Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy mąż może sprzedać samochód bez zgody żony?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy mąż może sprzedać samochód bez zgody żony? Chodzi oczywiście o samochód wchodzący do wspólności ustawowej małżeńskiej. Wiem, że nie ma prawa dokonać darowizny takiego samochodu a co w przypadku sprzedaży? Cały wpis »

10 sierpnia, 2022

kategoria: inne

tag:

Zasady współżycia społecznego a przestępstwo

Brak komentarzy

Pytanie: Czy naruszenie zasad współżycia społecznego czy też zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego to jest przestępstwo? Cały wpis »

9 sierpnia, 2022

kategoria: inne

Moment zajęcia nieruchomości

2 komentarze

Pytanie: Zastanawiam się nad wyczerpaniem przez dłużnika znamion przestępstwa w art. 300 kk w zakresie nieruchomości należącej do dłużnika. Jak rozumiem, sprzedaż nieruchomości jeszcze przed zajęciem jej przez komornika może ale nie musi być uznana przez sąd za to przestępstwo. I stąd pytanie, w którym momencie nieruchomość uznaje się za zajętą, w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej czy wcześniej? Cały wpis »

8 sierpnia, 2022

Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Podobno obecnie w przypadku zajęcia ruchomości osoby trzeciej albo rzeczy dłużnika które nie podlegają zajęciu, możliwa jest obrona już nie tylko powództwem przeciwegzekucyjnym ale też skargą na czynności komornika, czy to prawda? Cały wpis »

8 sierpnia, 2022

Wezwanie do zapłaty w egzekucji z nieruchomości

1 komentarz

Pytanie: Chodzi mi o to czy przed egzekucją z nieruchomości komornik doręcza dłużnikowi wezwanie do zapłaty dając mu czas na dobrowolną spłatę (jaki termin?) czy od razu po zajęciu dokonywane jest oszacowanie na koszt dłużnika? Cały wpis »

7 sierpnia, 2022

Co zrobić gdy dłużnik jest niewypłacalny?

2 komentarze

Co zrobić gdy dłużnik jest niewypłacalny? To pytanie zadawane jest w Polsce przez rzesze wierzycieli zwłaszcza po bezskutecznych egzekucjach komorniczych a tych około 80%. Cały wpis »

7 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego

2 komentarze

Pytanie: Czy istnieje jakiś przepis na podstawie którego współmałżonek może żądać zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego? Dodam, że w trakcie trwania procesu o rozwód. Cały wpis »

6 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Jakie koszty sądowe ponosi dłużnik?

2 komentarze

Jedna Pani zapytała mnie dziś, jakie koszty sądowe ponosi dłużnik. Zastanawia się nad tym, czy nie spłacać według niej spornego długu, czy lepiej zapłacić aby nie narażać się na dodatkowe koszty – postępowania sądowego jeżeli sąd uwzględni powództwo wierzyciela (w jej wypadku firmy windykacyjnej która kupiła ten jej dług). Musiałaby mu wtedy zwrócić poniesione przezeń koszty postępowania sądowego – tak to działa, sąd w wyroku nakazuje pozwanemu je także i te koszty zwrócić. Cały wpis »

6 sierpnia, 2022

kategoria: windykacja

tag:

Kiedy odnawia się kwota wolna od zajęcia?

2 komentarze

Pytanie: Mam pytanie o kwotę wolną od zajęcia jaka przysługuje dłużnikowi na koncie bankowym. Mam zadłużenie niealimentacyjne wobec czego będzie mi przysługiwać. Chodzi mi o to kiedy odnawia się kwota wolna od zajęcia? Przeczytałam, że w każdym kolejnym miesiącu ale chodzi mi o szczegóły, czy po 30 dniach od daty wykorzystania kwoty wolnej czy jak to jest? Cały wpis »

6 sierpnia, 2022

Kwota wolna na rachunku bankowym w egzekucji alimentów

3 komentarze

Jeden z czytelników zwrócił się do mnie z problemem polegającym na tym, że pracodawca z którym ma umowę o pracę poinformował go, że rozwiąże z nim umowę o prace i jeżeli chce dalej współpracować z dotychczasowym pracodawcą, to musi założyć działalność gospodarczą. Tymczasem przeciwko naszemu temu czytelnikowi komornik prowadzi egzekucję alimentów. I padło pytanie, czy z rachunku bankowego (ma zamiar używać osobistego zamiast firmowego) komornik będzie mógł zabrać mu wszystkie środki? Cały wpis »

5 sierpnia, 2022