Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Klauzula wykonalności – kiedy komornik?

Brak komentarzy

Pytanie: Jest nakaz zapłaty, nie wnoszę sprzeciwu bo nie mam podstaw do zakwestionowania nakazu. Jeżeli już będzie klauzula wykonalności to kiedy komornik zaczyna egzekucję, po jakim czasie? Nakaz zapłaty dotyczy prywatnie udzielonej mi pożyczki. Cały wpis »

13 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty? Znajomy otrzymał jako dłużnik nakaz zapłaty z pozwem i załącznikami i brak w nich wezwania do zapłaty a on sam też takowego wezwania nie otrzymał jak twierdzi. A pomimo tego sąd wydal nakaz zapłaty. Sprawa dotyczyła niezapłaconej faktury za towar w działalności gospodarczej. Cały wpis »

12 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

Przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia

Brak komentarzy

Pytanie: Czy przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia w danym miesiącu bezwzględnie skutkuje przekazaniem nadwyżki komornikowi? Nawet jeżeli kwota wolna z poprzedniego miesiącu nie została przez dłużnika wykorzystana? I nawet wtedy kiedy nadwyżkę spowodowało wpłynięcie na konto pensji już pomniejszonej w zakładzie pracy o zajęcie komornicze? Cały wpis »

12 sierpnia, 2022

Kaucja na poczet zaległego czynszu

Brak komentarzy

Pytanie: Czy zgodnie z prawem można uznać kaucję wpłaconą za wynajem mieszkania na poczet zaległego czynszu? Cały wpis »

12 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

Wypowiedzenie umowy – data stempla czy doręczenia?

3 komentarze

Pytanie: Chodzi mi o wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy, czy liczy się od daty stempla pocztowego czy od daty doręczenia. Akurat w moim przypadku chodzi aktualnie o wypowiedzenie telewizji. Cały wpis »

11 sierpnia, 2022

kategoria: inne

Właściciel mieszkania nie chce pokazać najemcy rachunków za media

Brak komentarzy

Pytanie: Pod koniec czerwca (25.06) zakończyła się roczna umowa wynajmu mieszkania. Niestety mam 2 problemy spowodowane potencjalną nieuczciwością właścicielki mieszkania.

Przez blisko 6 tygodni Wynajmująca nie zwracała kaucji (2000zl) twierdząc, że czeka na rozliczenie rachunków za media. Po wielokrotnych upomnieniach (i odkładaniu przez nią terminu rozliczenia) wysłała ona SMSem swoje wyliczenia i przelała kaucje pomniejszoną o jej “rozliczenia” Pięciokrotnie w konwersacjach SMS (a także w wezwaniu na adres e-mail) prosiłem o przestawienie rachunków oraz rozliczeń jednak właścicielka ignoruje moje prośby aby pokazać rachunki pomijając je (odpowiadała na wiadomość ale pomijała temat rachunków). Wysłałem jej również oficjalne wezwanie do przedstawienia rachunków na adres e-mail – również bez odpowiedzi (Właścicielka pracuje i mieszka poza Polską – jedyny sposób kontaktu z nią to SMS oraz e-mail). Cały wpis »

10 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

Czy mąż może sprzedać samochód bez zgody żony?

3 komentarze

Pytanie: Czy mąż może sprzedać samochód bez zgody żony? Chodzi oczywiście o samochód wchodzący do wspólności ustawowej małżeńskiej. Wiem, że nie ma prawa dokonać darowizny takiego samochodu a co w przypadku sprzedaży? Cały wpis »

10 sierpnia, 2022

kategoria: inne

tag:

Zasady współżycia społecznego a przestępstwo

1 komentarz

Pytanie: Czy naruszenie zasad współżycia społecznego czy też zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego to jest przestępstwo? Cały wpis »

9 sierpnia, 2022

kategoria: inne

Moment zajęcia nieruchomości

4 komentarze

Pytanie: Zastanawiam się nad wyczerpaniem przez dłużnika znamion przestępstwa w art. 300 kk w zakresie nieruchomości należącej do dłużnika. Jak rozumiem, sprzedaż nieruchomości jeszcze przed zajęciem jej przez komornika może ale nie musi być uznana przez sąd za to przestępstwo. I stąd pytanie, w którym momencie nieruchomość uznaje się za zajętą, w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej czy wcześniej? Cały wpis »

8 sierpnia, 2022

Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Podobno obecnie w przypadku zajęcia ruchomości osoby trzeciej albo rzeczy dłużnika które nie podlegają zajęciu, możliwa jest obrona już nie tylko powództwem przeciwegzekucyjnym ale też skargą na czynności komornika, czy to prawda? Cały wpis »

8 sierpnia, 2022