Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej

5 komentarzy

Generalnie, w świetle stosownych przepisów Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobą trzecią, czyli dokonać cesji, przelewu wierzytelności. Potocznie taka czynność nazywa się sprzedaniem długu (bardziej właściwe określenie w tym wypadku to nie długa tylko zobowiązanie). Długi bardzo często sprzedawane są firmom windykacyjnym. Ich skuteczność (łącznie z komornikami) jest generalnie dyskusyjna ale w przypadku wierzytelności bankowych radzą sobie stosunkowo dobrze co wynika ze specyfiki takich wierzytelności i sytuacji majątkowej (w tym dochodowej) dłużników którym bank udzielił kredytu.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta

Padają nieraz w takich wypadkach zarzuty ze strony dłużników i nie tylko, jakoby takie cesje były bezprawne gdyż wiążą się z ujawnieniem przez bank tajemnicy bankowej. O ile bowiem nawet w przypadku np. zobowiązań osób prywatnych z tytułu pożyczki udzielonej przez inną osobę prywatną nie istnieje zakaz cesji takiej wierzytelności, o tyle w przypadku kredytu sytuacja jest dość specyficzna. Banki związane są bowiem tajemnicą bankową, która dotyczy wszelkich wiadomości związanych z czynnościami bankowymi i podmiotami (osobami) będącymi stronami umów z bankami.

Przeczytaj też: Sprzedaż długu bez wyroku

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że taka umowa przelewu wierzytelności nawet jeżeli pociąga za sobą ujawnienie tajemnicy bankowej, to i tak jest ważna i skuteczna w świetle prawa. Firma windykacyjna ma więc prawo żądać od dłużnika zwrotu kredytu. Dłużnikowi pozostaje ewentualnie jedynie dochodzenie odszkodowania od banku z powodu ujawnienia tajemnicy bankowej, ale musiałby udowodnić przed sądem, że w związku z tym poniósł szkodę. W praktyce jednak banki zwykle wpisują w umowach klauzule upoważniające je do sprzedaży wierzytelności kredytowych w związku z czym cesja takiej wierzytelności nie będzie ujawnieniem bankowej tajemnicy.

Przeczytaj też: Sprzedaż długu przez bank a BIK

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2020

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Poza tym art. 509 par. kc: Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

  Ustawa nie zakazuje tego i jeżeli brak zastrzeżenia umownego to można dokonać cesji długu także wobec banku. Właściwość zobowiązania czyli z tytułu kredytu też nie jest przeszkodą.

  Romek

  23 cze 21 o 21:33

 2. A o jakiej właściwości wierzytelności nie mogą być sprzedawane?

  Wanda

  24 cze 21 o 05:24

 3. Alimenty, wynagrodzenie za pracę, nie wiem czy jeszcze coś oprócz tych.

  admin

  24 cze 21 o 09:21

 4. Chciałbym poprosić o poradę. Wydzwaniania do mnie niejaka firma Kaczmarski. Mam kredyt w banku śląskim. Oni przekazali im mój numer telefonu i dane. Opóźnień nie mam w spłacie. Czasami 1 rata to 14 dni. Czy to ich zachowanie jest zgodne z prawem?

  tomasz

  16 wrz 22 o 14:06

 5. Proszę najpierw o sprawdzenie w umowie o kredyt, czy bank zastrzegł sobie prawo do podejmowania takich działań – przekazania Pana danych tej firmie windykacyjnej i takiego przypominania o zbliżającym się terminie płatności raty.

  admin

  16 wrz 22 o 15:16

Skomentuj