Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczki pozabankowe a zdolność kredytowa (i koszty)

skomentuj

Kiedy bank uzna że klient nie jest wart przyznania mu kredytu, bo ma za niską zdolność kredytową, to takiemu odrzuconemu kredytobiorcy pozostają jedynie firmy pożyczkowe (co lepsze pozabankowe pożyczki mamy tutaj). Banki rygorystycznie oceniają zdolność kredytową. Kredytobiorca musi mieć zarobki na odpowiednim poziomie ale też nie nazbyt wysokie już zaciągnięte inne zobowiązania finansowe przy czym niedopuszczalne jest w ocenie banku posiadanie zaległości w spłacie takich zobowiązań.Ustaleń w tym zakresie dokonują banki przede wszystkim sprawdzając bazę Biura Informacji kredytowej – w skrócie BIK.

Pożyczki pozabankowe są ogólnie łatwiej dostępne od kredytów bankowych. Co prawda, firmy pożyczkowe też w znakomitej większości, albo i wszystkie bez wyjątku,  wymagają aby pożyczkobiorca miał stałe zarobki, ale już jak chodzi o BIK tudzież rejestry długów, to albo wcale nie sprawdzają, albo wymagają tylko tego, żeby pożyczkobiorca nie miał zaległych zobowiązań finansowych a co do ich sumarycznej kwoty, to nie ustalają ograniczeń w stosunku do wysokości dochodów, w przeciwieństwie do banków. To jednak kosztuje, bo oprocentowanie rzeczywiste takich pozabankowych pożyczek jest znacznie wyższe od oprocentowania rzeczywistego pożyczek bankowych. W takim stanie rzeczy, stosunkowo wysoki odsetek takich pozabankowych pożyczek jest niespłacanych w terminach umownych. Przy firmach pożyczkowych kręcą się więc firmy windykacyjne które zajmują się odzyskiwaniem niespłaconych pożyczek. Z kolei firmy pożyczkowe zawczasu pomyślały o tym, żeby kosztami windykacji móc obciążyć pożyczkobiorców – w umowach pożyczek znajdują się stosowne zapisy. Pożyczkobiorca spóźniający się ze spłatą tego typu pożyczki funduje sobie zaiste bardzo wysokie dodatkowe koszty do spłaty, w tym te windykacyjne.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

Skomentuj