Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta

Jeden komentarz

Pytanie: Kiedyś napisał Pan, że do cesji długu nie jest potrzebna zgoda dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/cesja-wierzytelnosci-bez-zgody-dluznika/ chyba, że w umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zapisano, że zgoda dłużnika jest potrzebna. Jednak pełna treść przepisu Art. Art. 509 § 1 kc jest taka: “Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.” Mnie chodzi o cesję bez zgody konsumenta jako dłużnika, czy jakiś przepis ustawy albo właściwość zobowiązania nie sprzeciwia się przelewowi wierzytelności przysługującej wobec konsumenta bez jego zgody?

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Odpowiedź: Cesja wierzytelności przysługującej od konsumenta również jest dozwolona. Żaden przepis w żadnej ustawie nie nie stoi na przeszkodzie do zawarci umowy cesji długu konsumenta. Również zakaz z uwagi na właściwość zobowiązania nie wchodzi tu w grę. Zakaz dotyczy wierzytelności z tytułu alimentów oraz z tytułu wynagrodzenia za pracę i żadna z tych nie jest wierzytelnością konsumencką.

Przeczytaj też: Zgoda wierzyciela na zmianę dłużnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mam pytanie czy bank ma prawo sprzedać wierzytelność, zasady są takie same jak wobec innych wierzycieli?

    Janina

    18 cze 21 o 03:59

Skomentuj