Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘sąd’

Mowa ciała zeznającego przed sądem

skomentuj

Jeden z Czytelników zadał mi takie krótkie pytanie „czy strona może zeznawać w obecności drugiej strony”. Tak, może. Sam kiedyś jako powód zeznawałem w obecności pozwanej. Raz też było tak, że pozwany siedział na sali a zeznawał mój klient który scedował na mnie wierzytelność do windykacji, zeznawał więc wtedy jako świadek ale to on udzielił pozwanemu pożyczki. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wyrażenie chęci zawarcia ugody a uznanie roszczenia albo winy

skomentuj

Do założenia wątku zainspirowała mnie telewizyjna wypowiedź jakiegoś chyba dyrektora szpitala w którym personelowi zarzuca się błędy których konsekwencją był ciężki uszczerbek na zdrowiu a może i zgon, nie pamiętam. Dyrektor zapytany o to, czy rozważa zawarcie ugody w procesie cywilnym który wytoczono szpitalowi, odpowiedział że ugoda byłaby przyznaniem się do winy a do tej szpital jak na razie nie przyznaje się. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Pozew częściowy a przerwanie biegu przedawnienia

skomentuj

Pozew o zapłatę części należności bywa wnoszony wtedy, gdy wierzycielowi brak póki co środków na wniesienie pozwu o zapłatę całej należności. Jednak najczęściej jest to tzw. pozew na próbę kiedy wierzyciel ma wątpliwości co do tego, czy wygra proces (nie wie jak zachowa się w procesie pozwany, czy np. nie odwoła się od nakazu zapłaty) wobec czego nie chce ponosić nieraz wysokich kosztów procesu na dochodzenie całego roszczenia w jednym pozwie. Sam chyba dwukrotnie ograniczyłem powództwo jeszcze z innego powodu a mianowicie po to aby sprawdzić, czy egzekucja komornicza części roszczenia będzie skuteczna. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawezwanie do próby ugodowej

komentarze 2

Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na zawarcie przed sądem ugody bez wnoszenia pozwu o zapłatę. Opłata jest też niższa od opłaty od pozwu; wynosi 1/5 opłaty od pozwu.

W praktyce rzadko zostaje zawarta ugoda po zawezwaniu do próby ugodowej, strona przeciwna zazwyczaj nawet nie stawia się w sądzie. Istnieje natomiast inna korzyść dla wierzyciela który zawezwie dłużnika do próby ugodowej a mianowicie bieg przedawnienia roszczenia zostaje dzięki temu przerwany. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy sąd może rozłożyć spłatę długu na raty?

skomentuj

Tytułowe pytanie nierzadko pojawia się w mailach do mnie a niedawno jeden z internautów stwierdził w komentarzu na jakimś prawniczym blogu iż jest to nie możliwe (gdyż skoro dług jest wymagalny a sąd uwzględnił powództwo, to musi zasądzić obowiązek zapłaty całości od razu).

Otóż informuję, że sąd może rozłożyć w wyroku zapłatę długu w ratach. Tak uczynił dla dłużnika w jednej z moich spraw. Dłużnik po wyroku spłacał pożyczkę w ratach (chociaż zgodnie z umową spłacona miała zostać całość po upływie terminu zapłaty) i spłacił mi wszystko oprócz ostatniej raty, bo zmarł. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku – kpc

skomentuj

Pytanie: Niedawno żalił mi się znajomy z klubu sportowego, że sąd wydal skandaliczny wyrok, świadkowi będącemu kolegą dłużnika sąd uwierzył, że dłużnik zwrócił temu znajomemu pożyczkę. Pożyczka jest na piśmie umową potwierdzona i przelewem bankowym – uparł się żeby przelać pożyczkę mimo iż pożyczkobiorca chciał w gotówce z rąk do rąk, bo konta nie miał, to ten znajomy kazał mu założyć. To już była druga instancja. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak uzyskać adres zamieszkania przedsiębiorcy

skomentuj

Od jakiegoś czasu w urzędach miast i gmin ewidencje działalności gospodarczej czyli przedsiębiorców już nie są prowadzone. Ponoć pozostały archiwalne dokumenty tzn. te sprzed likwidacji ewidencji ale po pierwsze, to mam wątpliwości co do tego, czy urzędnik (częściej urzędniczka) byłaby skłonna szukać na telefoniczną prośbę i podać przez telefon adres przedsiębiorcy. Po drugie, taki adres z archiwum sprzed kilku lat mógłby być nieaktualny. Po trzecie, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność od niedawna, żadnego archiwum na jego temat w urzędzie miasta i gminy nie ma. Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej też nie uzyskamy adresu zamieszkania przedsiębiorcy a tylko adres prowadzenia działalności gospodarczej (który znamy). Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Doręczenie postanowienia sądu – Kpc

skomentuj

Pytanie: Czy spotkał się Pan z sytuacją, aby Sąd powołał kuratora dla Spółki zoo na podstawie art 818 par 1 kpc w związku z art 69 kpc – na posiedzeniu niejawnym – bez powiadomienia pozwanej Spółki o toczącym się postępowaniu ani doręczenia jej postanowienia? Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Wniosek o odroczenie przesłuchania strony albo świadka

komentarze 2

Pytanie: Piszę do Pana z prośbą o poradę. Sąd przysłał pod koniec stycznia pismo do uiszczenia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie uzupełniającej opłaty to jest 175 zł., co daje łącznie 300 zł opłat sądowych w sprawie pozwu o oddanie długu 10. 000 zł. oraz stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym i sprawę skierował do rozpoznania na rozprawie w postępowaniu uproszczonym? Moje pytanie co to oznacza? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

skomentuj

Pytanie: W zeszłym tygodniu komornik zajął mi konto bankowe. Zajęcie jest na kwotę ponad dwa razy wyższą od tej którą rzeczywiście jestem winien wierzycielowi. Gdy sprawa była w sądzie, to spłaciłem część ale to nie zostało uwzględnione w nakazie zapłaty. Dopiero dwa dni po zajęciu konta dostałem od komornika informację o wszczęciu egzekucji. Zatelefonowałem do kancelarii komorniczej w celu zażądania zmniejszenia zajęcia. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: