Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy podżeganie do wykroczenia jest karalne?

4 komentarze

Pytanie: Czy podżeganie do popełnienia wykroczenia jest karalne? Chodzi mi dokładnie o coś takiego, że ja podżegam kogoś mailem żeby wybił szybę komuś.

Odpowiedź: Podżeganie do popełnienia wykroczenia jest karalne jeżeli konkretny przepis tak stanowi i gdy czyn zabroniony został popełniony. Umyślne wybicie komuś szyby może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 124. Kodeksu wykroczeń (niszczenie, uszkadzanie cudzego mienia) jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych. A § 2 tegoż. art. owszem stanowi, że podżeganie jest karalne. Karę za podżeganie lub za pomocnictwo wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia. Jeżeli podżegany jednak nie wybije szyby, to podżegacz nie ponosi odpowiedzialności za podżeganie do tego.

Przeczytaj też: Podżeganie – karalne, publiczne nawoływanie – niekaralne

Wartość zbitej szyby może jednak przekraczać 500 złotych i wtedy jej umyślne wybicie będzie przestępstwem z art. 288 Kodeku karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 a w przypadku mniejszej wagi grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. A podżeganie do każdego przestępstwa jest karalne i bezskuteczne podżeganie też.

Przeczytaj też: Wykroczenie a występek

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lutego, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Czy podżeganie do wykroczenia jest karalne?'

Subscribe to comments with RSS

 1. “W przypadku mniejszej wagi” szyby? 🙂

  Anonim

  20 lut 21 o 16:26

 2. Mniejsza waga przestępstwa zniszczenia mienia to może raczej np. gdy dokonane w zemście słusznej…

  admin

  20 lut 21 o 16:37

 3. A podżeganie do kradzieży batonika ze sklepu jest karalne? Batonika o wartości na przykład 2 złotych.

  hetka

  12 lut 22 o 15:48

 4. Tak, podżeganie do wykroczenia kradzieży też jest karalne. Art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń.

  admin

  12 lut 22 o 16:05

Skomentuj