Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na czynności komornika a wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Brak komentarzy

Pytanie: Czy wniosek dłużnika o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest uwarunkowany formalnie tymi samymi przepisami co skarga na czynności komornika? Cały wpis »

28 stycznia, 2023

kategoria: windykacja

tag:

Zajęcie konta bankowego i emerytury przez komornika

Brak komentarzy

Pytanie: Czy zajęcie przez komornika jednocześnie emerytury i konta bankowego jest zgodne z przepisami? Dodam, że na to konto wpływa właśnie emerytura z ZUS. Cały wpis »

Doręczenie komornicze za granicę

2 komentarze

Pytanie: Dłużnik w trakcie egzekucji wyjechał za granicę. Czy polski komornik który do tej pory prowadził egzekucję w swoim rewirze może ją dalej prowadzić i wysyłać pisma na zagraniczny adres tego dłużnika? Cały wpis »

27 stycznia, 2023

kategoria: windykacja

tag:

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej – opłata

Brak komentarzy

Pytanie: Ile wynosi opłata od zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej? Otrzymałem do tytułu wykonawczego pouczenia dotyczące wniesienia zarzutu ale nie napisano nic o opłacie jaką trzeba od zarzutu wnieść. Cały wpis »

27 stycznia, 2023

kategoria: windykacja

tag:

Wpływy na konto a zajęcie komornicze

Brak komentarzy

Pytanie: Komornik zajął mi konto bankowe. Bank przelał mu wszystkie pieniądze z konta. Jeżeli niebawem wpłynie na to zajęte konto jakiś przelew, to zostanie komornikowi przelany czy może komornik musi ponowić zajęcie komornicze konta za każdym razem aby ściągnąć te przyszłe wpływy? Cały wpis »

27 stycznia, 2023

Konto w banku spółdzielczym a komornik

2 komentarze

Czy komornik zajmie konto w banku spółdzielczym? To oczywiście zależy od tego, czy się o takim koncie dowie. Zająć oczywiście może a czy się dowie? Cały wpis »

26 stycznia, 2023

Skarga na czynności komornika – jaki wydział sądu?

2 komentarze

Pytanie: Do którego sądu i wydziału mam złożyć skargę na czynności komornika? Dodam, że w sprawie jestem dłużnikiem któremu komornik bezprawnie zajął całą wypłatę. Cały wpis »

26 stycznia, 2023

kategoria: windykacja

tag:

Kiedy komornik nie może wejść do domu?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy istnieją w przepisach jakieś wyjątki określające kiedy komornik nie może wejść do domu? Chodzi mi o czynności trenowe komornika w miejscu zamieszkania dłużnika, kiedy nie może prowadzić takiej egzekucji. Cały wpis »

26 stycznia, 2023

Cesja wierzytelności z bezpodstawnego wzbogacenia

Brak komentarzy

Pytanie: Czy przedmiotem cesji wierzytelności może być roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia? Cały wpis »

25 stycznia, 2023

kategoria: windykacja

tag:

Ugoda sądowa a koszty komornicze

Brak komentarzy

Pytanie: Proszę o odpowiedź na poniższą kwestię. Strony sporu na pierwszej rozprawie na wniosek strony pozwanej deklarują chęć ugody. Strona pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika deklaruje chęć spisania treści ugody. Strona powodowa bez pełnomocnika przystaje na tą propozycję sporządzenia treści ugody. Cały wpis »

25 stycznia, 2023

kategoria: windykacja

tag: