Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż towaru wziętego na raty

Brak komentarzy

Pytanie: Czy jest zgodna z prawem sprzedaż towaru wziętego na raty? Chodzi o sprzedaż sprzętu przez osobą która kupiła ten sprzęt na raty. Na towarze tym nie ma żadnego zabezpieczenia czyli ani przewłaszczenia ani zastawu. Cały wpis »

25 września, 2022

Ugoda przed sądem a komornik

2 komentarze

Pytanie: Chodzi mi o to, czy niewywiązanie się z ugody sądowej upoważnia wierzyciela do skierowania sprawy do komornika czy potrzeba założyć nową sprawę o zapłatę? Cały wpis »

21 września, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Braki formalne pozwu wniesionego przez adwokata

Brak komentarzy

Pytanie: Sytuacja jest taka, że adwokat nosi pozew o zapłatę ale są w tym pozwie braki formalne skutkujące tym, że sąd od razu zarządza zwrot pozwu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Klient dowiaduje się o tym a adwokat twierdzi, że uzupełni braki formalne wniesionego i zwróconego pozwu i wniesie jeszcze raz i skutek będzie taki, jakby sąd pozwu nie zwrócił czyli jakby został poprawnie wniesiony za pierwszym razem. Czy adwokat mówi prawdę? Cały wpis »

20 września, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie

1 komentarz

Pytanie: Czy istnieje szansa na rozpoznanie przez sąd skargi na czynności komornika wniesionej po upływie terminu zawitego siedmiu dni od dnia dokonania przez komornika czynności? Niedawno słuchałem audycji w której prawnik powiedział, że w niektórych przypadkach jest to możliwe. Cały wpis »

20 września, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Potrącenie wierzytelności z różnych umów

1 komentarz

Pytanie: Otóż chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwe potrącenie wierzytelności z różnych umów. Ja jestem winna dostawcy za towar. Na giełdzie wierzytelności znalazłam na sprzedaż jego dług z tytułu pożyczki prywatnie mu udzielonej, przez osobę prywatną. Jeżeli kupię ten jego dług, to czy będę mogła dokonać potrącenia naszych wzajemnych zobowiązań? Mam wątpliwości ponieważ stosownie do art. 2031 § 1 kpc odstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda. Cały wpis »

19 września, 2022

kategoria: windykacja

Zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych

2 komentarze

Pytanie: Jestem dłużnikiem razem z moją koleżanką zaciągnęliśmy prywatnie pożyczkę. Z uwagi na moją trudną i tragiczną sytuację o której pożyczkodawca wie, chcę go poprosić o zwolnienie mnie z długu. Uprzedzając ewentualny komentarz dodaję, że jest to prawdopodobne, wytworzyły się między nami dość bliskie relacje. Cały wpis »

19 września, 2022

kategoria: windykacja

Koszty dojazdu komornika do dłużnika

2 komentarze

Pytanie: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, nadpłaty podatku i innych wierzytelności – zupełnie bezskuteczna. Wobec tego zastanawiam się nad wnioskiem o egzekucję z ruchomości u dłużnika ale prawdopodobnie będzie jak zwykle a więc nic co warto zająć dłużnik nie ma. Jednakże nich komornik zobaczy tylko tu pytanie o koszty dojazdu komornika do dłużnika, jaka to może być kwota i na ile zależy od odległości? Cały wpis »

18 września, 2022

Dłużnik zapłacił po wniesieniu pozwu

1 komentarz

Pytanie: Wierzyciel przesłał mi – dłużnikowi mailem skan pierwszej strony pozwu o zapłatę przeciwko mnie, z pieczęcią biura podawczego sądu. Widać, że pozew wniósł samodzielnie a nie za pośrednictwem prawnika. Jeszcze tego samego dnia zapłaciłem wierzycielowi na jego konto bankowe i następnego dnia w odpowiedzi na jego maila załączyłem potwierdzenie wykonanego przelewu. Cały wpis »

18 września, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie a zasady współżycia społecznego

3 komentarze

Pytanie: Czy zarzut przedawnienia jest zawsze skuteczny i oddala powództwo jeżeli roszczenie rzeczywiście jest przedawnione? Czy sąd pomimo zarzutu przedawnienia może nakazać zapłatę przedawnionego długu z uwagi na zasady współżycia społecznego? Cały wpis »

17 września, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Czy roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu?

4 komentarze

Pytanie: Mam taką sytuacje ze współwłaścicielem – bratem. Odziedziczyliśmy po rodzicach mieszkanie 21 lat temu (najpierw zmarł ojciec, później mama). Teraz ze względów finansowych chciałbym znieść współwłasność tego mieszkania a brat nie chce i twierdzi, że roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu po 10 latach. Czy może Pan to potwierdzić? Cały wpis »

17 września, 2022

kategoria: inne

tag: