Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Specyfika i korzyści z funduszu parasolowego

skomentuj

Pojęciem funduszu parasolowego określa się specyficzny rodzaj funduszu inwestycyjnego charakteryzującego się tym, że tworzą go mniejsze fundusze (subfundusze, podfundusze). W ramach każdego z tych subfunduszy środki mogą być inwestowane w odmiennego rodzaju kapitał niż w przypadku innych subfunduszy składających się na dany fundusz parasolowy. I tak też, w ramach funduszu parasolowego może funkcjonować np. fundusz akcji albo fundusz obligacji. Mogą też być inwestowane w różnych proporcjach w ramach każdego z subfunduszy n p. mniej akcji a więcej obligacji w jednym subfunduszu, a inne proporcje tychże środków finansowych w innym subfunduszu. I wreszcie, w ramach funduszu parasolowego mogą działać też subfundusze z których każdy specjalizuje się w inwestowaniu w innym regionie geograficznym (azjatycki, europejski…). Można też dla potrzeb inwestorów i zaleznie od koniunktury tworzyć nowe subfundusze. Inwestowanie w różnych funduszach może być dokonywane w celu rozłożenia, minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, jednak w przypadku samych funduszy parasolowych w Polsce chodzi przede wszystkim o korzyści związane z mniejszymi kosztami inwestowania. Po pierwsze z tytułu tzw. podatku Belki czyli podatku od dochodów kapitałowych a po drugie z tytułu prowizji dla funduszu. Tych rodzajów koszty inwestor musiałby ponieść przenosząc inwestycje z jednego odrębnego funduszu do drugiego. W przypadku funduszu parasolowego gdzie inwestor przenosi środki pomiędzy subfunduszami podatek należny będzie dopiero gdy inwestor umorzy posiadane w funduszu parasolowym jednostki uczestnictwa.

Ciekawe oferty funduszy inwestycyjnych są tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

Skomentuj