Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Badanie przedawnienia przez komornika

15 komentarzy

Wskutek znowelizowania Kodeksu postępowania cywilnego komornicy są zobligowania do badania, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym skierowanym przez wierzyciela do egzekucji nie uległo przedawnieniu, co dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.

Przeczytaj też: Komornik ściąga przedawniony dług

Zgodnie bowiem z art. 804 § 2 Kpc jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.

Przeczytaj też: Czy wpłata od komornika przerywa bieg przedawnienia?

A wyżej wymieniony art. 797 § 11 Kpc stanowi, że jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Przeczytaj też: Czy komornik bada zasadność tytułu wykonawczego?

Jeżeli w takiej sprawie doszło do przerwania przedawnienia, to najczęściej wskutek wcześniejszej egzekucji i wtedy na tytule wykonawczym powinna znajdować się wzmianka uczyniona przez komornika który poprzednio egzekucję prowadził, z datą umorzenia egzekucji od której ponownie rozpoczął się bieg przedawnienia roszczenia. Jeżeli takiej wzmianki brak, to wierzyciel egzekwujący musi do wniosku egzekucyjnego dołączyć komornicze postanowienie o umorzeniu owego poprzedniego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli natomiast doszło do przerwania biegu przedawnienia np. przez złożenie oświadczenia dłużnika o uznaniu długu, to do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć takie oświadczenie.

Przeczytaj też: Uznanie przedawnionego długu a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 czerwca, 2020

Komentarze do 'Badanie przedawnienia przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, czy za taką odmowę wszczęcia egzekucji z powodu przedawnienia komornik obciąży wierzyciela jakąś opłatą?

  Jurek

  29 cze 20 o 17:53

 2. Nie, za odmowę wszczęcia egzekucji nie pobiera opłaty.

  admin

  29 cze 20 o 18:13

 3. To całe przedawnienie powinno zostać zlikwidowane. Czasem jest tak, że dłużnik zapomni o długu i się ujawni z majątkiem ale to trawa wiele lat o ile w ogóle. Jeżeli wierzyciel co kilka lat wnosi do komornika żeby się nie przedawniło, to taki dłużnik nigdy nie będzie ujawniał majątku.

  Anonim

  11 maj 21 o 19:44

 4. Ludzie, pomyślcie, czy któryś komornik będzie sprawdzal i odrzucal przedawnione należności podsunięte mu do egzekucji? Przecie to dla niego sprawa i potencjalny zarobek!

  Norek

  20 lip 21 o 21:51

 5. Powyższe należy mieć na uwadze będąc dłużnikiem i we własnym zakresie zweryfikować po wszczęciu egzekucji czy dług się już aby nie przedawnił.

  Migrena

  22 sie 21 o 14:27

 6. Tak, komornikom nie można ufać i należy sprawdzić czy wierzyciel nie podał komornikowi przedawnionego długu. Jednak wątpię w to żeby komornik celowo prowadził egzekucję przedawnionego długu z uwagi na to, że gdyby w końcu to wyszło na jaw to musiałby oddać to co na tym zarobił a więc opłatę stosunkową.

  ZZ

  28 paź 21 o 11:48

 7. Dzień dobry, pisze z takim zapytaniem. M dług z tytułu nienależnie pobranej renty rodzinnej (przerwanie nauki), dług ma ponad 10 lat i ostatnie pismo jakie otrzymałam to 10 lat temu i formujące i odsetkach, więcej niczego już nie dostałam ani od lat nie mieszkam pod danym adresem. Kilka razy usiedli mi na konto bankowe nie informując mnie o tym. Teraz chcą siąść na wypłatę z umowy zlecenia, czy dług ulega przedawnieniu ? Ci zrobić a takim przypadku. Sam dług to ponad 5 tys a oni naliczyli 30 tys odsetek i nie będę nigdy tego w stanie spłacać. Bardzo proszę o radę.

  Lucyna

  13 kw. 22 o 14:44

 8. Dzień dobry, tak, ulega przedawnieniu ale dopóki trwa egzekucja komornicza, to przedawnienie nie płynie. Kiedy było ostatnie zajęcie konta? Ile zarabia Pani na tej umowie zleceniu?

  admin

  13 kw. 22 o 15:13

 9. Ostatnie było w zeszłym roku, zarabiam najniższą krajową i obecnie przebywam na L4, czyli to bez pisma dla mnie nadal nie ulega przedawnieniu? Mam dość ciężką sytuację, zmarła mi cięzko chora córeczka, potem zaraz babcia, mam inne zadłużenia które staram sie spłacać mimo tak niskich zarobków i nie jestem w stanie płacić jeszcze tego. Jak i ze względu na stan zdrowia ciężko o bardziej płatną pracę. Czy zostaje mi tylko robić upadłość?

  Lucyna

  13 kw. 22 o 15:28

 10. Przedawnienie nie płynie pomimo, że nie otrzymała Pani pisma.

  Najniższa krajowa nie podlega zajęciu i to samo tyczy się umowy zlecenia jeżeli jest to zamiennik umowy o pracę; proszę z góry uprzedzić o tym komornika żeby nie zajmował, uzasadnienie ma Pani tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-komornik-moze-zabrac-cala-wyplate/ proszę w piśmie do komornika powołać się na tamten przepis i orzeczenie sądu.

  admin

  13 kw. 22 o 15:44

 11. Poprzedni komornik chciał zająć 100% wynagrodzenia bo jest to umowa zlecenie… Nie mam gdzie napisać bo kadrowa mi tylko powiedziała że to ZUS nie mam żadnego adresu do konkretnej osoby. Czyli w świetle prawa żaden komornik nie może zająć mi najniższej krajowej mimo że to umowa zlecenie ?

  Lucyna

  13 kw. 22 o 16:32

 12. Sygnatura sprawy i adres organu egzekucyjnego musi być w piśmie – zajęciu. Wynagrodzenie minimalne tzn. najniższa krajowa jest wolne od zajęcia i to dotyczy też umowy zlecenia jeżeli jest to powtarzające się świadczenie ale koniecznie proszę wysłać pismo – wniosek o niezajmowanie z argumentami wskazanymi na stronie do której podałem link. W kadrach też proszę złożyć wniosek tak umotywowany aby nie wykonali zajęcia komorniczego – nie przelewali mu Pani wynagrodzenia.

  admin

  13 kw. 22 o 16:36

 13. Rozumiem. Dziękuję za informacje. W razie innych wątpliwości napisze do Pana jeszcze. Życzę miłego dnia i oczywiście Wesołych Świąt.

  Lucyna

  13 kw. 22 o 17:10

 14. Czyli zarzut przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym obecnie nie jest konieczny ponieważ komornik nie przyjmie do egzekucji przedawnionej należności?

  Anonim

  1 kw. 23 o 15:51

 15. Powinien nie przyjąć – odmówić egzekucji ale nie można wykluczyć tego, ż eprzez pomyłkę albo celowo przyjmie i wszcznie egzekucję.

  admin

  1 kw. 23 o 18:12

Skomentuj