Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

komentarze 2

Pytanie: Przeczytałem, że gdy prowadził Pan firmę windykacyjną to działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy?

Odpowiedź: Piszę Panu, jak to wygląda w przypadku cesji bezwarunkowej czyli gdyby faktycznie kupował Pan długi płacąc za nie niezależnie od tego, czy Pan je odzyska gdyż w przypadku cesji warunkowej czyli powierniczego przelewu wierzytelności to, nazwijmy, różnie może być – jeden sąd zadecyduje inaczej niż inny sąd choć moim zdaniem też powinien uznać jak poniżej.

I tak też, zgodnie z Art. 512 Kodeksu cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Jak widać, zgodnie z ww. przepisem to zbywca wierzytelności powinien powiadomić dłużnika o cesji. Jest to skądinąd logiczne, bo w przeciwnym wypadku czyli gdy to nabywca powiadamia dłużnika o cesji, to dłużnik ma prawo mieć wątpliwości czy faktycznie doszło do cesji (a nie do kradzieży informacji i sfałszowania umowy i podpisu). jednakże jeżeli dłużnik otrzymał zawiadomienie o cesji od nabywcy wierzytelności, to w przypadku wątpliwości powinien zwrócić się do zbywcy z zapytaniem, czy faktycznie zawarł taką umowę cesji. Nie może zignorować powiadomienia – wezwania do zapłaty od nabywcy i zapłacić długu na ręce (na konto) zbywcy gdyż nie będzie taka zapłata miała skutku względem nabywcy.

Zawiadamiając dłużnika o cesji oczywiście proszę dołączyć przynajmniej kserokopię umowy cesji – przelewu powierniczego wierzytelności.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 18 Ocena średnia: 4.3]

kategoria windykacja

Komentarze do 'Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

  1. To nic, że jest to powiernicza cesja, stosują się relatywne przepisy KC i sąd nie może inaczej orzekać jak według tych przepisów.

    merkury

    26 Lip 16 o 13:07

  2. „Sąd” zrobi co chce. Doświadczyłem tego. Dłużnik zapłacił zbywcy (cesja powiernicza) będąc wcześniej poinformowanym przeze mnie o cesji a zbywca to niewypłacalny oszust (siedziała w więzieniu) i mi nie zapłaciła. Pozwałem dłużnika; w pierwszej instancji wygrałem, w drugiej przegrałem; prawdopodobnie złośliwy wyrok.

    admin

    26 Lip 16 o 19:54

Skomentuj