Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku w związku ze skargą kasacyjną

skomentuj

Pytanie: Piszę w przedmiocie ewentualnej kasacji i wstrzymania wykonalności wyroku jeśli przegram w sądzie drugiej instancji. Sąd pierwszej instancji popełnił kilka rażących błędów i zasądził ode mnie zapłatę. Sąd drugiej instancji mieści się w tym samym mieście i podejrzewam że błędy zostaną utrzymane. A plotki dotarły do mnie takie takie, że powód na siebie nic nie ma i gdyby uznano skargę kasacyjną i ostatecznie oddalono powództwo, to nie odzyskam od niego pieniędzy które ściągnął ode mnie ale nie jestem w stanie tego wykazać że jest niewypłacalny.

W którym momencie taki wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku należy złożyć? Wiadomo mi, że wyrok jest wykonalny od razu po II instancji?

Odpowiedź: Tak, od razu po II instancji (z wyjątkiem postanowienia o kosztach procesu, które można jeszcze skarżyć do innego składu sądu). Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku należałoby złożyć dopiero po wniesieniu skargi kasacyjnej (lub razem z nią). Wcześniejsze złożenie wniosku skutkuje jego oddaleniem z powodu przedwczesności, ale wniosek może zostać ponownie złożony w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej.

Proszę tylko pamiętać, że wykonalność wyroku sądu II instancji, a w razie oddalenia apelacji także wykonalność wyroku sądu I instancji, może być uzależniona od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia na rachunku depozytowym sądu (przy okazji, dobre oferty rachunków osobistych są tutaj). Zależy to od uznania sądu, tak samo jak wstrzymanie wykonania wyroku, gdyby wskutek wykonania wyroku mogła wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda. Prawdopodobieństwo zaistnienia tej „niepowetowanej szkody” musiałby Pan starać się wykazać (w świetle tego, co Pan pisze – może być z tym problem) – „szkoda niepowetowana” to co do zasady taka, której w pełni nie da się wyrównać. Kwestia, czy wskutek wykonania wyroku sądu drugiej instancji mogłaby zostać wyrządzona niepowetowana szkoda, należy oczywiście do oceny sądu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 20 Ocena średnia: 4.2]

Skomentuj