Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘komornik’

Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą

skomentuj

Odpowiedź na pytanie jak zabezpieczyć się czyli jak chronić majątek przed egzekucją komorniczą należy do bardzo poszukiwanych informacji. Wśród dłużników przyszłych i aktualnych. Jeżeli chodzi o sytuacje w których dług już powstał, to w tym zakresie nie udzielę informacji gdyż ukrywanie, wyzbywanie się majątku, darowywanie go w celu uniemożliwienia egzekucji to przestępstwo. Jednak czytaj dalej 😉 Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik a rolnik

1 komentarz

Art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego zawiera katalog przedmiotów niepodlegających egzekucji. „Chroni” ten przepis dłużników będących osobami prywatnymi, przedsiębiorcami oraz rolnikami. Zgodnie z ust. 3 powyższego przepisu wolne od egzekucji są narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Aha, czyli nie liczy się to, że dłużnik świadczy na przykład usługi przewozowe – komornik może zlicytować to jego jedyne narzędzie pracy. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Badanie przedawnienia przez komornika

komentarze 2

Wskutek znowelizowania Kodeksu postępowania cywilnego komornicy są zobligowania do badania, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym skierowanym przez wierzyciela do egzekucji nie uległo przedawnieniu, co dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek. Więcej… »

Co gdy komornik nie może ściągnąć długu?

komentarze 2

To postawione jako tytuł pytanie stawia wielu dłużników wobec których toczy się lub będzie się toczyć jak przewidują, bezskuteczne postępowanie egzekucyjne. Stawiają sobie też to pytanie zdesperowani wierzyciele egzekwujący. W takim przypadku komornik w końcu wyśle do wierzyciela pismo zatytułowane „Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego”. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

1 komentarz

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek wierzyciela zgodnie z art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Niedawno w jednej sprawie sam o to zawnioskowałem ponieważ zgłosiła się do mnie osoba zainteresowana kupnem tego długu (upubliczniałem w internecie dług razem z dłużnikiem) co do którego toczyła się niemal bezskuteczna egzekucja komornicza. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

„Umorzenie długu przez komornika”

komentarze 2

Czas rozprawić się z tytułową frazą ponieważ wciąż jeszcze wielu dłużników myśli albo ma nadzieję, że umorzenie przez komornika bezskutecznego postępowania egzekucyjnego jest równoznaczne z umorzeniem czyli anulowaniem długu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

1 komentarz

Art. 767 § 5 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skargę na czynności komornika, w tym na opis i oszacowanie nieruchomości, wnosi się do komornika który dokonał zaskarżonej czynności a nie do sądu. Skargę rozpatruje sąd ale wnosi się ją do komornika. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Po jakim czasie komornik umarza bezskuteczną egzekucję?

1 komentarz

W praktyce różni komornicy różne mają podejście w kwestii umarzania postępowania egzekucyjnego które jest bezskuteczne. Niektórzy, po stwierdzeniu niemożności przeprowadzenia skutecznej egzekucji wobec braku u dłużnika wierzytelności (z tytułu wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, nadpłaty podatku…), ruchomości przedstawiających wartość handlową i nieruchomości, szybko kierują do wierzyciela wysłuchanie przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, poprzedzające same umorzenie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

skomentuj

Najpierw w tym wpisie zauważam nieścisłości jak chodzi o poszukiwanie majątku w znaczeniu kodeksowym a na końcu wyliczam komornicze sposoby na sprawdzenie majątku dłużnika. Jak bowiem zauważysz, poszukiwania majątku dłużnika w rozumieniu niżej przytoczonego przepisu nie jest tożsame w całości z generalnie ustalaniem majątku w postępowaniu egzekucyjnym. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

komentarze 4

Potrącenie wzajemnych należności pieniężnych zwane też kompensatą, uregulowane jest w art. 498 Kodeksu cywilnego który stanowi, że gdy dwie osoby (fizyczne lub prawne) są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony jeżeli obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: