Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Brak zlecenia transportowego a zapłata faktury

Jeden komentarz

Pytanie: Czy możesz mi pomóc rozstrzygnąć sprawę na temat terminu przedawnienia faktury w transporcie międzynarodowym. Uwzględniając konwencję CMR art.32 faktura za transport międzynarodowy przedawnia się po 15 miesiącach od dnia zawarcia umowy przewozu lub zlecenia transportowego.

Przeczytaj też: Brak faktury a obowiązek zapłaty

A co jeśli do danej trasy nie było wystawione pisemne zlecenie transportowe, jedynie odbyła się wyjątkowo rozmowa telefoniczna (nie jest ona nagrana). Na jaki dzień należy przyjąć zawarcie umowy przewozu? Data wystawienia faktury, dzień załadunku towaru???? Czy w sądzie dłużnik może powołać się na brak zlecenia i odmówić mi płatności, bo nie mam umowy przewozu czy też w moim przypadku zlecenia transportowego?

Przeczytaj też: Faktura bez podpisu odbiorcy a nakaz zapłaty

Odpowiedź: Myślę że tak jak na gruncie polskiego prawa: datą zawarcia umowy jest wówczas dzień przystąpienia do jej wykonania czyli dzień załadunku.

Trzeba by wówczas udowodnić przed sądem, że umowa została wykonana (to ewentualnie wiesz lepiej ode mnie – jak) oraz że cena podana na fakturze jest zasadna (przyjęty taryfikator, średnia stawka w branży przy tego rodzaju usłudze i na takiej trasie).

Przeczytaj też: Faktura bez terminu płatności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 marca, 2023

kategoria windykacja

1 komentarz do 'Brak zlecenia transportowego a zapłata faktury'

Subscribe to comments with RSS

  1. A wystarczyło nagrać rozmowę telefoniczną nawet bez powiadamiania o tym zlecającego (nie istnieje taka prawna potrzeba żeby o tym uprzedzić rozmówcę).

    Olen

    1 kw. 23 o 03:36

Skomentuj