Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Art. 300 kk – obowiązek naprawienia szkody

3 komentarze

Pytanie: Dłużnik udaremnił egzekucję komorniczą wyroku cywilnego darowując albo sprzedając majątek który komornik mógłby zająć. Jeżeli złożę w związku z tym zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 300 kk to czy sąd w wyroku skazującym może nałożyć na skazanego dłużnika obowiązek naprawienia szkody (z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności)? Zaznaczam jeszcze raz, że w sprawie jest prawomocny wyrok cywilny zasądzający zapłatę.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Odpowiedź: Pomimo istnienia w tej sprawie wyroku sądu cywilnego, możliwe jest zasądzenie w wyroku karnym obowiązku naprawienia szkody, w tym jak Pan pisze, pod rygorem zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności (o ile zostanie orzeczona w zawieszeniu). Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt III KK 25/18 oddalającym kasację Rzecznika praw Obywatelskich wniesioną na rzecz skazanego.

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczenia a karny obowiązek naprawienia szkody

Nie ma tu zatem zastosowania art. 415 § 1 kpk (Kodeksu postępowania karnego) stanowiący, że obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono, jak to ma miejsce w przypadku skazania za oszustwo: Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 marca, 2023

Komentarze do 'Art. 300 kk – obowiązek naprawienia szkody'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bardzo trudno jest uzyskać skazanie i oczywiście najpierw oskarżenie z art. 300 kk, trudniej niż przy oszustwie.

  Mario

  15 mar 23 o 19:06

 2. Ewidentne udaremnienie egzekucji to na 1005 zarzut prokuratorski tak, że się nie zgadzam. A ewidentność jest w takich sprawach ostrzejsza niż przy większości podejrzewanych oszustw polegających na niezapłaceniu za coś, niezwróceniu pożyczki.

  wuwu

  15 mar 23 o 21:00

 3. O tak, dłużnik w więzieniu na koszt podatnika, z kryminalną przeszłością to najlepszy i perspektywiczny płatnik haha xD

  Adam

  19 mar 23 o 11:15

Skomentuj