Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedegzekucyjna ugoda w sprawie spłaty pożyczki

Brak komentarzy

Pytanie: Mam dług spowodowany niespłaconą pożyczką prywatną i pożyczkodawca dysponuje już prawomocnym wyrokiem. To znaczy przegrałem apelację i już nie ma odwołania ale prawomocnego wyroku wierzyciel chyba jeszcze w ręku nie ma, bo rozprawa była wczoraj. Jak nie spłacę tej pożyczki to komornik zlicytuje mi mieszkanie, nie chcę do tego dopuścić. Co Państwo razicie, czy w ogóle można mi coś dobrego poradzić?

Odpowiedź: Może Pan zaproponować wierzycielowi podpisanie ugody w ramach której będzie Pan spłacał pożyczkę w ratach. Na dowód Pana woli w tym zakresie powinien Pan jeszcze przed ewentualnym spisaniem ugody przesłać wierzycielowi pierwsza ratę w ramach spłaty pożyczki. Należy uzmysłowić wierzycielowi że ewentualna egzekucja z nieruchomości będzie trwać miesiącami albo i latami. Wierzyciel będzie musiał uiścić zaliczkę na biegłego który oszacuje nieruchomość i w ogóle nie wiadomo czy na licytacji nieruchomość znajdzie nabywcę zważywszy że Pan jest jej lokatorem i nowy właściciel nie będzie mógł Pana wyeksmitować jeśli nie znajdzie Panu zastępczego lokalu. Taki stan rzeczy zniechęca potencjalnych licytantów. To istotny argument w rozmowie z wierzycielem.

Ponadto komornik od każdej ściągniętej albo dobrowolnie wpłaconej przez dłużnika kwoty popiera w pierwszym rzędzie opłatę stosunkową dla siebie. Dla wierzyciela będzie więc korzystniej gdy nie dojdą te i inne dodatkowe koszty egzekucyjne i gdy pieniądze będzie otrzymywał bezpośrednio od Pana. Może Pan zaproponować wierzycielowi że na nieruchomości ustanowi Pan hipotekę na jego rzecz aby nie miał on obaw że sprzeda ją Pan w między czasie i w ten sposób udaremni Pan egzekucję, jeśli wierzyciel w końcu zechciałby żeby dług egzekwował komornik. Może Pan także próbować wynegocjować od wierzyciela aby w ramach ugody anulował Panu odsetki za zwłokę. W zamian może Pan zaproponować wyższe raty spłaty lub częściej spłacane.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 listopada, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj