Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?

3 komentarze

Pytanie: Czy nota obciążeniowa z tytułu kary umownej jest zarazem wezwaniem do zapłaty jeżeli nie zawiera terminu w jakim ma być zapłacona i nie zawiera ostrzeżenia o skierowaniu jej do sądu?

Przeczytaj też: Czy wezwanie do zapłaty wysłane mailem jest skuteczne?

Odpowiedź: Nie, taka nota obciążeniowa nie stanowi wezwania do zapłaty. Co więcej, nota obciążeniowa nie czyni zobowiązania z tytułu kary umownej wymagalnym jeżeli strony umowy nie oznaczyły terminu zapłaty kary umownej. I w związku z powyższym zobowiązanie z tytułu kary umownej ma charakter bezterminowy (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r., III CZP 76/14, OSNC 2015, nr 7-8, poz. 86).

Przeczytaj też: Wymagalność zapłaty kary umownej

Dopiero wystosowanie wezwania do zapłaty postawi takie roszczenie w stan wymagalności. Jak chodzi o zapowiedź wniesienia do sądu powództwa o zapłatę, to nie jest to niezbędny element wezwania do zapłaty – wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia nawet w przypadku wniesienia powództwa o zapłatę.

Przeczytaj też: Podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 maja, 2023

kategoria windykacja

Komentarze do 'Czy nota obciążeniowa jest wezwaniem do zapłaty?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A ta kara umowna ma pokrycie w poniesionej szkodzie? Jeżeli nie poniesiono szkody, to kara umowna nie przysługuje według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

  Boniek

  6 maj 23 o 20:52

 2. W ogóle wezwanie do zapłaty nie jest niezbędne by sąd wydał nakaz zapłaty. O co ten szum?

  parker

  7 maj 23 o 22:09

 3. O to o czym mowa w poradzie czyli, że roszczenie to nie jest wymagalne i staje się dopiero po wezwaniu do zapłaty. Jeżeli wystąpi Pan z powództwem o zapłatę niewymagalnego roszczenia, to sąd powództwo oddali.

  admin

  7 maj 23 o 22:14

Skomentuj