Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja wierzytelności a hipoteka

Jeden komentarz

Pytanie: Mam zabezpieczoną na hipotece pożyczkę której udzieliłem szwagrowi kolegi. Termin zapłaty minął, mnie jakoś niezręcznie wszczynać windykację i chcę ten dług – wierzytelność sprzedać. Co z hipoteką w przypadku takiej cesji wierzytelności, czy zabezpieczenie to przechodzi na nabywcę wierzytelności?

Przeczytaj też: Sprzedaż długu bez wyroku

Odpowiedź: Zgodnie z art. 79 punkt 1. Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. W tym celu na umowie przelewu wierzytelności powinny znajdować się podpisy stron potwierdzone notarialnie jako własnoręcznie złożone (wymóg określony w art. 31 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Przeczytaj też: Hipoteka bez księgi wieczystej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag ,

1 komentarz do 'Cesja wierzytelności a hipoteka'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ciekawe, na czym to zabezpieczenie hipoteczne, bo jak na mieszkaniu albo domku zamieszkałym przez dłużnika (z rodziną) to nie jest pewne, że ktoś zechce kupić. Pytanie jeszcze, za jaką cenę chce sprzedać.

    Woju

    22 cze 21 o 15:10

Skomentuj