Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną

komentarzy 9

Pytanie: Pilnie potrzebuję informacji czy komornik może zająć rentę osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która w przeszłości zaciągnęła kredyt na zakup drzwi, dodam że w chwili zawierania umowy była ona ubezwłasnowolniona. Co można zrobić aby ewentualnie wstrzymać taką egzekucję?

Odpowiedź: Zakładając że osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, to Art. 14 Kodeksu cywilnego stanowi: „§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. § 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.” W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, stosuje się art. 824 § 1 k.p.c., pkt. 2 który stanowi że postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4.2]

kategoria umowy

Komentarze do 'Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co w przypadku, gdy w chwili zawierania umowy pożyczki dana osoba NIE BYŁA ubezwłasnowolniona i po 3 m-cach już była, po pół roku nie spłaca pożyczki, to czy można ją oddać do sądu i prowadzić później egzekucję? Czy może ona złożyć zarzut, że jest ubezwłasnowolniona czy liczy się to, że w chwili podpisywania dokumentów nią nie była?

  poznaniak

 2. Tego nie wiem, ale uważam, że ważne jest iż w momencie podpisywania umowy nie była ubezwłasnowolniona i można egzekucję prowadzić.

  admin

 3. Podczas egzekucji również musi być w pełni czynności prawnych, aby mieć możliwość skutecznej obrony przeciw egzekucyjnej.

  Zdziś Marchewka

 4. Przecież można takiej osobie wyznaczyć pełnomocnika. Przypomina mi się tu ustanowienie kuratora dla doręczeń w sytuacji, gdy nie jest znany adres pozwanego.

  admin

 5. ano racja:
  Art. 818. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika nie mającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego

  Zdziś Marchewka

 6. Z tego co wiem, to ta osoba ma od początku ustanowionego przedstawiciela ustawowego (swoją matkę), czyli wówczas można bez problemu od niej ściągać dług?

  poznaniak

 7. Nie wiem.

  admin

 8. Moje pytanie nie dotyczy przypadku chwilowej choroby, która to mogłaby być powodem spóźnienia w płatności raty. Interesuje mnie zagadnienie choroby ciężkiej. Jak przykładowo całkowita amnezja, wypadek który powoduje, że człowiek staje się „warzywem” i inne. Rozumiem, że w przypadku dużych kredytów, poręczyciel odpowiada za spłaty. Jednak co w przypadku niskich kredytów? Czy istnieje wtedy podstawa prawna służąca umorzeniu? Jak w takich przypadkach powinien zachować się pożyczkodawca? Czy może jest to w zupełności nieważne i dług takiej osoby może być nadal egzekwowany?

  pomadka

 9. Mimo wskazanych i innych przypadków, pożyczkodawca ma prawo dochodzić zapłaty zarówno od pożyczkobiorcy jak i od poręczyciela pożyczki.

  admin

Skomentuj