Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Brak odrzucenia spadku w terminie

Brak komentarzy

Pytanie: Dzisiaj ze skrzynki (nie był to list polecony) wyjęłam zawiadomienie o cesji wierzytelności – wpisane jest, że to jakiś dług ojca z datą zawarcia umowy z roku 2000. Ojciec nie żyje od 2013 roku. Brak jakiegokolwiek majątku, nie miał nic. Po jego śmierci – nie wiedząc że mógłby mieć jakiekolwiek długi (nie miałam wiedzy, że zawarł jakąś pożyczkę czy inne zobowiązanie) nie odrzuciłam się spadku. Do tej pory nie było też żadnej informacji, że coś jest do zapłacenia. Dopiero to pismo. Co robić? I czy cokolwiek można zrobić?

Przeczytaj też: Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a nieznane długi

Odpowiedź: Może Pani spróbować skorzystać z art. 1019 kodeksu cywilnego (w szczególności proszę zwrócić uwagę na § 2 ale przytaczam brzmienie całego przepisu:
§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami: 1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem; 2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.
§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.
§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Przeczytaj też: Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Może Pani zatem (w terminie jednego roku) odrzucić spadek przed sądem argumentując że pod wpływem błędu nie złożyła Pani tego oświadczenia w terminie. Oczywiście pozostawanie w tym wypadku w błędzie polega na braku wiedzy o tym, że ojciec miał długi – należy ten argument podnieść.

Poza tym nie wiadomo, czy dług nie jest przedawniony ale aby to ustalić, musiałbym zapoznać się z dokumentami wierzytelności.

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 marca, 2023

kategoria windykacja

tag

Skomentuj