wyrządzona klientowi firmy.

Przeczytaj też: Dochodzenie odszkodowania – z prawnikiem?

Odpowiedź: Tak, W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. – Art. 120 § 1 kodeksu pracy.

Należy jednak wskazać, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika jeżeli powstała wskutek czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków pracowniczych i poza zakres działalności zakładu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.3.1976 r., sygn. akt IV CR 68/76).

Przeczytaj też: Miarkowanie kary umownej. Kara umowna a brak szkody.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 czerwca, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy zakład pracy ma regres w stosunku do pracownika który wyrządził komuś szkodę i pracodawca zapłacił za to odszkodowanie?

  paqu

  5 cze 23 o 19:03

 2. Tak, ale jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie, to odpowiada wobec pracodawcy finansowo tyko do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego w dniu wyrządzenia szkody.

  admin

  5 cze 23 o 20:21

 3. A ustalenie czy umyślnie czy nieumyślnie wyrządzil szkodę może być problematyczne.

  paqu

  6 cze 23 o 07:16

 4. Nam pracownik zawalił kontrakt nie opracowując na czas dokumentacji, oczywiście nie sposób udowodnić, że zrobił to celowo. W tym wypadku kontrahentowi nalezy się kara umowna.

  Czesiek

  11 cze 23 o 10:21

Skomentuj