Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja wierzytelności a przedawnienie

8 komentarzy

Już kilka razy zostałem zapytany o to, czy cesja wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia długu. Przypadki przerwania biegu przedawnienia roszczenia ustawodawca wskazał w art. 123 Kodeksu cywilnego. I tak też, bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Jak widać, w katalogu przypadków przerwania biegu przedawnienia dokonanie przelewu wierzytelności czyli cesji – nie występuje. Cesja wierzytelności nie powoduje przerwania biegu przedawnienia.

Przeczytaj też: Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

A jeżeli nabywca wierzytelności kieruje do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na siebie jako następcę prawnego? Czyż nie jest to czynność dokonana przed sądem bezpośrednio w celu dochodzenia tego roszczenia? Klauzula wszak jest mu potrzebna do wszczęcia egzekucji komorniczej. Odpowiedź brzmi – nie, wniosek nowego wierzyciela do sądu o nadanie dlań klauzuli wykonalności też nie przerywa biegu przedawnienia. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powoduje przerwanie biegu przedawnienia tylko wówczas, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym.

Przeczytaj też: Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 listopada, 2020

Komentarze do 'Cesja wierzytelności a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Oczywiście że nadanie klauzuli na nowego wierzyciela gdy wcześniej już była na poprzedniego, nie przerywa przedawnienia, chyba że poprzedni wierzyciel nie wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności.

  Anonim

  5 kw. 21 o 20:05

 2. Jeżeli po cesji nastąpi uznanie długu to bieg przedawnienie zostaje przerwany.

  Jarek

  28 cze 21 o 16:10

 3. To i bez cesji uznanie długu powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

  admin

  28 cze 21 o 16:13

 4. Wierzytelność potwierdzona tytułem wykonawczym to z jednej strony pewniak – bezsporna ale z drugiej – zwykle nie do wyegzekwowania komorniczo.

  Sebastianin

  15 lip 21 o 11:24

 5. Wcale nie taki pewniak Sebastianinie. Co powiedz na to, ż ektoś sprzeda Ci wierzytelność potwierdzoną tytułem wykonawczym który to tytuł został już spłacony przez dłużnika, bez udziału komornika? \

  Ale ja z pytaniem: czy uznanie długu przez dłużnika po cesji ma tą sama moc?

  Olgierd

  22 paź 21 o 18:27

 6. No oczywiście, cesja wierzytelności nie anuluje uznania długu.

  admin

  22 paź 21 o 21:21

 7. Co jeżeli kupię wierzytelność to znaczy chodzi mi o przedawnienie: czy to, że jest zasądzona prawomocnie na nazwisko zbywcy ma wpływ na przedawnienie po jej nabyciu znaczy po zmianie wierzyciela?

  Damian

  7 lut 22 o 14:38

 8. Zbycie wierzytelności nie ma wpływu na bieg przedawnienia.

  admin

  7 lut 22 o 20:03

Skomentuj