Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie odsetek według doktora prawa

komentarze 2

Wierzyciele, uwaga na Lege Obsługa Prawna Sp. z o.o. w tym na doktora radcę prawnego Bartosz Greczner. Strona internetowa tej firmy to mamnakaz.pl z której wynika, że firma pomaga w unikaniu płacenia długów.

Wczoraj otrzymałem z tej firmy w imieniu mojego dłużnika wezwanie przedsądowe które przepisuję poniżej.

Działając w imieniu pana MJ, pełnomocnictwo w załączeniu, wzywam w terminie 7 dni od otrzymania pisma do złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacka Krzyśkę (KM …./12) w zakresie przedawnionych odsetek wynikających z tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

Pana wierzytelność dochodzona na podstawie tytułu wykonawczego uległa przedawnieniu w części dotyczącej odsetek starszych niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W wyroku z dnia 15.01.2014 r. w sprawie o sygn. I CKS 197/13 Sąd najwyższy stwierdził, że trzyletniemu przedawnieniu ulegają stwierdzone wyrokiem roszczenia o odsetki za opóźnienie wymagalne po dniu uprawomocnienia się orzeczenia. Powyższa zasada wynika również z art. 125 kodeksu cywilnego.

W przypadku dalszego prowadzenia egzekucji mój Klient wniesie pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części dotyczącej przedawnionych odsetek, co narazi Pana na ponoszenie kosztów procesu.

A zresztą, macie też skan tego wezwania, poniżej. Zauważcie, że brak choćby jednego nr telefonu i adresu e-mail (znalazłem jednak w internecie adres e-mail i do doktora – mecenasa i do tej firmy, no i adres www).

Prawda jest taka, że Pan doktor – radca prawny pisze bzdury. Odsetki nie są przedawnione wobec czego wezwanie jest całkowicie bezpodstawne. Z upływem trzech lat przedawniają się tylko te roszczenia o odsetki, które należne i wymagalne stają się po dniu uprawomocnienia się orzeczenia. Pan doktor radca prawny wyraził się nieco inaczej – „odsetki za opóźnienie wymagalne po dniu uprawomocnienia się orzeczenia” – zabrakło słów „należne i” a w wyroku na który powołuje się on, jest to: „odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się orzeczenia”. Różnica istotna, bo roszczenia z tytułu odsetek należne i wymagalne do dnia uprawomocnienia się wyroku i zasądzone tym wyrokiem przedawniają się z upływem lat dziesięciu. Po wydaniu tytułu wykonawczego też są przecież wymagalne. Wynika to jasno zarówno z przytoczonego przez pana doktora art. 125 Kodeksu cywilnego jak też z uzasadnienia owego wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 197/13 na które również był łaskaw się powołać w wezwaniu. Ani te należne przed ani te należne po uprawomocnieniu się wyroku nie mogły się przedawnić w przedmiotowej sprawie. Uwaga – zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego przerwanie biegu terminu przedawnienia dokonuje się przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju. W związku z powyższym również roszczenia z tytułu odsetek które stały się należne i wymagalne po uprawomocnieniu się wyroku w przedmiotowej sprawie, nie uległy przedawnieniu. Wyrok uprawomocnił się w 2011 roku (nie mam w tej chwili wglądu do dokumentów papierowych ale w komputerze mam wgląd do wniosku egzekucyjnego) a już w 2012 roku (jak wynika z sygn. sprawy komorniczej przytoczonej w wezwaniu) toczyło się postępowanie egzekucyjne które toczy się nieprzerwanie po dziś dzień.

Nasuwa się pytanie, czy pan mecenas – doktor ma problem z ogarnięciem w sumie prostego (jak dla prawnika) tematu, czy może manipuluje nieetycznie usiłując wprowadzić mnie w błąd. Na wszelki wypadek uważajcie – nie przyjmujcie za pewnik tego co pisze do Was nawet doktor albo i profesor prawa powołując się na przepisy prawne i orzecznictwo sądowe i nie podporządkujcie się wezwaniu bez zweryfikowania, czy to prawda.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 7 Ocena średnia: 4.7]

kategoria prawnicy

Komentarze do 'Przedawnienie odsetek według doktora prawa'

Subscribe to comments with RSS

  1. Pogubił się w prostej sprawie. Albo celowo tak miesza.

    wierzyciel

    10 Cze 17 o 07:26

  2. W zasadzie z mojej strony wystarczyłoby krótkie, jednozdaniowe odniesienie się: „Wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia (o czym pan doktor chyba wie jak wynika z pisma) a od uprawomocnienia się wyroku do wszczęcia egzekucji minęło około roku.” Jednak czytając to jego wezwanie mam wątpliwości, co mu się konkretnie błędnie wydaje. A może pomyliła mu się data wyroku…

    admin

    10 Cze 17 o 09:03

Skomentuj