Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Areszt a opieka nad niedołężną matką

Brak komentarzy

Pytanie: Grozi mi zatrzymanie i ewentualnie tymczasowe aresztowanie w sprawie w którą się mnie usilnie wrabia. Jest sprawa wyłudzeń ale ja nie brałem w tym udziału. Na chwilę obecną najbardziej niepokoi mnie to, że jeśli zostanę tymczasowo aresztowany, to kto zaopiekuję się moja matką po dwóch udarach niedokrwiennych mózgu która zdana jest całkowicie na moją opiekę i nie ma nikogo innego. Czy już teraz powinienem umieścić ją przezornie w domu opieki?

Przeczytaj też: Po co policja spisuje czyli legitymuje spokojnych ludzi i czy ma do tego prawo

Odpowiedź: Niekoniecznie. Art. 262 pkt 2 kpk (kodeksu postępowania karnego) stanowi, że sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek zawiadomienia organu opieki społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba roztoczenia opieki nad osobą niedołężną lub chorą, którą aresztowany się opiekował.

Przeczytaj też: Przesłuchanie świadka na policji z adwokatem

A jak chodzi tylko o zatrzymanie, bez aresztu? Niedołężna osoba którą opiekuje się zatrzymany może być pozbawiona przez 48 godzin jedzenia, picia i niezbędnych leków oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych?

Przeczytaj też: Konfrontacja świadka z podejrzanym

Ustawa milczy w tej kwestii więc wygląda na to, ze tak. Funkcjonariusz dokonujący zatrzymania na żądanie zatrzymanego powinien jednakże zawiadomić o zatrzymaniu bliską zatrzymanemu osobę lub inną wskazaną przez niego. Zatrzymany ma też prawo do kontaktu z adwokatem którego może też poprosić o zorganizowanie opieki na czas zatrzymania.

Przeczytaj też: Brak kontaktu adwokata z klientem

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 maja, 2023

kategoria inne

Skomentuj