Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Teraźniejszość i przyszłość lokat bankowych

skomentuj

Kiedy Narodowy Bank Polski obniża stopy procentowe, najbardziej z tego faktu cieszą się przedsiębiorcy, ponieważ otrzymują dostęp do taniego kredytu. Kto traci? Oczywiście posiadacze lokat bankowych, ponieważ oprocentowanie, a tym samym zysk spada. Polityka monetarna wymusza na inwestorach indywidualnych poszukiwanie alternatyw, w sensie oszczędzania.

Konsekwencje ery niskich stóp procentowych

Działania zorientowane na regulowanie popytu i podaży pieniądza w gospodarce sprawiają, że klienci dotychczas zostawiający wszystkie nadwyżki finansowe w bankach detalicznych, zaczynają je wydawać. Skoro po roku na lokacie bankowej da się zarobić lekko ponad trzy procent (często mniej), po co to robić? Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, uległa drastycznym przekształceniom. Oczywiście na niekorzyść fanów lokat bankowych. Po pierwsze nie da się już uniknąć podatku Belki (od zysków kapitałowych). Nie można też skorzystać z instrumentów blokujących tryb płatności podatku (przykład polisolokat).

Wszystko działa na niekorzyść lokat bankowych

Powyższe argumenty są przestrogą dla klientów, uznających lokaty bankowe za nadrzędny instrument oszczędnościowy. Era lokat dobiega końca lub należy oczekiwać głębokich zmian oferty banków detalicznych, które chętnie zapełniają lokatami luki zainteresowania innymi usługami. Warto zadać sobie jednak ważne pytanie. Skoro lokaty bankowe tracą, jaki obszar zyskuje zainteresowanie? Na pewno są to pożyczki społecznościowe, dedykowane zwykłym inwestorom indywidualnym, bezpieczne fundusze inwestycyjne, a także obligacje korporacyjne, kojarzone z rynkiem Catalyst. Niestety we wszystkich wymienionych punktach wzrasta ryzyko oraz potrzeba rozwoju ekonomicznego, wiedzy.

Coś się kończy, coś zaczyna

Oczywiście cykl obniżek stóp procentowych musi się skończyć, zgodnie z ideą funkcjonowania cyklu koniunkturalnego. Czy lokaty bankowe znowu wrócą do łask? Trudno powiedzieć. Na pewno ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania, bo społeczeństwo czuje się zniechęcone dramatycznie niskimi zyskami.

Najlepsze oferty lokat bankowych mamy tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

kategoria depozyty bankowe

Skomentuj