Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczki pozabankowe

1 komentarz

Zasada jest prosta – jeżeli posiadasz zdolność kredytową i „czysty” BIK – to bierz pożyczkę w banku, gdyż nierozsądne jest w takiej sytuacji brać pożyczkę na przykład w Providencie. Jeżeli natomiast nie masz należytej zdolności kredytowej w ocenie banków, to w grę wchodzą chyba tylko pożyczki pozabankowe z parabanków (te tutaj), lub ewentualnie społecznościowe (w niskich kwotach, przynajmniej na początek). Aby praktycznie przedstawić istotę pożyczek pozabankowych, wykorzystaliśmy jedną z porad udzielonych przez nas wraz z tekstem pytania. Uważamy, że jest to materiał jak znalazł. Zapraszamy do przeczytania poniżej pytania i porady.

Pytanie: Czy pożyczki pozabankowe bez BIK są droższe niż te bankowe i czy są bardziej ryzykowne dla pożyczkobiorcy? Muszę koniecznie wziąć pożyczkę a bank mi nie udzieli gdyż mam złą historię w BIK a do tego nie posiadam aktualnie stałej pracy tylko wykonuję dorywcze prace. Mam mieszkanie własnościowe i gotowa jestem wziąć pozabankową pożyczkę hipoteczną, bo po prostu muszę. Na co powinnam uważać, jak szukać stosunkowo tanie pożyczki poza bankami?

Odpowiedź: Istotnie, pożyczka pozabankowa udzielona przez firmę pożyczkową czyli przez parabank może być kosztowna, jej łączny koszt czyli oprocentowanie rzeczywiste może być znacznie wyższe niż w przypadku pożyczek udzielanych przez banki. Takie pozabankowe podmioty udzielające pożyczek są nastawione właśnie na tych klientów, którzy nie mają szans na pożyczkę w banku ponieważ albo nie mają stałych dochodów – stałego zatrudnienia, albo mają złą historię w BIK, albo jedno i drugie razem. Pod pojęciem złej historii w BIK rozumiemy tu nie tylko (choć przede wszystkim, tak) zaległości w spłacie kredytów ale też nieprzeterminowane kredyty które wyczerpują zdolność kredytową jak idzie o zaciągnięcie kolejnego kredytu.

Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych udzielane są często pod zastaw nieruchomości i firmy pożyczkowe wykorzystują to, że pożyczkobiorca nie ma możliwości zaciągnięcia pożyczki w banku i oferują pożyczki z wysokim oprocentowaniem rzeczywistym. Również w przypadku gdy pożyczkobiorca posiada stałe dochody ale ma złą historię w BIK. Trzeba przyznać że w takich przypadkach firmy pożyczkowe ponoszą większe ryzyko wiążące się z nieodzyskaniem pożyczki w ustalonym terminie albo i w ogóle. Jeżeli bowiem pożyczkobiorca owszem, posiada stałe dochody ale pożyczka nie została zabezpieczona hipotecznie (bo pożyczkobiorca nie posiada nieruchomości), wówczas ryzyko jest stosunkowo wysokie zważywszy złą historię w BIK i prawdopodobieństwo posiadania innych zobowiązań. Dlatego firmy udzielające pożyczek pozabankowych takim osobom chcą sobie powetować ewentualne straty poprzez ustalanie generalnie wyższego oprocentowania rzeczywistego.

Jednak jeżeli dysponuje Pani zabezpieczeniem w postaci nieruchomości, warto popytać znajomych, rodzinę czy nie zechcieliby udzielić tańszej pożyczki pod hipotekę. Może też zarejstrować się Pani na portalach gdzie udzielane są pożyczki społecznościowe i i ogłosić się jako poszukująca pożyczki, określając proponowane warunki. Może Pani zaoferować takiemu potencjalnemu pożyczkodawcy odsetki które nawet jeśli będą np. dwukrotnie niższe od rzeczywistego oprocentowania firmowych pozabankowych pożyczek, to i tak będą atrakcyjne dla wielu prywatnych osób – potencjalnych pożyczkodawców. Udzielane pod hipotekę tak zwane „pożyczki bez BIK”, albo „kredyty oddłużeniowe” itp. z firm pożyczkowych istotnie należy zaciągać z rozwagą. Jak wspomniano wcześniej, koszty takich pożyczek są wysokie. Uważajmy też na same umowy pożyczki, aby nie pozostało w nich miejsca na przeprawienie umowy poprzez np. dopisanie jednego zera przez pożyczkodawcę. Dopilnujmy aby kwota pożyczki została wpisana także słownie i zażądajmy dla siebie jednego egzemplarza umowy pożyczki. Zresztą najbezpieczniej (i dla pożyczkodawcy i dla pożyczkobiorcy) jeżeli kwota pożyczki przekazana zostanie bankowym przelewem.

