Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną

komentarzy 9

Pytanie: Pilnie potrzebuję informacji czy komornik może zająć rentę osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która w przeszłości zaciągnęła kredyt na zakup drzwi, dodam że w chwili zawierania umowy była ona ubezwłasnowolniona. Co można zrobić aby ewentualnie wstrzymać taką egzekucję?

Odpowiedź: Zakładając że osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, to Art. 14 Kodeksu cywilnego stanowi: „§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. § 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.” W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, stosuje się art. 824 § 1 k.p.c., pkt. 2 który stanowi że postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 10 Ocena średnia: 4.2]

kategoria kredyty

Komentarze do 'Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co w przypadku, gdy w chwili zawierania umowy pożyczki dana osoba NIE BYŁA ubezwłasnowolniona i po 3 m-cach już była, po pół roku nie spłaca pożyczki, to czy można ją oddać do sądu i prowadzić później egzekucję? Czy może ona złożyć zarzut, że jest ubezwłasnowolniona czy liczy się to, że w chwili podpisywania dokumentów nią nie była?

  poznaniak

  29 Wrz 14 o 10:23

 2. Tego nie wiem, ale uważam, że ważne jest iż w momencie podpisywania umowy nie była ubezwłasnowolniona i można egzekucję prowadzić.

  admin

  29 Wrz 14 o 10:27

 3. Podczas egzekucji również musi być w pełni czynności prawnych, aby mieć możliwość skutecznej obrony przeciw egzekucyjnej.

  Zdziś Marchewka

  29 Wrz 14 o 16:29

 4. Przecież można takiej osobie wyznaczyć pełnomocnika. Przypomina mi się tu ustanowienie kuratora dla doręczeń w sytuacji, gdy nie jest znany adres pozwanego.

  admin

  29 Wrz 14 o 16:44

 5. ano racja:
  Art. 818. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika nie mającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego

  Zdziś Marchewka

  29 Wrz 14 o 17:06

 6. Z tego co wiem, to ta osoba ma od początku ustanowionego przedstawiciela ustawowego (swoją matkę), czyli wówczas można bez problemu od niej ściągać dług?

  poznaniak

  30 Wrz 14 o 00:53

 7. Nie wiem.

  admin

  30 Wrz 14 o 07:40

 8. Moje pytanie nie dotyczy przypadku chwilowej choroby, która to mogłaby być powodem spóźnienia w płatności raty. Interesuje mnie zagadnienie choroby ciężkiej. Jak przykładowo całkowita amnezja, wypadek który powoduje, że człowiek staje się „warzywem” i inne. Rozumiem, że w przypadku dużych kredytów, poręczyciel odpowiada za spłaty. Jednak co w przypadku niskich kredytów? Czy istnieje wtedy podstawa prawna służąca umorzeniu? Jak w takich przypadkach powinien zachować się pożyczkodawca? Czy może jest to w zupełności nieważne i dług takiej osoby może być nadal egzekwowany?

  pomadka

  24 Lut 17 o 21:36

 9. Mimo wskazanych i innych przypadków, pożyczkodawca ma prawo dochodzić zapłaty zarówno od pożyczkobiorcy jak i od poręczyciela pożyczki.

  admin

  25 Lut 17 o 02:55

Skomentuj