Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sumowanie dochodów do egzekucji komorniczej

skomentuj

Pytanie: Mam rentę rodzinną z której komornik pobiera 25% na rękę dostaję 936zł od kilku miesięcy pracuję na umowę o pracę za najniższą krajową pytanie czy komornik może mi coś wziąć z wypłaty jakiś procent? Czy będzie sam chciał żebym dobrowolnie sama miesięcznie mu coś dawała?

Odpowiedź: Jeżeli to nie jest egzekucja alimentów, to według mnie komornik nie ma prawa zająć Pani płacy minimalnej z umowy o pracę czyli może tylko jak do tej pory – pobierać owe 25% z renty rodzinnej.

Uzasadnienie mojej opinii jest następujące. Komornik sumuje do egzekucji dochody z różnych źródeł, na podstawie Art. 835 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów. Mowa w tym przepisie jednakże tylko o dochodach wymienionych w Art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego czyli o wynagrodzeniu za pracę i innych należnościach oraz świadczeniach które są w tym przepisie wskazane a zatem nie o rentach rodzinnych które zgodnie z § 5 tegoż Art. 833 KPC podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Tak samo, zgodnie z § 4 tegoż przepisu, nie sumuje się do egzekucji wynagrodzenia za pracę i emerytury.

Do tego jest też Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1973 r., III PZP 7/73, OSNCP 1973, nr 11, poz. 187 która stanowi, że w skład „sumy wszystkich dochodów”, o której mowa w art. 835, wchodzi zaopatrzenie emerytalne i inne dochody wymienione w art. 833 § 2 tylko wówczas, gdy przedmiotem egzekucji są alimenty. Myślę, że i w przypadku renty rodzinnej można by przywołać wyżej wskazaną uchwałę.

Nie ma też prawa komornik żądać od Pani aby dobrowolnie Pani mu coś dawała.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 12 Ocena średnia: 4.4]

Skomentuj