Można jeszcze dodać, że pożyczki pozabankowe dla zadłużonych osób (firm) mogą stawać się coraz bardziej poszukiwanym produktem w stosunku do bankowych pożyczek. Głównie dlatego, że nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych umożliwia dopisywanie do BIG-ów (Biura Informacji Gospodarczej) czyli np. do Krajowego Rejestru Długów także np. dłużników osób prywatnych i mogą to robić teraz również wierzyciele wtórni a więc zwłaszcza firmy windykacyjne. A banki, o ile nam wiadomo, korzystają z baz tych rejestrów długów. Nie zanosi się też na to, aby banki zaczęły stosować mniej restrykcyjne niż do tej pory zasady oceny zdolności kredytowej. Co więcej, zgodnie z zapisami w ustawie o kredycie konsumeckim z 2010 roku, banki mają obowiązek sprawdzać ryzyko kredytowe – ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie ust. 1 – 3 przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Można też zauważyć, że sprawdzanie klientów w bazie Biura Informacji Kredytowej nie zabezpiecza spłaty albo skutecznej egzekucji kredytów w takim stopniu, jak mogłoby się to wydawać. W przypadku kredytów gotówkowych bez zabezpieczeń (nie pod zastaw ani nie pod hipotekę), bankowe należności z tytułu takich pożyczek nie są uprzywilejowane co do pierwszeństwa w egzekucji w porównaniu na przykład właśnie z pozabankowymi pożyczkami. A takie sytuacje, że ktoś po odmowie przyznania mu kolejnej pożyczki przez bank (ponieważ już widnieje w BIK jako pożyczkobiorca z innego banku), udaje się po pożyczkę do parabankowej firmy pożyczkowej, to częste przypadki. I często pożyczka pozabankowa nie jest spłacana wobec czego firma pożyczkowa ostatecznie kieruje sprawę do komornika, podobnie jak bank z tytułu niespłaconej pożyczki. Jeżeli kwota niespłaconej pożyczki pozabankowej jest wysoka albo jest tych niespłaconych pożyczek więcej, to bank może nieprędko otrzymać swą należność.

W internecie natomiast co chwilę wpisywane są zapytania typu „który bank nie sprawdza BIK” albo „czy bank X sprawdza BIK” i inne podobne pytania. Nie ma takiej możliwości aby bank nie sprawdził w BIK osoby wnioskującej o kredyt. Sprawdzenie odbywa się pod kątem ewentualnych niespłacanych aktualnie kredytów oraz tych już spłaconych, ale z poślizgiem albo dopiero wyegzekwowanych. Brana jest także pod uwagę wartość aktualnie zaciągniętych kredytów nawet jeżeli spłacane są bez zwłoki.

Przed wystąpieniem o pożyczkę pozabankową (nie tylko z firmy pożyczkowej ale i od prywatnej osoby) nieraz warto założyć sobie szybko i bezpłatnie konto bankowe przez internet. Wykazanie się posiadaniem konta bankowego może mieć pozytywny wpływ na decyzję o przyznaniu pożyczki. Bezpieczniej też przyjmować pożyczkę właśnie na konto a nie w gotówce do ręki. W niektórych przypadkach też, kiedy to siedziba firmy pożyczkowej mieści się z dala od miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy, otrzyma on przelewem na konto pożyczkę szybciej niż w gotówce dostarczonej przez przedstawiciela firmy pożyczkowej albo przez firmę kurierską.

Jak chodzi o pożyczki w bankach, to powiedzmy, że banki myślą za pożyczkobiorcę w tym sensie, że nie dopuszczą do tego, aby ten zaciągnął zbyt wiele pożyczek, na kwoty łączne tak wysokie, że nie podoła spłacaniu pożyczek. Banki maja bowiem możliwość i obowiązek dopisywania każdej nowej pożyczki do BIK-u. Jednak pozabankowe firmy pożyczkowe nie mają takiej bazy (a szkoda, że nie mają), wobec czego nie są w stanie kontrolować ilości i wysokości zobowiązań pożyczkobiorcy wynikających z zaciągniętych przez niego pożyczek pozabankowych. Pożyczkobiorca samodzielnie więc powinien się kontrolować, by nie zaciągać nadmiernych zobowiązań finansowych w takich parabankach.

Jak chodzi o dostęp pozabankowych firm pożyczkowych do BIK w celu sprawdzenia pożyczkobiorcy, to niezbędne jest do tego upoważnienie od pożyczkobiorcy. Jednak większość pozabankowych pożyczek oferowanych jest celowo osobom notowanym w BIK jako dłużnicy. To raczej rozumie się samo przez się, że osoba zgłaszająca się po pożyczkę do pozabankowej firmy, negatywnie figuruje w BIK i z tego powodu nie może uzyskać pożyczki z banku.

Pozabankowe pożyczki bez BIK – dla zadłużonych są generalnie droższe od pożyczek bankowych, jednak nie jest to aż taka przepaść jak niektórym mogłoby się zdawać. Chodzi o to że banki chętnie uwidaczniają w reklamach pożyczek oprocentowanie nominalne (np. na poziomie niespełna dziesięciu procent) ale całkowity koszt kredytu jest wyższy i określony jest oprocentowaniem rzeczywistym. Oprocentowanie rzeczywiste natomiast, zwykle jest w mniej widoczny sposób przedstawiane w reklamach i jest 2-3 razy wyższe od oprocentowania nominalnego kredytu.

W branży prawdziwych pożyczek pozabankowych pojawił się nowy produkt – pożyczka VIA SMS. Napisaliśmy „prawdziwych” by ostrzec Państwa (może nie po raz pierwszy w tym serwisie kredytowym) przed nieuczciwymi firmami niby pożyczkowymi a koncentrującymi się jedynie na pobieraniu od klientów wstępnych opłat, prowizji za rozpatrzenie wniosku, za drogie SMS-y itp. a nie mającymi zamiaru udzielić pożyczki. Amatorami pożyczek spoza banków i bez BIK bywają też firmy. Jednak zapewne podobnie jak w banku, szczególnie nowej firmie trudniej też o pozabankową pożyczkę niż osobie zatrudnionej gdzieś na umowę o pracę, o przewidywalnych comiesięcznych dochodach.

Pożyczkobiorca, po otrzymaniu pozabankowej pożyczki, nie zostaje umieszczony w żadnej pozabankowej bazie pożyczkobiorców, gdyż takowa nie istnieje, przynajmniej wedle naszej wiedzy. Czyli, ryzyko kredytowe w przypadku tego pożyczkobiorcy jest podwyższone ale inne firmy pożyczkowe o tym nie wiedzą. Może on więc starać się „jakby nigdy nic” o kolejną pożyczkę w innej firmie pożyczkowej. Jak natomiast wiemy, w przypadku pożyczek bankowych ukrycie przed bankami faktu otrzymania już jednej pożyczki w banku byłoby niemożliwe. I między innymi także z tego powodu pozabankowe firmy pożyczkowe ponoszą wyższe niż banki ryzyko związane z udzielaniem pożyczek.

Poszukując pozabankowej pożyczki należy szukać takich ofert, w przypadku których pożyczkodawca nie pobiera wstęnych opłat pod żadną postacią, pod żadnym pozorem. Często bowiem skorzystanie z takiej oferty kończy się tym, że pożyczkobiorca poniósł koszty a pożyczki nie otrzymał. Stałe oferty które przedstawiamy na tej stronie (czyli: Provident, SMS365.PL oraz SMS KREDYT) są pod tym względem wiarygodne – nie pobiera się wstępnych opłat a pożyczki są często przyznawane.

Wbrew pozorom, zaciągnięcie pozabankowej pożyczki może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na spłacanie rat kredytu bankowego. Tak, pozabankowe pożyczki bez BIK są znacznie droższe od kredytów bankowych i pierwsza myśl jaka może się nasuwać w takiej sytuacji, to zawnioskowanie o kredyt konsolidacyjny. Jednakże jeżeli do spłaty pozostaje już niewiele rat, to bardziej sensownym (albo i jedynym) rozwiązaniem będzie skorzystanie z pozabankowej pożyczki. Oczywiście można machnąć ręką i nie brać pożyczki z parabanku; spłacać według własnych możliwości i pogodzić się z tym, że bank wypowie kredyt a następnie zleci jego egzekucje komornikowi. Czy pożyczka pozabankowa okaże się tańsza od opcji z wypowiedzeniem kredytu i egzekucją? Cóż, czy i na ile, to będzie zależeć od konkretnej sytuacji. Pamiętajmy jednak i o tym, że dopuszczenie do wypowiedzenia kredytu z powodu zaległości w spłacie rat oznacza też wpisanie takiego kredytobiorcy do BIK z odpowiednią adnotacją.

Pożyczki pozabankowe bez BIK niekoniecznie przyznawane są też tym osobom, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Gdy firma pożyczkowa zażąda wyciągów bankowych obrazujących przelewy wynagrodzenia na konto bankowe, to dostrzeże że komornik zajął wynagrodzenie ponieważ na konto przelewana jest tylko ustawowa stawka minimalna niepodlegająca egzekucji. Może też ktoś akurat tyle zarabiać (bez zajęcia komorniczego) ale to nie jest dobra wiadomość dla firmy pożyczkowej bo jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki i zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu jej odzyskania, to odpada możliwość egzekucji z minimalnego wynagrodzenia.

Przeciętna, najczęściej zaciągana i najczęściej oferowana pożyczka pozabankowa bez BIK jst niska, często wynosi kilkaset złotych. W związku z tym, pożyczkobiorcy wielokrotnie zastanawiają się nad tym, jak przebiegałaby windykacja takiej pożyczki, mają nadzieje na to, że firma pożyczkowa nie będzie dochodzić sądownie zapłaty tak niskiej kwoty i tym samym jej egzekucja nie zostanie zlecona komornikowi. Nie ma się jednak co łudzić, takie takie niskie roszczenia też trafiają do sądu a następnie do komornika. Szczególnie od jakiegoś czasu doprowadzenie przez wierzyciela do wydania przez sąd nakazu zapłaty jest prostsze i mniej pracochłonne, jeżeli skorzysta on z opcji elektronicznego postępowania upominawczego w ramach e-sądu, czyli przez internet i bez załączania dokumentów.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

1 komentarz do 'Pożyczki pozabankowe'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dlaczego coraz bardziej podobają mi się pożyczki społecznościowe? Zaznaczam jedynie że nie muszę brać żadnej pożyczki na dzień dzisiejszy, ale i tak je opiszę.

    Łatwo można je otrzymać, nawet osoba bez pracy i bez majątku. Sprawdzanie pożyczkobiorcy jedynie w rejestrach długów to prawie żadne sprawdzanie, jeżeli nie idzie z tym w parze sprawdzanie zatrudnienia i BIK. I są to pożyczki naprawdę szybkie i rzeczywiście w stu procentach przez internet. I szczerze mówiąc, trudno będzie znaleźć firmę windykacyjną zmotywowana do odzyskania takich pożyczek. Po pierwsze dlatego że niewiele firm zajmuje się windykacja długów od osób prywatnych. Po drugie zaś, nawet jeżeli pożyczkobiorca otrzymał stosunkowo wysoką pożyczkę, to składa się na nią wiele niskich pożyczek od wielu pożyczkobiorców. Każdy z nich musi osobno zlecać windykację własnej wierzytelności a ponieważ są to niskie kwoty więc nieatrakcyjne do windykacji czy to przez firmę windykacyjną czy też przez kancelarie prawną.

    Maryjan

Skomentuj