Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik zawiadamia prokuraturę?

Jeden komentarz

Pytanie: Tak mi się źle ułożyło, że mając już umorzoną bezskuteczną egzekucję dalej zaciągałem długi które kolejno trafiały do egzekucji przez tego samego komornika, niektóre sprawy z nich też już umorzył jako bezskuteczne. Są to należności za niezapłacone towary. Niedawno znajomy któremu zwierzyłem się z tego powiedział mi, że takie działanie może zostać uznane za wyłudzenie jeżeli komornik powiąże te sprawy i czeka mnie sprawa karna. Czy rzeczywiście jest ryzyko, że komornik zawiadomi prokuraturę?

Przeczytaj też: Jak odzyskać pieniądze od oszusta?

Odpowiedź: Oszustwo czyli właśnie wyłudzenie jest przestępstwem ściganym z urzędu i nie tylko pokrzywdzony ale każdy kto powziął wiedzę o dokonaniu przez kogoś wyłudzenia, może powiadomić o tym organy ścigania (prokuraturę lub policję, do wyboru). Co więcej, art. 304 § 1 kpk (kodeksu postępowania karnego) stanowi, że każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Inaczej jest tylko jak chodzi o oszustwo na szkodę osoby najbliższej.

W praktyce w okolicznościach podobnych do tych opisanych przez Pana komornicy nawet powiązawszy fakty raczej nie wnoszą zawiadomień o oszustwie a przynajmniej w żadnej z tego typu spraw które ja prowadziłem. Owszem, gdyby złożyć w takiej sprawie zawiadomienie,  to istniałoby prawdopodobieństwo uznania przez prokuratora, że doszło do oszustwa czyli wyłudzenia. Jednak znane mi są też podobne przypadki (zaciąganie po bezskutecznej egzekucji kolejnych zobowiązań i niespłacanie ich) w których zawiadomienie zostało złożone przez wierzyciela a prokurator (rzekomo) nie dopatrzył się znamion wyłudzenia.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Nie można jednak wykluczyć, że komornik poinformuje Pana wierzycieli o wcześniejszych bezskutecznych postępowaniach egzekucyjnych lub stosowne zapytanie skieruje do komornika wierzyciel: Sprawdzenie dłużnika u komornika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i uzyskawszy od komornika odpowiedź, złoży zawiadomienie o wyłudzeniu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 września, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Czy komornik zawiadamia prokuraturę?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Komornicy zbytnio cenią swój czas by przesiadywać na policji i składać zeznania jako zawiadamiający o przestępstwie. I w 90 procentach nic by z tego nie mieli, rzadko który dłużnik spłaca na etapie postępowania przygotowawczego to znaczy niektórzy spłacają niewielką część po doradzeniu im tak przez policjanta po czym sprawa zostaje umorzona bo “wykazuje wolę spłaty w ratach i jedną spłacił”

    Mikosz

    10 wrz 22 o 22:27

Skomentuj