Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sumowanie dochodów do egzekucji komorniczej

komentarze 2

Pytanie: Mam rentę rodzinną z której komornik pobiera 25% na rękę dostaję 936zł od kilku miesięcy pracuję na umowę o pracę za najniższą krajową pytanie czy komornik może mi coś wziąć z wypłaty jakiś procent? Czy będzie sam chciał żebym dobrowolnie sama miesięcznie mu coś dawała?

Odpowiedź: Jeżeli to nie jest egzekucja alimentów, to według mnie komornik nie ma prawa zająć Pani płacy minimalnej z umowy o pracę czyli może tylko jak do tej pory – pobierać owe 25% z renty rodzinnej.

Uzasadnienie mojej opinii jest następujące. Komornik sumuje do egzekucji dochody z różnych źródeł, na podstawie Art. 835 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów. Mowa w tym przepisie jednakże tylko o dochodach wymienionych w Art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego czyli o wynagrodzeniu za pracę i innych należnościach oraz świadczeniach które są w tym przepisie wskazane a zatem nie o rentach rodzinnych które zgodnie z § 5 tegoż Art. 833 KPC podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Tak samo, zgodnie z § 4 tegoż przepisu, nie sumuje się do egzekucji wynagrodzenia za pracę i emerytury.

Do tego jest też Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1973 r., III PZP 7/73, OSNCP 1973, nr 11, poz. 187 która stanowi, że w skład „sumy wszystkich dochodów”, o której mowa w art. 835, wchodzi zaopatrzenie emerytalne i inne dochody wymienione w art. 833 § 2 tylko wówczas, gdy przedmiotem egzekucji są alimenty. Myślę, że i w przypadku renty rodzinnej można by przywołać wyżej wskazaną uchwałę.

Nie ma też prawa komornik żądać od Pani aby dobrowolnie Pani mu coś dawała.

Komentarze do 'Sumowanie dochodów do egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Otów widziałem sie z komornikiem, zapytał o mój majatek, głownie o to gdzie pracuję,co robie jakie umowy. Więc mu powiedziałem, że mam dwie umowy-zlecenia I jedną umowę o pracę, pół etatu. Jak mogłem sie spodziewać, moi pracowdawcy otrzymali pismo od komornika o zajęciu. Nie zdziwiłem się, że umowy-zlecenia zajęte w całości. Ale zdziwiłem się, że przy pracodawcy u którego pracuje na umowę o pracę również jest infromacja:

  „Do powyższych roszczeń zajmuję po mysli art 895 kpc wierzytelności dłużnika należne mu od (tu nazwa pracodawcy) jako dłużnika wierzytelności z tytuły umów cywilnoprawnych oraz innych wzajemnych rozliczen.

  Zajęciu podlega cała suma przypadająca dłużnikowi do wypłaty I obejmuje także wypłaty przyszłe.

  Na zasadzie art 896 par 1 pkt 1 i2 kpc wzywam dłuznika zajętej wierzytelności:

  Do złożenia komornikowi w ciągu tygodnia oświadczenia:
  Czy dłużnikowi nalzezy się od niego zajęta wierzytelność lub czy uznaje zajęte prawo I w jakiej wysokości
  Czy zajętą wierzytelność uiści czy też odmawia uiszczenia I z jakiej przyczyny
  Kiedy nastąpi wypłata zajętej wierzytelności
  Czy zajmowana wierzytelnośc jest juz zajęta I przez jaką władze”

  Powiem szczerze, że nie za bardzo wiem jak mam to ugryżć. Prosze o radę.

  Anonim

  3 Paź 19 o 23:14

 2. Zajęcie całego wynagrodzenia jest bezprawne skoro nie jest to zadłużenie alimentacyjne a tylko w takim wypadku komornik miałby prawo (i obowiązek) zajmować całe wynagrodzenie. Należałoby zlożyc skargę na czynności komornika. Prócz tego, jeżeli te umowy – zlecenia mają charakter stałej czy powtarzającej się pracy to sugeruję zawnioskować do komornika o ograniczenie egzekucji w sumie też tylko do kwoty ponad kwotę wolną od zajęcia.

  admin

  4 Paź 19 o 06:16

Skomentuj