Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Archive for Grudzień, 2020

Areszt za niezapłacony mandat

komentarzy 6

Pytanie: Otrzymałem mandat za naruszenie przepisów drogowych. Mandat przyjąłem, egzekucja i tak będzie bezskuteczna wobec mnie, samochód nie jest mój, pracuję dorywczo na czarno, nic wartościowego nie posiadam. Czy istnieje takie ryzyko, że gdy egzekucja mandatu okaże się bezskuteczna, to sąd zamieni taka grzywnę mandatową na areszt? Więcej… »

kategoria: inne

Odmowa przyjęcia mandatu

komentarze 2

Pytanie: Co się dzieje dalej, jeżeli odmówię przyjęcia mandatu za rzekome wykroczenie na przykład przekroczenie prędkości samochodem (a nie mandatu rozumianego jako np. za jadę autobusem bez biletu)? Więcej… »

kategoria: policja

tag:

Przedawnienie roszczenia a karny obowiązek naprawienia szkody

komentarze 2

Pytanie: Czy istnieje szansa odzyskania pieniędzy na postępowaniu karnym jeżeli roszczenie jest przedawnione według prawa cywilnego? Na przykład jest to brak zapłaty za towar co potwierdza podpisana przez dłużnika faktura a termin jej płatności minął w 2014 roku czyli roszczenie to jest przedawnione. Więcej… »

Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

komentarzy 5

Pytanie: Jaka jest różnica prawna pomiędzy powierniczym przelewem wierzytelności a cesją wierzytelności. Wiem, że w tym pierwszym przypadku nie dochodzi do sprzedaży długu i że jest to umowa w celu zlecenia windykacji ale czy cesjonariusz w obydwu tych przypadkach ma takie same prawa przed sądem i innymi instytucjami zwłaszcza przed komornikiem, przed organami ścigania? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Egzekucja komornicza przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej

komentarze 2

Pytanie: Czy osoba ubezwłasnowolniona posiada w ogóle zdolność prawną? konkretnie moje pytanie jest takie, czy może być prowadzona egzekucja komornicza przeciwko takiej osobie. Nakaz zapłaty został wydany zanim osoba ta została ubezwłasnowolniona. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Naruszenie dóbr osobistych w internecie – właściwość sądu

komentarzy 5

Pytanie: Który sąd będzie właściwy miejscowo w przypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na po pierwsze, rozesłaniu pocztą elektroniczną szkalujących mnie wiadomości do firm i instytucji mających siedzibę w miejscowości w której prowadzę działalność gospodarczą? I po drugie, szkalującej mnie publikacji (tekst ten sam co w mailach) na stronie internetowej sprawcy? Ja mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą w Katowicach a sprawca w Kielcach. Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Podział sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej

komentarze 3

Pytanie: Jak wygląda podział przez komornika wyegzekwowanych środków? Wierzycieli jest kilku i dla wszystkich chyba nie wystarczy to znaczy nikt nie otrzyma pełnego zaspokojenia. Czy komornik dzieli to od razu po egzekucji samodzielnie kierując się zasadą proporcjonalności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Postępowanie uproszczone – do jakiej kwoty?

komentarze 2

Pytanie: Do jakiej kwoty można pozwać kogoś o zapłatę w postępowaniu uproszczonym? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej

komentarze 2

Pytanie: Czy mając jeszcze nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko dłużnikowi mogę żądać zabezpieczenia nie tylko na jego osobistym majątku ale i na wspólnym z jego żoną? Chodzi mi o to, czy działa to tak jak na przykład przy zajęciu wspólnej nieruchomości mając tytuł wykonawczy tylko na jednego współmałżonka. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika

komentarzy 5

Pytanie: Przez głupotę kiedyś raz spóźniłem się ze spłatą alimentów i była żona oddała sprawę do komornika. I tak oto przez dwa lata muszę płacić alimenty komornikowi co oczywiście sporo mnie dodatkowo kosztuj e- prowizja komornika. Moja sytuacja finansowa ostatnio się poprawiła, otrzymałem w pracy wysoka podwyżkę związaną z awansem na stanowisko kierownicze. Naprawdę nie byłoby żadnych problemów dla mnie spłacać alimenty dobrowolnie nawet z wyprzedzeniem i denerwuje mnie to, że darmozjad (w moim przypadku darmozjad – pobiera prowizję tak naprawdę przecież za nic – za jedno zajęcie wynagrodzenie dokonane kiedyś) komornik inkasuje dodatkowo 10 czy ileś procent. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: