Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Praktycznie i przystępnie o zdolności kredytowej

1 komentarz

Z pojęciem zdolności kredytowej spotkał się każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o kredyt w banku. Badanie naszej możliwości spłaty całej kwoty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych przez bank terminach to standardowy element procedury bankowej. W tym celu bank pozyskuje od osoby ubiegającej się o kredyt niezbędne informacje, na podstawie których zgodnie z wewnętrznymi zasadami danego banku i w oparciu o odpowiednie algorytmy wyliczana jest możliwa do udzielenia klientowi kwota kredytu.

Banki w Polsce są również zobowiązane dostosowywać swoje procedury przyznawania kredytów do tzw. rekomendacji KNF. Do niedawna specjalna rekomendacja dotyczyła wyłącznie kredytów hipotecznych. Zobowiązuje ona banki do przestrzegania specjalnych wymagań przy udzielaniu kredytu w walucie obcej. W obliczu kryzysu finansowego i jego negatywnych skutków na sytuację finansową kredytobiorców, od 2011r. specjalna rekomendacja dotyczy również pozostałych kredytów, czyli np. gotówkowych. Wymaga ona od banków przy badaniu zdolności kredytowej klienta brania pod uwagę zasady udzielania takiej kwoty kredytu, by suma rat wszystkich kredytów klienta w miesiącu nie przekraczała połowy jego miesięcznych dochodów netto. Zaostrzone wymogi przy ocenie zdolności kredytowej mają na celu zmniejszenie ilości niespłaconych kredytów, co jest korzystne nie tylko dla instytucji bankowych, ale również dla samych klientów banku. Ludzie potrzebujący określonej kwoty kredytu, często nie potrafią obiektywnie ocenić swoich możliwości finansowych oraz ryzyka, jakie może pojawić się w przyszłości na przykład w postaci utraty pracy. Dlatego firmy pożyczkowe nie będące bankami są popularne – mają minimalną ilość formalności, badanie zdolności kredytowej ogranicza się do sprawdzenia klienta w jednej z ogólnopolskich baz osób zadłużonych. W firmach takich pieniądze może dostać praktycznie każdy, nawet osoba już zadłużona. Ceną za łatwy dostęp do gotówki są bardzo wysokie odsetki, o których wielu pożyczkobiorców zapomina, a które mogą w przyszłości pogłębić ich kłopoty finansowe. Skrupulatne badanie zdolności kredytowej przez banki ma więc sens i dlatego warto rzetelnie przygotować wszelkie wymagane przez bank informacje, dzięki czemu uniknie się problemu ze spłatą kolejnych rat.

Informacje potrzebne do zbadania zdolności kredytowej dotyczą przede wszystkim naszych dochodów oraz stałych obciążeń finansowych. Dochody powinny być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z zakładu pracy. Zwracana jest również uwaga na formę zatrudnienia – najwyżej oceniani są klienci zatrudnieni na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony. Bank może się interesować naszą sytuacją rodzinną, stanem cywilnym oraz ilością osób, które mamy na utrzymaniu. Stałe obciążenia finansowe to raty innych kredytów, pożyczek wynikających z zakupów ratalnych, posiadane limity na rachunku bankowym, karty kredytowe, alimenty, a czasami także wysokość czynszu lub innych comiesięcznych opłat. Obciążenia wynikające z zaciągniętych dotychczas kredytów bankowych są sprawdzane w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej, gdzie bank może zobaczyć czy terminowo regulujemy swoje zobowiązania. Warto dbać o dobrą historię w BIK, dzięki której nasza wiarygodność będzie atutem w negocjacjach z bankiem o atrakcyjne warunki kredytu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.8]

kategoria kredyty

1 komentarz do 'Praktycznie i przystępnie o zdolności kredytowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Chociaż banki bardzo dobrze zarabiają na kredytach, to jednak uzyskanie kredytu to nie taka prosta sprawa i wiele osób przekonało się o tym. Inni nawet nie próbują wiedząc, że nie mają szansy na bankowy kredyt. Banki ściśle przestrzegają rygorystycznych procedur oceniania zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Nawet zabezpieczone rzeczowo kredyty jak te na samochód albo kredyty hipoteczne, są poza zasięgiem osób które nie mają udokumentowanych zarobków lub osiągają dochody w zbyt niskiej wysokości albo mają zbyt wiele innych zobowiązań finansowych, w tym zaległych. Banki pod tym kątem obowiązane są sprawdzać w Biurze Informacji Kredytowej, coraz więcej banków dokonuje też sprawdzeń w Biurach Informacji Gospodarczej czyli w tak zwanych rejestrach długów a w szczególności w Krajowym Rejestrze Długów.
    Banki udzielają kredytów w znacznej mierze ze środków zdeponowanych przez klientów banku na lokatach terminowych i na kontach, to dlatego lokaty i konta bankowe są tak intensywnie reklamowane. W związku z powyższym, na bankach spoczywa szczególnie wysoka odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie tymi pieniędzmi i muszą dbać o to aby kredyty były spłacane zgodnie z umowami kredytowymi, aby ograniczyć do minimum tak zwane złe czy trudne kredyty których egzekwowanie trzeba będzie powierzać komornikom i z których wiele nigdy nie zostanie wyegzekwowanych.
    Jest jeszcze jednak drugi aspekt sprawy, dla którego banki są tak rygorystyczne w ocenie zdolności kredytowej. Jest to aspekt społeczny, tak można by go określić. Nad bankami sprawuje kontrolę Komisja Nadzoru Finansowego a i same banki uchodzą za instytucje zaufania publicznego, społecznego. Przesłanie brzmi w związku z tym – nie przykładać ręki do nadmiernego zadłużania się kredytobiorców, aby nie zaciągali zobowiązań w kwocie która przerośnie ich możliwości co do spłaty i doprowadzi do bankructwa, do ubóstwa. Dlatego też w firmach pozabankowych łatwiej o pożyczkę niż w banku, pozabankowe pożyczki dla zadłużonych przyznawane są osobom negatywnie odnotowanym w BIK oraz nawet z zajęciami komorniczymi pensji.

    Tomik

Skomentuj