Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Archive for Czerwiec, 2020

Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

komentarze 3

Pytanie: Bardzo proszę o udzielenie rady w mojej sprawie. Podpisałam umowę przedwstępną na zakup lokalu od pani Kowalskiej. W tym samym dniu Pani Kowalska otrzymała w akcie darowizny lokal od swojego syna Pana Kowalskiego. Po 2 tygodniach w dziale III księgi wieczystej pojawia się wpis egzekucyjny na Pana Kowalskiego. Następnie parę dni później Pani Kowalska wnosi do III działu księgi wieczystej wpis o wykreślenie wpisu komorniczego. Więcej… »

Badanie przedawnienia przez komornika

komentarzy 13

Wskutek znowelizowania Kodeksu postępowania cywilnego komornicy są zobligowania do badania, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym skierowanym przez wierzyciela do egzekucji nie uległo przedawnieniu, co dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Co gdy komornik nie może ściągnąć długu?

komentarzy 8

To postawione jako tytuł pytanie stawia wielu dłużników wobec których toczy się lub będzie się toczyć jak przewidują, bezskuteczne postępowanie egzekucyjne. Stawiają sobie też to pytanie zdesperowani wierzyciele egzekwujący. W takim przypadku komornik w końcu wyśle do wierzyciela pismo zatytułowane “Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego”. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Windykator straszy policją, prokuraturą, sądem…

komentarzy 31

Wiadomo, że wielu windykatorów ucieka się do wywierania na dłużniku presji poprzez straszenie konsekwencjami karnymi nieuregulowania zapłaty należności zapowiadając zawiadomienie policji, prokuratury, nawet skazanie dłużnika przez sąd karny. Sugerują tak, że dłużnik nie uiszczając zapłaty dopuszcza się wyłudzenia za którego grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat. Czy firma windykacyjna, windykator ma prawo tak grozić celem zmuszenia do zapłaty długu? Więcej… »

kategoria: windykacja

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

komentarzy 6

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek wierzyciela zgodnie z art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Niedawno w jednej sprawie sam o to zawnioskowałem ponieważ zgłosiła się do mnie osoba zainteresowana kupnem tego długu (upubliczniałem w internecie dług razem z dłużnikiem) co do którego toczyła się niemal bezskuteczna egzekucja komornicza. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

“Umorzenie długu przez komornika”

komentarzy 9

Czas rozprawić się z tytułową frazą ponieważ wciąż jeszcze wielu dłużników myśli albo ma nadzieję, że umorzenie przez komornika bezskutecznego postępowania egzekucyjnego jest równoznaczne z umorzeniem czyli anulowaniem długu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak odzyskać pieniądze od oszusta?

komentarze 24

Oszuści internetowi (z Allegro, Olx i z innych serwisów), oszuści z reala którzy pobrali zaliczkę albo zadatek, nie zapłacili faktury, nie zwrócili pożyczki, nawet oszuści matrymonialni. Wyłudzili towar, usługę na termin płatności, wyłudzili pieniądze przelewem lub w żywej gotówce. Jak od takich odzyskać pieniądze? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak często komornik sprawdza konta bankowe w OGNIVO?

komentarzy 25

Wielu kombinujących dłużników zadaje pytanie o to, jak szybko komornik dowie się o nowym koncie bankowym bądź też wprost właśnie: jak często komornik sprawdza poprzez system OGNIVO, czy dłużnik założył nowe konto. Najczęściej takie pytania zadają dłużnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz dłużnicy alimentacyjni. Na rachunku firmowym, nie przysługuje kwota wolna od zajęcia może a na osobistym przysługuje ale nie dłużnikom alimentacyjnym. Więcej… »

Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

komentarzy 7

Art. 767 § 5 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skargę na czynności komornika, w tym na opis i oszacowanie nieruchomości, wnosi się do komornika który dokonał zaskarżonej czynności a nie do sądu. Skargę rozpatruje sąd ale wnosi się ją do komornika. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Darowizny bez zgody współmałżonka przed podziałem majątku

komentarze 3

Pytanie: W październiku 2015 mama założyła sprawę w sądzie o podział majątku,a w maju 2016 sąd ustanowił rozdzielność majątkowa. Miesiąc wcześniej(w kwietniu) jej sprytny mąż umową dożywocia przepisał dom na jedną z córek. Dom ten był dorobkiem ich wspólnego życia, przy czym jej mąż zapisał go na tylko swoje nazwisko.
Moje pytanie jest czy
– dom powinien być wliczony w wartość wspólnego majątku
– pieniądze ,które jej mąż sprytnie przekazywał tej samej córce (o czym świadczą wydruki z jego konta) od momentu wniesienia sprawy do sądu tzn październik 2015 powinny być traktowane jako wspólny majątek
– jest jakiś limit czasowy (podobno 5 lat od umowy dożywocia) kiedy to mama nie może wnioskować o podział tego domu?
Bardzo proszę o pomoc Więcej… »

kategoria: inne

tag: