Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik może zająć samochód firmowy?

24 komentarze

Pytanie: Czy komornik może zająć mój firmowy samochód? Jeszcze nie wszczął egzekucji ale zawczasu chciałbym wiedzieć czy cos mogę zrobić. Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową. Auto jest mi niezbędne do wykonywania pracy, zlecenia mam rozrzucone po całym województwie, praktycznie nic nie wykonuję u siebie, wszystko o klientów. Gdzieś coś mi się obiło o uszy, że sprzęt, narzędzia niezbędne osobie do pracy nie podlegają egzekucji, czy to prawda?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć samochód w leasingu?

Odpowiedź: Niestety, komornik ma prawo zająć i zlicytować samochód firmowy. To o czym Pan słyszał, to art. 829 ust. 4) Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że nie podlegają egzekucji narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Poza tym, ten przepis dotyczy dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za długi całym swoim majątkiem, w tym także tym którego używa do prowadzenia tej działalności.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć samochód w kredycie?

Istnieje co prawda art. 1061 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) stanowiący, że dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia ale pod warunkiem, że wskaże we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną.

Przeczytaj też: Egzekucje komornicze a rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 stycznia, 2021

Komentarze do 'Czy komornik może zająć samochód firmowy?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam pytanie trochę niezwiązane, czy na firmowym rachunku bankowym jest kwota wolna od egzekucji?

  Staszek

  9 sty 21 o 13:47

 2. Nie, na koncie firmowym kwota wolna nie przysługuje ale można używać konta osobistego jako firmowego i wtedy kwota wolna przysługuje. Korzystne konta osobiste które bez wychodzenia z domu można otworzyć, są tutaj.

  admin

  9 sty 21 o 14:34

 3. Komornik zajął samochód znajdujący się w firmie dłużnika ale okazało się że jest to nie jego samochód tylko leasing należący do banku. Teraz bank wezwał mnie do zwolnienia pojazdu spod egzekucji i grozi że skieruje przeciwko mnie sprawę do sądu jeżeli ja nie wystąpię do komornika aby ten zwolnił pojazd. Windykacja jest całkowicie bezskuteczna, firma windykacyjna rozkłada ręce i ten samochód w leasingu to jedyna wartościowa rzecz którą zajął komornik. Czy nie ma możliwości prawnej aby zlicytować ten leasing? Przecież dłużnik płaci co miesiąc raty czyli jakby spłaca ten samochód wiec nie jest on już w części jego? To czy komornik w ogóle miał prawo prowadzić windykację poprzez zajęcie takiego samochodu i dlaczego sam nie zwolni tego pojazdu tylko pozostawia mi podjęcie decyzji w tym zakresie?

  Juro

  30 sty 21 o 15:22

 4. Zapewne we wniosku egzekucyjnym napisał Pan że wnosi o egzekucję do ruchomości dłużnika i komornik zajął ten samochód jako ruchomość znajdująca się we władaniu dłużnika. Albowiem komornik zajmuje właśnie między innymi rzeczy znajdujące się we władaniu dłużnika i nie ma obowiązku przed dokonaniem zajęcia sprawdzić, czy pojazd jest własnością dłużnika. Prowadząc windykację, w wielu sprawach mieliśmy takie sytuacje, że komornik zajął samochód lub maszynę która okazała się być w leasingu. Jeżeli leasingodawca wezwał nas pisemnie do zwolnienia przedmiotu leasingu i załączył stosowne dowody – dokumenty to wnioskowaliśmy do komornika o zwolnienie takiej rzeczy spod egzekucji a jeżeli nie wezwał nas albo gdy nie załączył dowodów (i pomimo prośby z naszej strony o stosowne uzupełnienie, nie uczynił tego) wówczas nie wnioskowaliśmy o zwolnienie (nie mając pewności, czy przedmiot ten naprawdę jest jego własnością) i często przedmiot leasingu zostawał zlicytowany. W tym wypadku leasingodawcy (i w ogóle właścicielowi zajętej rzeczy, który nie jest dłużnikiem) przysługuje prawo do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia informacji o zajęciu jego przedmiotu (samochody, maszyny, …). Jeżeli w tym terminie nie złoży powództwa, to przedmiot leasingu może zostać zlicytowany i dochodzi do skutecznej windykacji a (już były) właściciel takiej zlicytowanej rzeczy nie ma już możliwości ani odzyskać przedmiot ani skutecznie walczyć o odszkodowanie. Z kwoty uzyskanej z licytacji zaspokojony zostaje wierzyciel na rzecz którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne.

  admin

  30 sty 21 o 15:55

 5. Czy to prawda że jeżeli dłużnikiem jest firma to komornik może pozostawić dłużnikowi zajęty samochód aż do dnia licytacji?

  latos

  9 lip 21 o 17:09

 6. Niezależnie od tego czy dłużnikiem jest firma / osoba prowadząca działalność czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, to co do zasady komornik pozostawia zajęte ruchomości (a więc i pojazd) we władaniu dłużnika.

  admin

  9 lip 21 o 17:33

 7. “Co do zasady” to są jakieś wyjątki, kiedy? Komornik chce zająć moją firmówkę.

  Anonim

  6 sie 21 o 07:32

 8. Z ważnych przyczyn komornik może zabrać dłużnikowi zajęty przedmiot, o takich ważnych przyczynach tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/oddanie-ruchomosci-pod-dozor-przez-komornika-zmiana-dozoru/

  admin

  6 sie 21 o 14:16

 9. To bezpieczniej mieć auto w kredycie czy w leasingu, chodzi o komornika?

  koyot

  26 sie 21 o 15:59

 10. W leasingu bezpieczniej. Samochód w kredycie należy do dłużnika i komornik może taki zająć a co najmniej udział w samochodzie gdy bank jest współwłaścicielem.

