Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wydzierżawienie leasingu

skomentuj

Spotkaliśmy się w praktyce z sytuacją w której firma wydzierżawiła innemu podmiotowi samochód deklarując, że jest to samochód będący jej własnością. W opisanej sytuacji podmiot który otrzymał w dzierżawę taki pojazd może, jak się wydaje, uchylić się od złożonego w umowie dzierżawy swojego oświadczenia woli. W umowie leasingu bowiem, korzystający (czyli leasingobiorca) nie ma prawa oddać rzeczy do używania trzeciej osobie bez uzyskania zgody finansującego (leasingodawcy). Przy okazji, dobry leasing mamy tutaj.

W przypadku naruszenia tego zakazu leasingodawca ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły w umowie leasingu jakiś termin wypowiedzenia. I chociaż umowa dzierżawy nie musi koniecznie być zawarta w stosunku do rzeczy, której wydzierżawiający jest właścicielem, jednak zważywszy wspomniany zakaz oddawania rzeczy będącej w leasingu do użytkowania podmiotowi trzeciemu, możliwość odstąpienia od takiej umowy dzierżawy wydaje się jak najbardziej przysługiwać. Tym bardziej, ze wskutek naruszenia postanowienia umowy leasingu, leasingodawca może wypowiedzieć tę umowę leasingobiorcy który przekazał przedmiot leasingu podmiotowi trzeciemu w dzierżawę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 6 Ocena średnia: 4]

kategoria leasing

Skomentuj