Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy podżeganie do wykroczenia jest karalne?

2 komentarze

Pytanie: Czy podżeganie do popełnienia wykroczenia jest karalne? Chodzi mi dokładnie o coś takiego, że ja podżegam kogoś mailem żeby wybił szybę komuś.

Odpowiedź: Podżeganie do popełnienia wykroczenia jest karalne jeżeli konkretny przepis tak stanowi i gdy czyn zabroniony został popełniony. Umyślne wybicie komuś szyby może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 124. Kodeksu wykroczeń (niszczenie, uszkadzanie cudzego mienia) jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych. A § 2 tegoż. art. owszem stanowi, że podżeganie jest karalne. Karę za podżeganie lub za pomocnictwo wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia. Jeżeli podżegany jednak nie wybije szyby, to podżegacz nie ponosi odpowiedzialności za podżeganie do tego.

Wartość zbitej szyby może jednak przekraczać 500 złotych i wtedy jej umyślne wybicie będzie przestępstwem z art. 288 Kodeku karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 a w przypadku mniejszej wagi grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. A podżeganie do każdego przestępstwa jest karalne i bezskuteczne podżeganie też.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lutego, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Czy podżeganie do wykroczenia jest karalne?'

Subscribe to comments with RSS

  1. “W przypadku mniejszej wagi” szyby? 🙂

    Anonim

    20 Lut 21 o 16:26

  2. Mniejsza waga przestępstwa zniszczenia mienia to może raczej np. gdy dokonane w zemście słusznej…

    admin

    20 Lut 21 o 16:37

Skomentuj