Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘cesja’

Sprzedaż długu przez bank a BIK

skomentuj

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną? Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Cy dłużnik może sprzedać swój dług?

skomentuj

Pytanie: Pracowałam w sklepie mięsnym, uległam w czasie pracy wypadkowi. Zgłosiłam to mojemu kierownikowi ale, sprawa ta nie została przekazana dalej tzw. do Firmy. Opisuje to ponieważ przez to zaczęły się moje kłopoty. Mam kredyt i kiedy poszłam na chorobowe, nie mogłam spłacać kredytu w takiej sumie jaką wyznaczył mi Bank. Spłacałam oczywiście z chorobowego, ale to były małe środki. Bank oddal sprawę mojego zadłużenia do komornika. Znajoma powiedziała mi ze można sprzedać swój dług, to prawda? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Upublicznianie długu jako metoda windykacji

skomentuj

Co zrobić gdy egzekucja komornicza naszej należności (na przykład prywatnej pożyczki albo należności za towar) jest bezskuteczna a dłużnik ma się dobrze, śmieje się, bo dochody i majątek ukrywa? Takich dłużników jest sporo. Często jedynym sposobem na nich jest upublicznianie ich długu z podaniem ich pełnych danych osobowych. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zarzuty pozwanego wobec nabywcy wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Prowadzę firmę handlującą meblami. Kolega też z branży meblowej ma kłopoty finansowe, był mi też winien za dostawę, zgodziłem się na cesję wierzytelności jego dłużnika zamiast na zapłatę i teraz wożę się z tą wierzytelnością, bo dłużnik ani myśli zapłacić. Pozwałem go do e-sądu ale zrobił sprzeciw, wynajął sobie adwokata. Adwokat w sprzeciwie od nakazu zapłaty napisał, że poprzednie partie mebli od tego mojego kolegi były wadliwe, że kolega nie reagował na reklamacje i że pozwany musiał naprawić te meble w końcu na własny koszt i że ten koszt jest w sumie taki wysoki jak moja wierzytelność. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej

skomentuj

Generalnie, w świetle stosownych przepisów Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobą trzecią, czyli dokonać cesji, przelewu wierzytelności. Potocznie taka czynność nazywa się sprzedaniem długu (bardziej właściwe określenie w tym wypadku to nie długa tylko zobowiązanie). Długi bardzo często sprzedawane są firmom windykacyjnym. Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Wystawienie długu na sprzedaż

komentarze 2

Wystawienie długu na sprzedaż, to całkiem fajna sprawa, to znaczy dla dłużnika niezbyt fajna. Wystawienie długu na sprzedaż zwłaszcza w internecie (niekoniecznie na giełdzie) to często pretekst do upubliczniania danych dłużnika i jego długu po to, aby dać mu się we znaki. Podobnie jak w znanym rejestrze długów. Tylko bowiem jako oferta wierzytelności na sprzedaż, dłużnik i jego dług mogą znaleźć się w internecie, na przykład na internetowej giełdzie wierzytelności. Rzadko zgłasza się ktoś zainteresowany zakupem długu a jeżeli już, to najczęściej oferuje żałośnie niską cenę, np. 10% kwoty podstawowej długu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Przeczytałem, że prowadząc firmę windykacyjną działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zapłata poprzez cesję wierzytelności

komentarze 2

Niedawno skontaktował się ze mną były klient któremu jego dłużnik zaproponował zapłatę cesją wierzytelności przysługująca mu od firmy trzeciej. I co ja na to.

Przyjęcie od dłużnika zapłaty cesją wierzytelności zamiast normalnie jak ustalono wcześniej czyli przelewem gotówki, to spore ryzyko dla wierzyciela. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności a właściwość miejscowa sądu

komentarze 2

Na przestrzeni lat, jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przejąłem na podstawie cesji czyli przelewu wierzytelności setki roszczeń pieniężnych których dochodzenie skierowałem na drogę sądową. W każdym przypadku był to sąd właściwy miejscowo dla mojego miejsca zamieszkania. Właściwość miejscową sądu skutecznie uzasadniałem powołując się na art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego: Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: