Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zamknięcie konta bankowego zajętego przez komornika

2 komentarze

Szereg osób przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne zadaje tytułowe pytanie a więc czy mogą zlikwidować rachunek bankowy gdy ten zajęty jest przez komornika. Zanim odpowiem na to pytanie, to ja mam pytanie a raczej sugestię: czy na pewno warto zamykać taki rachunek nawet jeżeli zanosi się na długą (wielomiesięczną) egzekucję? Jeżeli zamkniesz taki zajęty rachunek bankowy (no, można zamknąć o czym nieco więcej w dalszej części tekstu) to prawdopodobnie sprowokujesz komornika to ponownego rozesłania przez OGNIVO zapytań do wszystkich banków celem znalezienia Twojego nowego konta bankowego. A jeżeli nie zlikwidujesz zajętego konta to ponownie poszukiwanie komornik przeprowadzi może dopiero za pół roku. Przez kilka miesięcy więc (tak, komornicy w większości co około pół roku wznawiają poszukiwania kont bankowych) możesz mieć wolne od komornika konto które założyłeś wkrótce po zajęciu komorniczym tego starego. Korzystne konta osobiste są tutaj a konta firmowe tutaj.

Jako się już rzekło wcześniej, posiadacz zajętego przez komornika rachunku bankowego może taki rachunek zamknąć wypowiadając bankowi umowę. Art. 730 Kodeksu cywilnego stanowi, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Przepis ten, jak widać, milczy w kwestii zajęcia egzekucyjnego na rachunku bankowym co oznacza, że zajęcie komornicze nie może być przeszkodą do wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego przez posiadacza tegoż rachunku. Strony umowy nie mogą skutecznie w umowie o prowadzenie rachunku bankowego zawrzeć zapisu sprzecznego z ustawą czyli w tym przypadku z przytoczonym art. 730 KC. Podobno niektóre banki takie zapisy w umowach zawierają i nie są skłonne zamykać kont na których jest zajęcie komornicze jak zaznaczyłem, takie zapisy i w konsekwencji odmowy likwidacji konta są bezprawne.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 czerwca, 2020

Komentarze do 'Zamknięcie konta bankowego zajętego przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co jeżeli bank się upiera i konta nie myśli zlikwidować i nalicza opłaty? W końcu poda mnie do sądu i do komornika.

  ari

  8 Cze 20 o 20:21

 2. To się odwołasz od nakazu zapłaty podnosząc, że roszczenie jest bezpodstawne – przełożysz potwierdzenie nadania wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego wraz z zachowanym odpisem tegoż wypowiedzenia i powołasz się na przytoczony we wpisie art. 730 KC.

  admin

  Administrator

  8 Cze 20 o 20:40

Skomentuj