Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykator straszy policją, prokuraturą, sądem…

3 komentarze

Wiadomo, że wielu windykatorów ucieka się do wywierania na dłużniku presji poprzez straszenie konsekwencjami karnymi nieuregulowania zapłaty należności zapowiadając zawiadomienie policji, prokuratury, nawet skazanie dłużnika przez sąd karny. Sugerują tak, że dłużnik nie uiszczając zapłaty dopuszcza się wyłudzenia za którego grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat. Czy firma windykacyjna, windykator ma prawo tak grozić celem zmuszenia do zapłaty długu?

Zgodnie z art. 191. § 2 Kodeksu karnego ten kto stosuje groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. A zgodnie z art. 115 § 12 Kodeksu karnego groźbą bezprawną jest też groźba spowodowania postępowania karnego. Jednak nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Biorąc pod uwagę powyższe, uważam, że wierzyciel lub jego pełnomocnik ma prawo zapowiedzieć dłużnikowi powiadomienie organów ścigania o możliwości wyłudzenia i niech wówczas policja, prokuratura i ewentualnie sąd bada czy faktycznie jest to wyłudzenie natomiast ferowanie wyroku przez windykatora – grożenie dłużnikowi że zostanie skazany ponieważ bezsprzecznie jest to wyłudzenie, jest groźbą bezprawną o czym dłużnik może powiadomić organy ścigania.

Dłużnik wstępnie sam może ocenić, czy jego jego – dłużnika zachowanie wypełnia znamiona wyłudzenia o którym traktuje art. 286 § 1 Kodeksu karnego w którym czytamy, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Czy wprowadziłeś dłużniku wierzyciela w błąd – np. w celu przyznania Ci kredytu przedstawiłeś podrobione zaświadczenie o zarobkach kiedy to w rzeczywistości jesteś bezrobotny lub pracujesz ale na pensji masz zajęcie komornicze? Jeśli tak, to bój się. Jeśli nie i przeterminowany dług jest konsekwencją zdarzeń (np. utrata pracy, nieprzewidziane, niezbędne wydatki np. z powodu nagłej choroby) które miały miejsce już po otrzymaniu kredytu, to jest wysoce nieprawdopodobne, że prokurator postawi Ci zarzut wyłudzenia czyli oszustwa.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 czerwca, 2020

kategoria windykacja

Komentarze do 'Windykator straszy policją, prokuraturą, sądem…'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ciekaw jestem, jaki % tego typu gróźb znajduje finał w sądzie wskutek skierowania aktu oskarżenia.

  pytajnik

  30 Cze 20 o 06:10

 2. Nie wiem, zapewne niewielki. Mnie to w ogóle dziwi, bo jeżeli ktoś zgłasza takie groźby czując się zagrożonym, to co: faktycznie czuje się jak oszust i boi się kary? 😉 Jeżeli bowiem nie uważa, że wyłudził, to nie powinien się bać straszenia go policją, prokuraturą, sądem.

  admin

  Administrator

  30 Cze 20 o 06:37

 3. Słuszna uwaga, według mnie ten przepis o straszeniu bezprawnym postępowaniem karnym powinni uchylić.

  pytajnik

  30 Cze 20 o 09:44

Skomentuj