Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Badanie przedawnienia przez komornika

5 komentarzy

Wskutek znowelizowania Kodeksu postępowania cywilnego komornicy są zobligowania do badania, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym skierowanym przez wierzyciela do egzekucji nie uległo przedawnieniu, co dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.

Zgodnie bowiem z art. 804 § 2 Kpc jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.

A wyżej wymieniony art. 797 § 11 Kpc stanowi, że jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Jeżeli w takiej sprawie doszło do przerwania przedawnienia, to najczęściej wskutek wcześniejszej egzekucji i wtedy na tytule wykonawczym powinna znajdować się wzmianka uczyniona przez komornika który poprzednio egzekucję prowadził, z datą umorzenia egzekucji od której ponownie rozpoczął się bieg przedawnienia roszczenia. Jeżeli takiej wzmianki brak, to wierzyciel egzekwujący musi do wniosku egzekucyjnego dołączyć komornicze postanowienie o umorzeniu owego poprzedniego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli natomiast doszło do przerwania biegu przedawnienia np. przez złożenie oświadczenia dłużnika o uznaniu długu, to do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć to oświadczenie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Badanie przedawnienia przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, czy za taką odmowę wszczęcia egzekucji z powodu przedawnienia komornik obciąży wierzyciela jakąś opłatą?

  Jurek

  29 Cze 20 o 17:53

 2. Nie, za odmowę wszczęcia egzekucji nie pobiera opłaty.

  admin

  29 Cze 20 o 18:13

 3. To całe przedawnienie powinno zostać zlikwidowane. Czasem jest tak, że dłużnik zapomni o długu i się ujawni z majątkiem ale to trawa wiele lat o ile w ogóle. Jeżeli wierzyciel co kilka lat wnosi do komornika żeby się nie przedawniło, to taki dłużnik nigdy nie będzie ujawniał majątku.

  Anonim

  11 Maj 21 o 19:44

 4. Ludzie, pomyślcie, czy któryś komornik będzie sprawdzal i odrzucal przedawnione należności podsunięte mu do egzekucji? Przecie to dla niego sprawa i potencjalny zarobek!

  Norek

  20 Lip 21 o 21:51

 5. Powyższe należy mieć na uwadze będąc dłużnikiem i we własnym zakresie zweryfikować po wszczęciu egzekucji czy dług się już aby nie przedawnił.

  Migrena

  22 Sie 21 o 14:27

Skomentuj