Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Do kogo trafia rękojmia która przepadła w licytacji nieruchomości?

8 komentarzy

Pytanie: Do kogo trafiają środki z wpłaconej rękojmi w przypadku braku uiszczenia całej opłaty po wygraniu licytacji? Do komornika czy wierzyciela? Po jakim czasie od takiej niesfinalizowanej sprzedaży przedmiot może zostać ponownie wystawiony do licytacji? Cały wpis »

14 czerwca, 2024

Przedawnienie kosztów egzekucyjnych komornika

6 komentarzy

Komornik wezwał mnie jako wierzyciela w sprawie do zapłaty kosztów poniesionych przez niego (zaliczki wpłacone przeze mnie rzekomo nie wystarczyły), na podstawie postanowienia sprzed … dziewięciu lat. Cały wpis »

6 lutego, 2024

Odroczenie terminu opisu i oszacowania nieruchomości na wniosek dłużnika

10 komentarzy

Pytanie: Komornik wyznaczył datę oszacowania i opisu nieruchomości w tym tygodniu, ale nas nie będzie ze względu na wyjazd zarobkowy, a na nieruchomości jest najemca. wysłaliśmy pismo z prośbą o przeniesienie terminu na kwiecień, ale nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi, mimo iż pismo zostało odebrane. Cały wpis »

9 stycznia, 2024

Bezpodstawne wzbogacenie wynajmującego mieszkanie

4 komentarze

Pytanie: W skrócie sytuacja wygląda tak:
od października 2022 do końca czerwca 2023 r. wynajmowałam wraz z partnerem mieszkanie od osoby fizycznej. Przytoczę zapisy z umowy dotyczące rozliczeń finansowych:

” 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie 2,860 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie z góry w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy. Cały wpis »

8 stycznia, 2024

Częściowa spłata a wszczęcie egzekucji komorniczej

14 komentarzy

Pytanie: Mam pytanie odnośnie spłacanie zobowiązania naprawy szkody przez oskarżoną. Wyrok prawomocny podlega natychmiastowemu wykonaniu. Według mojego wezwania do zapłaty, spłata miała być w całości, natomiast dłużnik wpłacił tylko niewielką część. Cały wpis »

29 listopada, 2023

kategoria: windykacja

tag:

Jak sprawdzić bezskuteczne egzekucje przeciwko spółce z o.o.

2 komentarze

Pytanie: Czy mogę jakoś sprawdzić czy spółka z o.o. sp.k. lub spółka z o.o. ma nieskuteczne zajęcia komornicze? Czy komornik nieskuteczną egzekucje zawsze wpisuje do KRS? A co jeśli spółka nie figuruje w KRD jako dłużnik, a wiem że ma długi zasądzone nakazami sądowymi? Czy mogę gdzieś sprawdzić jakie ma nakazy zapłaty wydane przez sąd? Chodzi o to, że mam dłużnika i wątpię czy odzyskam dług – więc nie wiem czy składać do sądu pozew i ponosić dodatkowe koszty? Cały wpis »

18 listopada, 2023

Wezwanie do zapłaty skierowane do pełnomocnika

2 komentarze

Pytanie: W terminie 22/09/2022 do 21/09/2023 wynajmowałam jeden z trzech pokoi w mieszkaniu.
Pokój zdałam wcześniej tj. 01/09/2023, więc zgodnie z zapisem w umowie z kaucji zostanie mi odjęte 300,00 zł za przepisanie umowy.
Podczas zdawania pokoju zostałam poinformowana, że kaucja zostanie zwrócona do 21/10/2023, ponieważ mają na to 30 dni po zakończeniu umowy. Cały wpis »

27 października, 2023

Przedawnienie zasądzonych odsetek należnych w przyszłości

4 komentarze

Pytanie: Chciałbym zapytać o przedawnienie odsetek za opóźnienie powstałych po prawomocnym wyroku sądu. Wiem, że odsetki za opóźnienie przedawniają się po 3 latach. Mam jednak wątpliwość czy ma tu zastosowanie regulacja, że przedawnienie następuje pod koniec roku czy też ta regulacja nie ma w tym przypadku zastosowania i przedawnienie liczymy do konkretnej daty? Cały wpis »

26 października, 2023

kategoria: windykacja

tag: ,

Były współmałżonek nie spłaca wspólnego kredytu hipotecznego

6 komentarzy

Pytanie: W 2002 roku zaciągnęłam z mężem kredyt hipoteczny na mieszkanie. Ponieważ mamy rozdzielność majątkową, mieszkanie należy w równych połowach do nas co oznacza że każde z nas powinno spłacać połowę kredytu. Obecnie jestem na etapie rozwodu. Jak mogę udowodnić że od początku kredytu spłacałam całość raty swojej i męża, czy wystarczą wyciągi z banku. Czy mogę żądać od męża zwrotu połowy już spłaconych przeze mnie rat. Dodatkowo mąż ma zasądzone alimenty których nie płaci. Cały wpis »

9 października, 2023

Nadpłata najemcy w spółdzielni mieszkaniowej

2 komentarze

Pytanie: Przez rok wynajmowałam mieszkanie 31 sierpnia wygasła umowa i opuściłam mieszkanie. Na koncie spółdzielni są duże nadpłaty które się uzbierały przez ten rok. Jak mogę to ująć w wezwaniu do zwrotu kaucji żeby właściciel mieszkania rozliczył moja nadpłatę w spółdzielni? Cały wpis »

5 października, 2023

kategoria: windykacja

tag: