Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘egzekucja’

Minimalna opłata egzekucyjna – stosunkowa

skomentuj

Przeglądając opinie o komornikach sądowych natrafiam od czasu do czasu na wpisy oburzonych dłużników. Wielu dłużników oburzonych jest samym tylko faktem, że komornik ma czelność egzekwować od nich dług jednak zdarzają się i tacy którzy mając dług niski, np. 200 złotych, oburzeni są tym, że komornik naliczył dla siebie jako wynagrodzenie – egzekucyjną opłatę stosunkową kolejne 200 a nawet 300 złotych. Padają epitety „złodziej” i inne nieprzyjemne pod adresem komorników. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Udzielenie wierzycielowi informacji o innych egzekucjach przeciwko jego dłużnikowi

skomentuj

Jak sprawdzić, czy przeciwko dłużnikowi toczy się bądź toczą się bezskuteczne komornicze postępowania egzekucyjne? Nierzadko zadawane są nam tego typu pytania. Formalnie możesz to sprawdzić tylko wówczas, gdy dysponujesz już przeciwko dłużnikowi tytułem wykonawczym. Istnieje bowiem Art. 7601 Kodeku postępowania cywilnego który stanowi tak: Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik a rozłożenie spłaty na raty

skomentuj

Zapytano mnie, czy jest sens wysłać wniosek do komornika o rozłożenie długu na raty. Można taki wniosek wysłać do komornika ale formalnie to nie komornik decyduje w tej kwestii lecz wierzyciel. Komornik. otrzymawszy taki wniosek, zapewne wyśle go do wierzyciela aby ten ustosunkował się do wniosku. A nieformalnie może być tak, że jeśli dłużnik będzie dokonywał co pewien czas jakichś wpłat do komornika, to ten nie będzie się zbytnio spieszył do niektórych czynności egzekucyjnych, niezależnie od odpowiedzi wierzyciela. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Od jakiej kwoty postępowanie egzekucyjne?

skomentuj

Niektórzy są ciekawi tego, czy bardzo mała kwota długu może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Pytają, od jakiej kwoty wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Odpowiedź brzmi: komornik na wniosek wierzyciela wszcznie egzekucję nawet jednego grosza i nawet zapłaty jednego grosza można dochodzić na drodze sądowej jakby się kto pytał. Zapewne nikt (nie licząc urzędów) nie skieruje do egzekucji komorniczej (pozostającego do zapłaty) jednego grosza czy niewiele wyższej kwoty, chyba że złośliwie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Egzekucja prowadzona przez dwóch komorników

skomentuj

Czy dwóch komorników może w tym samym czasie prowadzić egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi? Może i to nawet więcej niż dwóch ale pod warunkiem, że nie prowadzą egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika lecz każdy z innego. Jeżeli bowiem nastąpi zbieg egzekucji do tego samego składnika majątku, na przykład do rachunku bankowego, to jeden z komorników przejmie sprawy pozostałych komorników chyba ze akurat na rachunku bankowym jest kwota wystarczająca do pełnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli egzekwujących: http://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-konta-bankowego-przez-kilku-komornikow/. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik bez sprawy sądowej?

skomentuj

Pytanie: Wskutek nieprzewidzianych okoliczności nie bylem w stanie spłacić pożyczki którą zaciągnąłem w instytucji pożyczkowej, spłaciłem tyko około połowę należnej sumy i pozostaje około 1.5 tysiąca złotych. Windykator telefoniczny z tej firmy straszył mnie już komornikiem dając ultimatum w postaci zapłaty całej kwoty do końca bieżącego miesiąca, że już mają przygotowany wniosek do komornika. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Dłużnik za granicą a polski komornik

skomentuj

Ostatnimi laty mnóstwo dłużników wyjechało pracować za granicę. Do Anglii, Irlandii (generalnie UK), Niemiec, Holandii, niemało jest ich też w Norwegii. Ich długi to często prywatne pożyczki zaciągnięte od kolegi. Wierzyciele nie wiedzą, co robić w takiej sytuacji, wielu z nich ma już prawomocny nakaz zapłaty, wyrok. Pytają, czy polski komornik może prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi mieszkającemu za granicą? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości

skomentuj

Pytanie: Chodzi o to ze kupująca zastawila dom po akcie notarialnym z roszczeniem przeniesienia wlasnosci w przypadku splaty kredytu / ja nie otrzymalem zaplaty calkowitej za dom, komornik zrobil roszczenie w tej firmie pozyczkowej na moją rzecz firma ta podobno wyraza chec wspolpracy i ma poinformowac o dacie i godzinie przekazania wlasnoci dla nierzetelnej kupującej, moje pytanie czy komornik zajmie to do licytacji, czy też bedzie ta nieruchomość w mojej dyspozycji z tytulu dlugu na niej ciązącego. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zmiana wierzyciela w toku egzekucji

skomentuj

Dawniej (do dnia 8 września 2016 roku) zmiana wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego wiązała się z koniecznością skierowania przez wierzyciela pierwotnego wniosku do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Obecnie nie ma takiej konieczności; wierzyciel pierwotny (najczęściej zbywca wierzytelności) już nie musi w takim przypadku wnioskować do komornika o umorzenie dzięki czemu przede wszystkim nie ponosi kosztów z tytułu umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela które to koszty, stanowiące wynagrodzenie komornika za nic, bywają wysokie… Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nakaz zapłaty a komornik

skomentuj

Samo wydanie przez sąd nakazu zapłaty rzeczywiście jeszcze nie uprawnia wierzyciela (czyli powoda a więc tego który wystąpił z powództwem – z pozwem) do wystąpienia z wnioskiem do komornika o egzekucję długu. Odpis nakazu zapłaty otrzymuje nie tylko wierzyciel ale też dłużnik a więc pozwany. Ma on prawo w ciągu czternastu dni od daty otrzymania nakazu zapłaty na złożenie sprzeciwu bądź wniesienie zarzutów do sądu który nakaz zapłaty wydał. Jeżeli tego nie uczyni w tym terminie, wówczas nakaz zapłaty uprawomocni się i sąd na wniosek powoda wniosek doręczy mu prawomocny a wiec zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: