Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Archive for Listopad, 2020

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

komentarzy 5

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawet nie wystąpiłem o klauzulę wykonalności. To jest wyrok sprzed 12 lat czyli jeżeli dobrze zrozumiałem przepisy, dług jest już przedawniony. Ten dłużnik prawdopodobnie nie zorientuje się o przedawnieniu, to prosty robol – cieśla z gór. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy rodzina może brać udział w licytacji komorniczej?

komentarzy 6

Pytanie: Ma się odbyć licytacja mojego mieszkania. Wniosłem skargę na opis i oszacowanie, bo biegły znacznie zaniżył wartość mieszkania ale nic to nie dało, sąd oddalił skargę. W takiej sytuacji chciałbym żeby mieszkanie kupił ktoś z mojej rodziny, jak nie brat, to wchodzi w grę wujek albo jego córka czyli moja siostra cioteczna. Czy prawo zezwala na udział w licytacji komorniczej kogoś z rodziny, kto to może być? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

komentarzy 6

Pytanie: Prenumeruję Pańskiego bloga, niedawno opublikował pan wpis na temat nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/nadanie-klauzuli-wykonalnosci-przeciwko-spadkobiercom-dluznika/. Mam pytanie w druga stronę niejako a mianowicie, czy tak samo załatwia się, czy w ogóle trzeba załatwić klauzulę wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela gdy ten umrze? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę bez wypowiedzenia

komentarze 3

Pytanie: Czy istnieje jakaś możliwość rozwiązania umowy najmu mieszkania przez najemcę bez zachowania terminu wypowiedzenia? Mieszkanie ma wady według mnie kwalifikującą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z art. 664 kpc ale problem polega na tym, że w umowie najmu zostały te wady wyszczególnione i to na mój wniosek. Więcej… »

kategoria: inne

Upadłość a egzekucja administracyjna

komentarzy 5

Pytanie: Zamierzmy jako spółka z o.o. ogłosić upadłość likwidacyjną. Wiadomo mi że, po ogłoszeniu upadłości komornicze postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika

komentarzy 5

Pytanie: Od ponad dwóch lat komornik ściąga ze mnie nakaz zapłaty. Co miesiąc z wynagrodzenia, raz skasował też zwrot podatku, kilka razy pobrał też pieniądze z konta bankowego. Chciałbym wiedzieć ile na dzień dzisiejszy wynosi stan mojego zadłużenia, nie wiem jak on zalicza wyegzekwowane wpłaty, czy je rzetelnie uwzględnia, może moje zapytanie samo w sobie go zdyscyplinuje jeżeli oszukuje. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

komentarze 2

Pytanie: Klient nie płaci faktury od ponad roku, muszę wnieść pozew o zapłatę i ewentualnie później wniosek do komornika. Zgodnie z Pana sugestią z bloga, mam zamiar samodzielnie napisać pozew, faktycznie widzę, z to prosta czynność. Przeczytałem też u Pana: https://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/ że chociaż wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe, to lepiej je wysłać, bo brak to ryzyko obowiązku zwrócenia pozwanemu jego kosztów procesu mimo wygranej przez powoda sprawy. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Samotna matka a komornik

komentarze 4

Pytanie: Jestem samotną matką wychowującą dwoje dzieci. Wierzyciel którym jest firma pożyczkowa wystąpił do sądu przeciwko mnie w sprawie niezapłaconej chwilówki i otrzymałam nakaz zapłaty. Chciałbym wiedzieć, czy jako samotny rodzic mam jakieś prawo ograniczające egzekucję komorniczą? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

komentarze 3

Niektórzy nowi wierzyciele tzn. po nabyciu wierzytelności na podstawie umowy cesji, są zdezorientowani – nie wiedzą, czy w celu egzekucji komorniczej takiej wierzytelności muszą w sądzie uzyskać klauzulę wykonalności na siebie czy może wystarczy im dokument cesji wierzytelności z podpisami poświadczonymi notarialnie. Niektórzy z nich nawet dopatrują się rzekomej sprzeczności pomiędzy art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. Art. 8042 Kodeksu postępowania cywilnego. A żadna sprzeczność nie istnieje i aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

komentarze 2

Pytanie: Komornik sądowy zajął u dłużnika maszynę która jest moją własnością, co jestem w stanie wykazać. Wiem z kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 841, że właściciel nie będący dłużnikiem może w takich przypadkach wnieść powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Jednak co w sytuacji takiej jaką mam ja czyli przeciwko dłużnikowi komornik sądowy prowadzi egzekucję w której wierzycielem jest urząd skarbowy? Jak w tej sytuacji doprowadzić do zwolnienia rzeczy? Czy tez powództwo zgodnie z artykułem 841, też w terminie miesiąca? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: