Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi

komentarzy 5

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi”. Znalazłem pismo które kiedyś omyłkowo otrzymałem, bo sobie komornik pomylił mnie z dłużnikiem o takim samym imieniu i nazwisku zamieszkałym w innej miejscowości. Prawdopodobnie figuruję u niego jako wierzyciel w jakichś sprawach i sobie pomylił. Nie ważne, cytuję najważniejszy fragment pisma:

(…) stosownie do treści art. 801 i 761 par. 1 kpc i par. 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1969 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. Nr10, poz. 52 ze zmianami) wzywam do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela poprzez: wskazanie, jakie mienie ruchome posiada dłużnik wskazanie miejsca, w którym znajduje się mienie ruchome dłużnika wskazanie, jakie nieruchomości posiada dłużnik oraz wskazanie numerów ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości wskazanie wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika wskazanie miejsca pracy dłużnika, poprzez podanie nazwy i adresu pracodawcy podanie PESEL dłużnika wskazanie banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, a także wskazanie dokładnych numerów tych rachunków wskazanie, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, bądź jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub prawa handlowego, poprzez wskazanie nazwy oraz dokładnego adresu prowadzonej działalności lub siedziby spółki Stosownie do treści art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych może zostać nałożona grzywna do 500,00 zł. Pisemną informację należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Pan komornik chciałby wszystko na talerzu, OK. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego nie pouczają o odpowiedzialności karnej  czyli do trzech lat pozbawienia wolności za składanie fałszywych z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego. Wtedy byłby to silniejszy straszak a jednocześnie mielibyśmy wyjawienie majątku bez konieczności składania przez wierzyciela stosownego wniosku do sądu – kolosalna oszczędność czasu! A groźba ukarania grzywną do 500,00 zł., która „może zostać nałożona”, to marny straszak.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 12 Ocena średnia: 3.9]

kategoria komornik

Komentarze do 'Żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi'.

 1. Obecnie (od 3. maja br.) wysokość grzywny wynosi 2000 zł. Czy jest „straszna” dłużnikom oraz czy jest faktycznie nakładana przy odmowach- tego już nie wiem.

  avignon

  19 Gru 12 o 21:36

 2. A tu jeszcze artykuł o tym, że – przynajmniej kilka miesięcy temu – nie było możliwości stosowania sankcji wynikających z Art. 233 w przypadku żądania udzielenia wyjaśnień komornikowi. Chyba nadal żadnej nowelizacji nie wprowadzono (i wnioskując z tekstu, nieprędko będzie)
  http://obserwatorium.nowyekran.pl/post/67749,rzepa-straszy-tym-razem-komornikiem

  avignon

  19 Gru 12 o 22:09

 3. Pismo którego fragmenty zacytowałem jest mniej więcej sprzed miesiąca a więc z pewnością po 3 maja b.r. Może komornik nie wie albo zapomniał zmienić w szablonie. W setkach albo i tysiącach spraw komorniczych, jako wierzyciel nigdy nie otrzymałem odpisu postanowienia o ukaraniu dłużnika grzywną za nieudzielenie informacji. Wielokrotnie natomiast otrzymywałem od komorników informacje typu „Dłużnik wezwany do złożenia wyjaśnień nie stawił się …”

  admin

  19 Gru 12 o 22:11

 4. By musiał komornik podpisać umowę z windykatorem coby czerwoną pieczątkę na mandacie postawić. A tak nie ma kto później ścigać grzywny…

  QbaBezdomny

  21 Gru 12 o 18:14

 5. Grzywna jest stosunkowo chyba łatwa do ściągania, bo jak nie da się jej ściągnąć, to ukarany pójdzie ją odsiedzieć do aresztu.

  admin

  21 Gru 12 o 19:51

Skomentuj