  Jota

  26 wrz 21 o 17:36

 11. Czy to taki problem dogadac się z kimś na fikcyjną sprzedaż albo po prostu wynajmować, dzierżawić samochód od kogoś znajomego? Opłacać paliwo, naprawy, oc. I komornik nic nie może wtedy.

  Polin

  6 paź 21 o 10:34

 12. Leasing samochodów jest bardzo popularny wśród firm i to chyba także właśnie dlatego, że formalnie rzecz biorąc, nie można prowadzić egzekucji z rzeczy należącej do podmiotu trzeciego a nie do dłużnika. I tak jest w przypadku leasingu gdyż samochód w leasingu nie należy ani w części do leasingobiorcy tylko w całości do firmy leasingowej i nic się w tym zakresie nie zmienia w okresie umowy o leasing. Komornik jednak może zająć każdą będącą we władaniu dłużnika a taką rzeczą jest też samochód w leasingu. Firma leasingowa jednak zostanie poinformowana o dokonanym zajęciu i oczywiście ma prawo skutecznie domagać się zwolnienia samochodu w leasingu jako jej własności. Jeżeli wierzyciel dla którego komornik prowadzi egzekucję nie wniesie do komornika wniosku o zwolnienie takiego pojazdu z egzekucji, to firma leasingowa może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Ma jednak na to miesiąc czasu od daty uzyskania informacji o zajęciu samochodu przez komornika. Czasem firmy leasingowe chyba zapominają o tym albo nie wiedzą, dość że spóźniają się ze złożeniem pozwu przeciwegzekucyjnego, który zostanie odrzucony przez sąd jeżeli zostanie wniesiony po tym zawitym trzydziestodniowym terminie. Wtedy już nic nie stoi na przeszkodzie do zlicytowania leasingu.

  beton

  8 gru 21 o 08:48

 13. Obecnie po zmianie przepisów już nie tak łatwo komornikowi zająć leasing jak i w ogóle ruchomość będącą własnością osoby trzeciej, proszę przeczytać to: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-ruchomosci-osoby-trzeciej-przez-komornika/.

  admin

  8 gru 21 o 08:59

 14. Komornicy to krótkowzroczni prostacy, nie trzeba bowiem geniuszem być aby skojarzyć, że jeżeli dłużnik prowadzący działalność w terenie zostanie pozbawiony samochodu firmowego, to już tej działalności nie będzie mógl prowadzić.

  Grzesio

  3 sty 22 o 08:24

 15. Komornik zajmuje zgodnie z wnioskiem wierzyciela, nie może inaczej. Dłużnik powinien zatem zwrócić się do wierzyciela aby ten nie wnosił do komornika o zajęcie pojazdu firmowego a jeżeli pojazd już jest zajęty, to żeby wniósł do komornika o zwolnienie pojazdu i komornik wtedy zwolni.

  admin

  3 sty 22 o 08:54

 16. Czy zwolnienie samochodu przez komornika wiąże się z koniecznością pokrycia jakichś kosztów przez wierzyciela albo dłużnika?

  Grzesio

  3 sty 22 o 09:09

 17. Nie, umorzenie egzekucji z pojazdu jak i z innego składnika majątku (ale nie powodujące umorzenia postępowania egzekucyjnego w ogóle) nie obarcza kosztami wierzyciela ani dłużnika.

  admin

  3 sty 22 o 11:50

 18. Jeżeli samochód jest jedynym składnikiem majątku dłużnika i wierzyciel wniesie o umorzenie, to obawiałbym się że komornik zechce obciążyć go opłatą 5% (jak przy umorzeniu na wniosek wierzyciela) umarzając postępowanie egzekucyjne a umorzy je, bo przecież już nie będzie z czego egzekucji prowadzić.

  kokosz

  6 sty 22 o 04:39

 19. 5% opłaty za co, od czego? Chodzi mi o tą opłatę od umorzenia egzekucji. Czy w każdym przypadku jest pobierana od wierzyciela?

  Bartek

  21 sty 22 o 11:46

 20. 5% opłaty stosunkowej (czyli prowizji) od długu który jeszcze pozostał. Za co? Za nic – ustawowy prezent dla komornika. Pobierana jest tylko od umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela.

  admin

  21 sty 22 o 13:08

 21. Ja się porozumiałem z wierzycielem, komornika nie ma sensu prosić. Wysłał wierzyciel pismo do komornika i ten mi samochód zwolnił.

  Rafał

  1 mar 22 o 07:49

 22. Komornik nie ma prawa bez wniosku wierzyciela zwolnić samochód. Może najwyżej udawać, że nie jest w stanie go zająć, bo nie wiadomo gdzie stoi, że nie ma kontaktu z dłużnikiem.

  Czapla

  3 mar 22 o 14:00

 23. Zajmowanie, zlicytowanie samochodu – pozbywanie dłużnika prowadzenia działalności zarobkowej. A przecież zgodnie z kodeksem nie podlegają zajęciu przedmioty służące pracy zarobkowej!

  Zegrze

  26 mar 22 o 11:37

 24. Tak ale to ograniczenie nie dotyczy to pojazdów mechanicznych (i w ogóle, ograniczenia nie dotyczą przedsiębiorców…)

  admin

  26 mar 22 o 18:21

Skomentuj