Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Brak aktualizacji księgi wieczystej – zajęcie nieruchomości osoby trzeciej

10 komentarzy

Pytanie: Byliśmy z bratem współwłaścicielami działki rolnej. Następnie brat zrzekł się polubownie zniesienie współwłasności sądownie swojej części na mnie i zostałem jej jedynym właścicielem. Nie dokonałem zmiany w księdze wieczystej i dalej brat widnieje jako współwłaściciel. Brat wpadł w długi i komornik dokonał zajęcia działki. Co mam robić ? Czy teraz na podstawie decyzji sądu o zniesieniu współwłasności mogę dochodzić zniesienie tego zajęcia?

Przeczytaj też: Nieujawniony właściciel w księdze wieczystej

Odpowiedź: Tak. Wezwać wierzyciela do zwolnienia działki czyli żeby zażądał od komornika zwolnienia działki z egzekucji. Wyznaczyć mu np. 3 dni gdyż w przeciwieństwie skieruje Pan do sądu pozew o zwolnienie działki z egzekucji na podstawie art. 841 KPC. Wzywając wierzyciela do zwolnienia załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających przejście brata udziału na rzecz Pana i poinformować, że nie dokonał Pan aktualizacji w księdze wieczystej (zapomniał Pan). Proszę pamiętać, że na wniesienie powództwa o zwolnienie działki ma Pan miesiąc czasu.

Przeczytaj też: Zajęcie nieruchomości bez księgi wieczystej

Pan jako nowy właściciel udziału przekazanego Panu przez brata obowiązany był do niezwłocznego złożenia wniosku do sądu – wydział ksiąg wieczystych o ujawnienie Pana prawa w księdze wieczystej tej nieruchomości i radze to czym prędzej zrobić. Albowiem, zgodnie z art. 35 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jeżeli osoba trzecia dozna szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, Pan jako właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku.

Przeczytaj też: Czy za brak księgi wieczystej grozi kara?

W opisanej sytuacji skoro nastąpiło sądowne zniesienie współwłasności, to sąd na podstawie art. 36. ustawy o księgach wieczystych i hipotece powinien powiadomić o tym wydział ksiąg wieczystych a ten powinien dokonać wpisu – ostrzeżenia w księdze wieczystej iż stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym – w wyniku zniesienia współwłasności. Pan zaś powinien zostać wtedy powiadomiony – wezwany do złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa a nieuczynienie zadość takiemu wezwaniu czyli nieujawnienie przez Pana pańskiego prawa grozi nałożeniem na Pana jako właściciela nieruchomości grzywny. Nie mając wglądu do księgi nie jestem w stanie stwierdzić, czy sąd zaniedbał tego obowiązku. Zapewne zaniedbał, skoro komornik zajął nieruchomość.

Przeczytaj też: Podwójna sprzedaż nieruchomości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Brak aktualizacji księgi wieczystej – zajęcie nieruchomości osoby trzeciej'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co w przypadku kiedy ktoś zaciągnął pożyczkę hipoteczną w banku, spłacał ją po czym przestał. Bank wypowiedział pożyczkę a następnie sprzedał dług. Czy bank w tym przypadku powinien usunąć wpis w hipotece? skoro przeniósł wierzytelność na inny podmiot.
  Pozdrawiam Piotr

  Piotr

  16 mar 17 o 19:35

 2. To zabezpieczenie hipoteczne przechodzi na rzecz nabywcy długu.

  admin

  16 mar 17 o 21:42

 3. No to jesteś w błędzie sygn IICa…/15 Okręgówka Wrocław

  Piotr

  19 mar 17 o 21:15

 4. Nie jestem w błędzie:

  Art. 79. Ustawy o księgach wieczystych i hipotece:
  1. W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.
  2. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza.

  Podaj pełną sygnaturę, a nie z kropkami, to spróbuję znaleźć uzasadnienie wyroku w internecie. Podejrzewam, że dotyczy jakiejś innej, specyficznej sytuacji albo zawiera błąd (celowo popełniony – za łapówkę).

  Albo prześlij mi uzasadnienie wyroku na maila.

  admin

  19 mar 17 o 21:49

 5. Piotr

  20 mar 17 o 08:40

 6. No więc ewentualnie (nie mam czasu wczytywać się, analizować) jest to jakaś szczególna sytuacja co nie zmienia faktu, ze zacytowany przeze mnie art. 79 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece jasno stanowi, że hipoteka przechodzi na rzecz nabywcy wierzytelności (chyba że ustawa stanowi inaczej).

  Chętnie przeczytałbym gotowca gdy się pojawi czyli uzasadnienie tego wyroku który wskazałeś.

  admin

  20 mar 17 o 09:03

 7. P.S. Widzę, że ten wpis i wyrok który wskazujesz są z 2015 roku, jakoś nic nie słychać dotąd o stratach KRUK z tego tytułu?

  Przyznam, że nie wiem o co autorowi chodzi i czy jakaś “ustawa stanowi inaczej” niż w art. 79 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece… Nie wiem też, jakie jest uzasadnienie tego wyroku i czy to ostateczny wyrok. Jak masz jakieś dodatkowe informacje, to podaj link.

  admin

  21 mar 17 o 08:50

 8. Witam
  A co w przypadku spłaty zadłużenia hipoteki dla getBack w 2016r. Do tej pory u notariusza widnieje wpis że działka jest zajęta przez ten podmiot i widnieje zadłużenie.
  Nie mogę kupić tej działki rolnej mimo iz mam już spisana umowę przedwstępna kupna sprzedaży i działka została spłacona.
  Czy aktualizacja księgi wieczystej jest na wniosek?
  Jeżeli działka została spłacona dla getback to jaki jest czas aby wznieśli zajęcie komornicze?

  Pozdrawiam

  Michał

  5 wrz 20 o 10:46

 9. Wierzyciel ma tylko obowiązek wystawić na wniosek dłużnik zaświadczenie o spłaceniu zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Z takim zaświadczeniem właściciel nieruchomości występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie hipoteki.

  admin

  5 wrz 20 o 11:01

 10. W opisanej sytuacji w zasadzie nie ma pewności, czy uda się zwalić winę na sąd i nie ponieść odpowiedzialności za nieujawnienie swojego prawa w kw.

  Anonim

  12 mar 22 o 11:15

Skomentuj