Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘egzekucja z ruchomości’

Skorumpowani komornicy

skomentuj

Nieraz sugerowałem nie demonizować jak chodzi o ewentualne korupcyjne układy dłużników i ich pełnomocników z komornikami tym bardziej, że konkurencja pomiędzy komornikami jest coraz silniejsza i każdy z nich powinien dążyć do wykazania się (aby być rekomendowanym, polecanym). Faktem jest, że postępowania egzekucyjne przeważnie są bezskuteczne: http://pamietnikwindykatora.pl/skutecznosc-egzekucji-komorniczych-czy-bac-sie-komornika/. Więcej… »

Przeszukanie mieszkania przez komornika

skomentuj

Przeszukanie mieszkania dłużnika przez komornika jest a przynajmniej powinno być standardem w egzekucji z ruchomości. Komornik nie tylko powinien rozejrzeć się po mieszkaniu ale też zajrzeć do wszystkich schowków gdyż w nich może znajdować się gotówka albo wartościowe przedmioty. Zapewne niewielki odsetek dłużników zdających sobie sprawę z ewentualności wizyty komornika nie schowa poza mieszkaniem gotówki i wartościowych rzeczy z czego komornicy zapewne zdają sobie sprawę. Więcej… »

Przeszukanie dłużnika w kancelarii komornika

skomentuj

Taki komentarz ktoś zostawił pod jednym z wpisów (dane komornika wykropkowałem):
…, UWAGA! na tą kancelarię, gdyby nie to że mnie zaskoczyli to bym wezwał policję do kancelarii, nie mają prawa zatrzymywać w biurze!
Jego PSY gończe oskubią cię nawet z butów, dobrze że zegarka nie miałem bo bym już stracił.
Wredna kancelaria, do zamknięcia! Więcej… »

Sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika

skomentuj

Pytanie: Czy komornikowi mogę zaproponować niesprzedany towar z mojej zamkniętej firmy? Mieszkam z rodzicami i tu jestem zameldowana. Znalazłam list w skrzynce że 14 lutego przyjdzie komornik. Czy da to coś jeśli powiem mu zgodnie z prawda że mieszkam tylko w jednym pokoju i tam mam nieliczne moje przedmioty? Więcej… »

Czy komornik powiadamia o wizycie?

skomentuj

Komornik na szczęście dla wierzycieli nie musi powiadamiać dłużnika o wizycie i nie powinien powiadamiać. Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o każdej czynności egzekucyjnej ale powiadomienie dokonywane jest wraz z dokonaniem danej czynności egzekucyjnej. I tak też na przykład, gdy komornik wysyła do banku zajęcie konta bankowego dłużnika, to musi powiadomić o tym także dłużnika wysyłając mu odpis zajęcia. Więcej… »

Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika

komentarze 2

Zajęcie przez komornika sądowego a nawet zlicytowanie ruchomości nienależącej do dłużnika nie należało do rzadkości przed wejściem w życie w styczniu 2019 roku zmian w egzekucji z ruchomości. Byłem wierzycielem w sprawie w której został zlicytowany samochód w leasingu ponieważ firma leasingowa spóźniła się (miesięczny termin zawity) z wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego – o zwolnienie pojazdu z egzekucji. Więcej… »

Czynności terenowe komornika

komentarze 2

Czynności terenowe w miejscu zamieszkania, w firmie dłużnika komornik wykonuje na wniosek wierzyciela. Składając u komornika wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, ja wnioskuję o przeprowadzenie egzekucji ze wszystkiego co możliwe wymieniając wszelkie możliwe sposoby egzekucji w tym egzekucję z ruchomości. Można też wnioskować egzekucję z ruchomości później, gdy egzekucje z wierzytelności nie przyniosą efektu ale i tak większość komorników realizuje czynności terenowe dopiero wówczas, gdy zawiodą te łatwiejsze sposoby egzekucji. Więcej… »

Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

1 komentarz

Najpierw poniżej przepisy po czym chyba to co Was bardziej interesuje czyli praktyka.

Mamy zatem art. 300 § 2 Kodeksu karnego o utrudnianiu zaspokojenia wierzyciela który to przepis stanowi, że kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej… »

Jak wstrzymać lub opóźnić egzekucję komorniczą

komentarze 2

Wstrzymanie czyli zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika możliwe jest wyłącznie w przypadkach określonych w art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego czyli jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Więcej… »

Nagraj komornika – lenia; zajęcie ruchomości pod nieobecność dłużnika

komentarzy 11

Pytanie: Czy ma możliwość komornik zająć ruchomości pod adresem zamieszkania dłużnika, kiedy to nie ma dłużnika w domu tylko jest jego żona? Nieruchomość nie jest własnością dłużnika tylko kogoś z bliskiej rodziny. Jeśli tak to czy mógłby Pan przesłać podstawę prawną, bo komornik się tym zasłania jak nie ma dłużnika to nie podejmie żadnych czynności. Więcej… »