Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kategoria ‘kredyty’

Jak działa okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

1 komentarz

Pytanie: Nie jestem pewna czy rozumiem zasadę funkcjonowania okresu bezodsetkowego na karcie kredytowej. Jeżeli otrzymam kartę kredytową w ramach której bank zaoferuje mi okres bezodsetkowy wynoszący 55 dni to znaczy że po dokonaniu każdej bezgotówkowej transakcji mam 55 dni nieoprocentowanego kredytu? Więcej… »

kategoria: kredyty

Utrata zdolności kredytowej – wypowiedzenie umowy kredytu

komentarzy 7

Pytanie: Chciałbym ustalić, czy przypadkiem taki stresowy zapis w umowie kredytowej, że bank może wypowiedzieć umowę w przypadku pogorszenia się zdolności kredytowej kredytobiorcy nie jest aby bezprawny? Rozumiem, że jak zalega ze spłatą rat, to tak ale pogorszenie zdolności kredytowej jest przecież względne a może temu komuś mama albo tata dadzą pieniądze na spłatę rat, na przykład? Więcej… »

kategoria: kredyty

Poręczyciele solidarni kredytu

komentarzy 6

Pytanie: Kilka osób solidarnie poręczyło innej osobie kredyt. Kredytobiorca nie spłacił kredytu, wobec czego zwrot kredytu egzekwowano od poręczyciela, tylko jednego spośród kilku, którzy solidarnie poręczyli kredyt. Zapewne dlatego, że miał on atrakcyjną działkę i po jej zlicytowaniu wystarczyło na spłatę kredytu. Pytanie: Czy ten poręczyciel, któremu zlicytowano działkę na poczet spłaty kredytu, ma prawo żądać od każdego z pozostałych poręczycieli kwoty przypadającej na każdego z nich do zapłaty jako poręczyciela solidarnie? Czyli, jeżeli od tego poręczyciela wyegzekwowano 100 tys. zł to czy może on od pozostałych trzech domagać się dla siebie po 25 tys. zł od każdego? Oczywiście wiem, że może żądać całości od dłużnika, ale chodzi mi o poręczycieli. Więcej… »

kategoria: kredyty

Sprzedaż długu przez bank a BIK

komentarzy 6

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną? Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Nieinformowanie poręczyciela o opóźnieniu w spłacie pożyczki

komentarzy 7

Pytanie: Rok temu poręczyłam pożyczkę znajomemu, nic nie zapowiadało żeby miał zamiar długu nie spłacać. Niestety. Na początku miesiąca dowiedziałam się, że od momentu zwolnienia go z pracy w styczniu nie zapłacił ani jednej raty. Nadmienię, że pożyczka została zaciągnięta w Wydziale Oświaty na bardzo preferencyjnych warunkach, które przysługują wszystkim pracownikom oświatowym. Po 6 miesiącach od jego zwolnienia byłam przekonana, że raty spłaca regularnie, gdyż nie otrzymałam żadnego wezwania do zapłaty, co traktuję jako zaniedbanie ze strony instytucji udzielającej pożyczki. Więcej… »

kategoria: kredyty

Kara za fałszywe oświadczenie w umowie prywatnej

1 komentarz

Pytanie: Nie jestem w stanie oddać pożyczki której udzielił mi znajomy. On dowiedział się, że biorąc tą pożyczkę od niego miałam komornika a w oświadczeniu w umowie pożyczki podpisałam że nie mam żadnych innych długów i jest tam pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Teraz pożyczkodawca straszy mnie, że jak nie oddam mu pieniędzy do końca lipca, to on zawiadomi policję i prokuraturę o fałszywym zeznaniu i o wyłudzeniu pożyczki i zostanę skazana na karę więzienia. Chciałabym się dowiedzieć od Państwa czy naprawdę mi coś grozi? Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Jak może zabezpieczyć się żyrant

komentarze 4

Pytanie: Koleżanka prosi mnie abym poręczyła jej kredyt. Kiedyś razem pracowałyśmy i więcej o niej wiedziałam niż teraz, więcej wiedziałam o jej sytuacji. Kwota kredytu ma być wysoka wiec trochę boję się, żeby nie doszło do takiej sytuacji w której to ja będę musiała za nią spłacać ten kredyt. Jak mogę zabezpieczyć się aby nie zostać poszkodowaną poprzez egzekwowanie kredytu ode mnie a jeżeli już to żebym mogła od niej odzyskać pieniądze? Więcej… »

kategoria: kredyty,windykacja

Za rzeczy pozostawione w lombardzie właściciel lombardu odpowiada?

skomentuj

Słyszałem niedawno o takim przypadku, że pożyczkobiorca który otrzymał pożyczkę pod zastaw w lombardzie miał problem, bo zastaw skradziono rzekomo podczas włamania a pożyczkę i tak musiał zwrócić. Pytanie które się tu nasuwa to czy lombard ponosi odpowiedzialność jeśli sprzęty dane w zastaw zostaną skradzione? Więcej… »

kategoria: kredyty

Wcześniejsza spłata chwilówki pozabankowej

1 komentarz

Chwilówka kojarzy się mnie i chyba większości osób z pozabankową pożyczką ale ponieważ przynajmniej niektóre banki jakby poszły w ślady firm pożyczkowych i też oferują szybkie pożyczki online (i padają określenia „chwilówka” w odniesieniu do takich bankowych kredytów), przeto w tytule uściśliłem że chodzi o chwilówkę pozabankową (stosunkowo korzystne oferty takich pożyczek są tutaj). Więcej… »

kategoria: kredyty

Kredyt kupiecki po terminie płatności

komentarzy 5

Kredyt kupiecki to po prostu odroczenie płatności za towary i usługi praktykowane głównie w biznesie czyli pomiędzy firmami. Terminy płatności na fakturach można sobie ustalać dowolnie. Może to być np. 7 dni, 14 dni, 30 dni… i więcej. Do momentu upłynięcia terminu płatności jest to kredyt darmowy – nie są naliczane żadne odsetki. Za okres bezskutecznym po upływie terminu płatności sprzedawca ma prawo naliczać nabywcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. Strony transakcji mogą ustalić odsetki umowne za zwłokę, wyższe od ustawowych ale nieprzekraczające maksymalnych. Więcej… »

kategoria: kredyty,windykacja