Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Archive for Czerwiec, 2020

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

komentarzy 5

Zanim dojdzie do próby sprzedania nieruchomości przez komornika w drodze publicznej licytacji lub z wolnej ręki, nieruchomość taką biegły sądowy musi opisać i oszacować. Nierzadko zdarza się, że biegły nierzetelnie opisze lub / i oszacuje taką nieruchomość, jaskrawy przykład takiej nierzetelności mamy tutaj: Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego. Utarło się powszechne mniemanie (w myśl którego komornicy to nieuczciwe kanalie), że zwykle wyceny nieruchomości są krzywdzące dla ich właścicieli – dłużników czyli że są wyceniane zbyt nisko. Więcej… »

Cofnięcie pozwu a zwrot opłaty sądowej

komentarzy 8

Dwa przypadki tu omawiam. Pierwszy, to wycofanie pozwu przed wydaniem przez sąd nakazu zapłaty. Drugi przypadek – wycofanie pozwu po wydaniu nakazu zapłaty. Co ze zwrotem opłaty sądowej?

Pierwszym przypadkiem niejako się pochwalę. Oto gdy pierwszy raz wycofałem pozew w EPU ponieważ dłużniczki (spółka cywilna) nie mogły znieść widocznego wysoko w wynikach wyszukiwarki Google wpisu o nich jako o dłużnikach i ich długu “na sprzedaż” 😉 i zapłaciły całą fakturę “dobrowolnie”. Pozew cofnąłem przed wydaniem przez sąd nakazu zapłaty. Takie postanowienie otrzymałem: Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak odzyskać pieniądze od znajomego, bez umowy lub z umową

komentarze 2

Odzyskiwanie pieniędzy od znajomego to dla niektórych problem jedynie dlatego, że jest to znajomy. Nawet mając udokumentowaną pożyczkę umową i przelewem, niektórzy mają opory przed zarówno samodzielną windykacją jak i zleceniem tego firmie windykacyjnej. Na coś jednak trzeba się zdecydować.

Przeczytaj też: Windykacja pożyczki prywatnej

Często jednak problem z odzyskaniem długu od znajomego wynika z tego, że pieniądze zostały pożyczone bez umowy, kwota pożyczki przekazana z ręki do ręki, bez pokwitowania przez pożyczkobiorcę. Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Więcej… »

kategoria: windykacja

Skuteczność firm windykacyjnych

komentarzy 6

Skuteczność firm windykacyjnych działających w granicach prawa zależy głównie od tego, z jakimi dłużnikami ma do czynienia. Jeżeli dłużnicy nie posiadają oficjalnie majątku ani dochodów, to skuteczność windykacji jest bardzo niska i nawet najlepsza firma windykacyjna długu nie odzyska. Podobnie jak skuteczność komorników. Firma windykacyjna co prawda nie ma uprawnień komornika ale może dłużnikowi uzmysłowić, że jeśli nie zapłaci dobrowolnie, to w końcu zajmie się nim komornik. A dłużnik który oficjalnie nie ma majątku ani dochodów nie przestraszy się kosztów procesu sądowego którymi straszy go windykator ani kosztami i skutkami zlicytowania mu majątku przez komornika. Więcej… »

kategoria: windykacja

Zapłata poprzez cesję wierzytelności

komentarze 3

Niedawno skontaktował się ze mną były klient któremu jego dłużnik zaproponował zapłatę cesją wierzytelności przysługująca mu od firmy trzeciej. I co ja na to.

Przyjęcie od dłużnika zapłaty cesją wierzytelności zamiast normalnie jak ustalono wcześniej czyli przelewem gotówki, to spore ryzyko dla wierzyciela. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności a właściwość miejscowa sądu

komentarze 4

Na przestrzeni lat, jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przejąłem na podstawie cesji czyli przelewu wierzytelności setki roszczeń pieniężnych których dochodzenie skierowałem na drogę sądową. W każdym przypadku był to sąd właściwy miejscowo dla mojego miejsca zamieszkania. Właściwość miejscową sądu skutecznie uzasadniałem powołując się na art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego: Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Odzyskanie zaliczki – możliwości prawne

komentarze 23

Zwrotu zaliczki można żądać zarówno wtedy gdy druga strona nie wykonuje umowy jak i wtedy, kiedy to osoba która wręczyła zaliczkę rozmyśliła się o ile druga nie wykonała już jakieś pracy, nie poniosła kosztów przystąpiwszy do wykonania umowy. Jeżeli jednak na przykład, wręczyliśmy komuś zaliczkę na poczet zakupu odeń samochodu, to możemy żądać zwrotu zaliczki odstępując od umowy. W przypadku zadatku jest inaczej, ale podkreślam że w tym wpisie mowa o zaliczce. Więcej… »

kategoria: windykacja

sms od firmy windykacyjnej bez wezwania do zapłaty

komentarze 2

Pytanie: Dostałam esemesa od firmy Kaczmarski że mam do zapłacenia zaległą ratę kredytu i czy bank mógł po spóźnieniu zapłaty raty zlecić firmie ściągnięcie zaległej raty a dodam że z banku i od firmy Kaczmarski nie przyszły żadne listy, żadne wezwanie do zapłaty. Więcej… »

kategoria: windykacja

Uznanie przedawnionego długu a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

komentarze 2

Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

A co w przypadku uznania długu przedawnionego? W internecie możecie znaleźć hasła na prawniczych blogach “Uznałeś przedawniony dług? Nie musisz go spłacać!”. Tymczasem sprawa nie taka oczywista. Więcej… »

kategoria: windykacja

Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika

komentarzy 8

Zajęcie przez komornika sądowego a nawet zlicytowanie ruchomości nienależącej do dłużnika nie należało do rzadkości przed wejściem w życie w styczniu 2019 roku zmian w egzekucji z ruchomości. Byłem wierzycielem w sprawie w której został zlicytowany samochód w leasingu ponieważ firma leasingowa spóźniła się (miesięczny termin zawity) z wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego – o zwolnienie pojazdu z egzekucji. Więcej… »