Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Archive for Październik, 2020

Internetowa giełda długów – skuteczność

komentarzy 5

Pytanie: Jaka jest Pana opinia o skuteczności internetowych giełd długów – wierzytelności, czy warto wpisać tam dłużnika, czy faktycznie można tam sprzedać dług? Więcej… »

kategoria: windykacja

Windykacja bez faktury

komentarze 3

Często tak bywa szczególnie gdy kwota należności jest znaczna. Klient nie wystawia faktury VAT bo musiałby ten VAT odprowadzić (a już nie ma pieniędzy) a nie wie czy i kiedy odzyska pieniądze. Pytają w takiej sytuacji czy można prowadzić windykację bez wystawionej faktury. Jeżeli w umowie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą (wykonawcą a zamawiającym) nie określono iż warunkiem zapłaty jest wystawienie faktury, to można prowadzić windykację bez wystawiania faktury. Więcej… »

kategoria: windykacja

Windykatorzy, ponoć Sąd Najwyższy dał Wam prawo do zastraszania dłużników!

1 komentarz

Zastanawiam się, czy nie wrócić do windykacji… Autentycznie. Oto bowiem ponoć Sąd Najwyższy dał między innymi windykatorom prawo używania bardzo skutecznego w windykacji zastraszania dłużnika. Przykładowo, wygląda na to, że tekst „Jeżeli w ciągu tygodnia nie zapłaci Pan długu, to my wiemy gdzie Pan mieszka i policja Panu nie pomoże” – nie jest groźbą bezprawną. Więcej… »

kategoria: windykacja

Kiedy bank przekazuje pieniądze komornikowi?

komentarze 3

Zgodnie z art. 8892 Kodeksu postępowania cywilnego bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Inaczej jest w przypadku egzekucji  bieżących alimentów lub rent gdyż te bank przekazuje komornikowi niezwłocznie. Więcej… »

Ile trwa sprawa w sądzie o zapłatę długu?

komentarzy 5

Pytanie: Chciałbym zlecić windykację i chodzi mi konkretnie o szybką sprawę w sądzie gdyż myślę że nie ma sensu wdawać się z moim dłużnikiem w windykację polubowną, przedsądową. Z tego co mi wiadomo to sprawy o zapłatę mogą ciągnąć się miesiącami albo i latami, nie przyjmuję takiej opcji. Mam podpisane przez dłużnika faktury i liczę na szybkie skierowanie sprawy do komornika. Czy cztery tygodnie wystarczą aby sprawę prowadził już komornik? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Podwójna zapłata długu

komentarzy 5

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w kwestii co robić dalej. Krótki opis sprawy. Zalegałam z płatnościami za abonament telewizji satelitarnej. W ostateczności dług wyniósł 600 zł. Wierzyciel złożył pozew i dnia 18.09.13 został wydany nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia dnia 14.11.13. Zapłaty należności głównej tj. 600 dokonałam na rachunek telewizji jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty tj. dnia 12.09.13. Mimo to wierzyciel skierował sprawę do komornika. Wszystkie listy związanie z informacjami na temat prowadzonej egzekucji były dostarczane pod nieaktualny adres zamieszkania. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak sprawdzić, kto jest wierzycielem?

komentarze 3

Zwłaszcza gdy dokonano cesji czyli sprzedaży Twojego długu a Ty nie podjąłeś wezwania do zapłaty od nowego wierzyciela (z załączoną kserokopią cesji) i gdy nie podjąłeś przesyłki z sądu zawierającej odpis pozwu i nakaz zapłaty, to możesz dziwić się w egzekucji komorniczej, nie kojarząc nazwiska wierzyciela. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy wierzyciel musi przyjmować częściowe spłaty od dłużnika?

komentarze 2

Tytuł niniejszego tekstu to inna forma pytania zadanego mi mailem: „czy ja jako wierzyciel muszę zgodzić się na raty dłużnika”. Już piszę jak to jest z tymi ratami. W zasadzie to może chodzić o dwie kwestie. Pierwsza to np. taki przypadek, w którym dłużnik dokonuje spłat w ratach bez uzgodnienia tego z wierzycielem i w sytuacji kiedy termin płatności (np. pożyczki, faktury) już minął. Czasem w takich sytuacjach wierzycielowi nie pasuje czekać na kolejne raty płacone (ustalone) według widzimisię dłużnika i kieruje pozew o zapłatę, bo chce uzyskać tytuł wykonawczy i złożyć go z wnioskiem egzekucyjnym u komornika, aby ten ściągnął cały pozostający dług jak najszybciej. Więcej… »

kategoria: windykacja

Prywatne długi a działalność gospodarcza

komentarze 4

Pytanie: Mam zajęcia komornicze na osobę prywatna , chce otworzyć własna działalność gospodarcza i otworzyć konto firmowe oraz starać się o dotacje , czy komornik może zająć konto firmowe jak długi są na osobę prywatną ? I czy mają te długi jakoś do dotacji ? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak uniknąć zbiegu egzekucji?

komentarze 4

Zbieg egzekucji następuje wtedy, kiedy okazuje się, że dwóch albo więcej komorników prowadzi egzekucję z tego samego składnika majątku danego dłużnika. Zbieg egzekucji może więc wystąpić na skutek zajęcia tego samego rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, ruchomości czyli na przykład samochodu dłużnika, nieruchomości albo jakiegokolwiek innego składnika, na przykład wierzytelności jaką dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ma u innego podmiotu gospodarczego. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: