Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cesja wierzytelności a hipoteka

Brak komentarzy

Pytanie: Mam zabezpieczoną na hipotece pożyczkę której udzieliłem szwagrowi kolegi. Termin zapłaty minął, mnie jakoś niezręcznie wszczynać windykację i chcę ten dług – wierzytelność sprzedać. Co z hipoteką w przypadku takiej cesji wierzytelności, czy zabezpieczenie to przechodzi na nabywcę wierzytelności?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 79 punkt 1. Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. W tym celu na umowie przelewu wierzytelności powinny znajdować się podpisy stron potwierdzone notarialnie jako własnoręcznie złożone (wymóg określony w art. 31 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj