Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bezpłatna alternatywa do skargi na czynności komornika czyli zawiadomienie prokuratury

2 komentarze

Skarga na czynności komornika jest odpłatna, 100 zł musisz wpłacić. To taka w mojej ocenie zapora (celowo ustawiona przez ustawodawcę – klikę), nie do przebycia przez wielu wszak dłużników którzy autentycznie nie mają pieniędzy.

Wiedz jednak o tym, że celowe przekroczenie uprawnień / niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, niezależnie od rozmiarów szkody jaką wyrządza.

Art. 231 § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

A komornik jest w postępowaniu egzekucyjnym funkcjonariuszem publicznym właśnie. Weźmy przykład. Spłaciłeś dług do kasy komornika a on nie zwalnia konta bankowego uprzednio zajętego Ci choć to jego obowiązek w związku z zakończeniem egzekucji. Prosisz, piszesz i nic. Podobno takie przypadki nie należą do rzadkości. Można przyjąć więc, że nie zwalnia Ci konta (formalnie: nie dokonuje uchylenia zajęcia rachunku bankowego) umyślnie, na przykład złośliwie albo z lenistwa, z pazerności, bo woli czas spożytkować na wysyłanie zajęć kont bankowych dłużników w innych sprawach z czego może mieć kupę pieniędzy a nie na uchylenie zajęcia Twojego konta, bo “on nic z tego on nie ma”.

Postrasz go zatem, że jeżeli natychmiast konta nie zwolni i nie prześle Ci odpisu zwolnienia (ma obowiązek przesłać Ci odpis), to po np. czterech dniach złożyć w prokuraturze zawiadomienie o popełnianiu przez komornika przestępstwa właśnie z art. 231 § 1 Kodeksu karnego. No i jeżeli nie zwolni, to zawiadomienie do prokuratury wnieś a jemu odpis prześlij. W zawiadomieniu wskaż, że był wzywany do zwolnienia i że nie reaguje złośliwie, z lenistwa, bądź z pazerności, czyli popełnia ww. przestępstwo na Twoją szkodę, bezprawnie blokując konto. Przy okazji, fajne konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 czerwca, 2016

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Bezpłatna alternatywa do skargi na czynności komornika czyli zawiadomienie prokuratury'

Subscribe to comments with RSS

  1. Potwierdzam, to może być skuteczna opcja. W moim przypadku taką się okazała. Co prawda, prokuratura temat umorzyła ale komornik wcześniej się przestraszył i konto zwolnił.

    Jurek

    12 Maj 21 o 10:45

  2. Generalnie to jest tak, że te wszystkie kasty trzymają ze sobą sztamę. Prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, komornicy. Tak adwokacji i prokuratorzy też ze sobą trzymają, tylko pozornie są po przeciwnej stronie.

    Polak

    8 Cze 21 o 17:37

Skomentuj