Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta

Brak komentarzy

Pytanie: Kiedyś napisał Pan, że do cesji długu nie jest potrzebna zgoda dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/cesja-wierzytelnosci-bez-zgody-dluznika/ chyba, że w umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zapisano, że zgoda dłużnika jest potrzebna. Jednak pełna treść przepisu Art. Art. 509 § 1 kc jest taka: “Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.” Mnie chodzi o cesję bez zgody konsumenta jako dłużnika, czy jakiś przepis ustawy albo właściwość zobowiązania nie sprzeciwia się przelewowi wierzytelności przysługującej wobec konsumenta bez jego zgody?

Odpowiedź: Cesja wierzytelności przysługującej od konsumenta również jest dozwolona. Żaden przepis w żadnej ustawie nie nie stoi na przeszkodzie do zawarci umowy cesji długu konsumenta. Również zakaz z uwagi na właściwość zobowiązania nie wchodzi tu w grę. Zakaz dotyczy wierzytelności z tytułu alimentów oraz z tytułu wynagrodzenia za pracę i żadna z tych nie jest wierzytelnością konsumencką.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj