Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘sąd’

Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

skomentuj

Pytanie: Udało mi się załatwić mój pierwszy nakaz zapłaty na pozew o 20000 zł napisany samodzielnie. I teraz pytanie do Pana gdyż w sądzie nikt nie odbiera telefonu, czy po klauzulę wykonalności muszę wystąpić z wnioskiem czy jest nadawana z urzędu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

skomentuj

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawet nie wystąpiłem o klauzulę wykonalności. To jest wyrok sprzed 12 lat czyli jeżeli dobrze zrozumiałem przepisy, dług jest już przedawniony. Ten dłużnik prawdopodobnie nie zorientuje się o przedawnieniu, to prosty robol – cieśla z gór. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

skomentuj

Pytanie: Klient nie płaci faktury od ponad roku, muszę wnieść pozew o zapłatę i ewentualnie później wniosek do komornika. Zgodnie z Pana sugestią z bloga, mam zamiar samodzielnie napisać pozew, faktycznie widzę, z to prosta czynność. Przeczytałem też u Pana: http://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/ że chociaż wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe, to lepiej je wysłać, bo brak to ryzyko obowiązku zwrócenia pozwanemu jego kosztów procesu mimo wygranej przez powoda sprawy. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej

skomentuj

Pytanie: Dłużnikiem mojej firmy jest spółka jawna przeciwko której egzekucja komornicza jest całkowicie bezskuteczna i komornik zapowiedział umorzenie postępowania. Czy istnieje prawna możliwość dobrania się teraz do wspólników? Jak tak, to czy trzeba pozwać ich tak jak pozywa się członków zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki z o.o.? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

skomentuj

Pytanie: Jestem pozwanym solidarnie razem z drugim wspólnikiem naszej spółki cywilnej. On wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, ja nie wniosłem. Czy nakaz zapłaty przeciwko mnie uprawomocni się czy może jest tak, że jego sprzeciw rozciąga się też na mnie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Podpisana faktura a postępowanie nakazowe

skomentuj

Pytanie: Mam do windykacji niezapłaconą fakturę, nawet częściowo nie jest spłacona ale widnieje podpis na niej ze strony nabywcy pod kwotą do zapłaty. Czy na podstawie takiej faktury otrzymam nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jeżeli nie, to od upominawczego na pewno odwoła się żeby opóźnić wszczęcie egzekucji, kolega ma z nim taki właśnie problem chociaż ma należność bezsporną. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzeciw od nakazu zapłaty – koszty

skomentuj

Pytanie: Otrzymałem przedsądowe wezwanie do zapłaty pożyczki. Aktualnie nie ma pieniędzy na jej zwrot. Zamieszam przeciągnąć sprawę w sądzie wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty który zapewne niebawem otrzymam. Pożyczka co do należności głównej to niecałe 5 tysięcy złotych. Jaki będzie koszt opłaty od wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

skomentuj

Pytanie: Czy odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty albo od wyroku to to samo co oddalenie sprzeciwu? Jeżeli nie, to jakie są różnice? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Miarkowanie kary umownej. Kara umowna a brak szkody.

1 komentarz

Pierwotnie wpis ten miał dotyczyć wyłącznie miarkowania przez sąd kary umownej. Zdarza się bowiem, że strony umowy zastrzegają w niej karę umowną nieproporcjonalnie wysoką w stosunku do poniesionej przez jedną ze stron szkody wskutek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez drugą ze stron z umowy a czasem w ogóle szkody brak… No właśnie, kara umowna a brak szkody… Przygotowując się do napisania zamierzonego wpisu i z ostrożności sprawdzając, czy nic się nie zmieniło w przepisach a zwłaszcza w orzecznictwie bądź w doktrynie, odkryłem że owszem, zmieniło się. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty

skomentuj

Pytanie: Miałem zaciągniętych kilka pożyczek od osób niebędących firmami. Pożyczek tych nie spłacałem i wchodziły pozwy. Nawet nie odbierałem poczty i awiza wyrzucałem. Dwie sprawy trafiły do komornika, pism od komornika też nie odbierałem. W końcu w jednej sprawie przyszedł do mnie komornik i wpuściłem go. Dowiedziałem się wtedy że działał na wniosek osoby od której nigdy żadnych pieniędzy nie pożyczałem, to jest znany tani kombinator na bakier z prawem, znam go z osiedlowego pubu. Spisałem od komornika sygnaturę akt i tego samego dnia pojechałem do sądu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: