Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej; adresy

skomentuj

Pytanie: Moim dłużnikiem jest spółka cywilna i muszę złożyć pozew o zapłatę. Nie mam jednakże adresów zamieszkania wspólników i nie wiem skąd je zdobyć, oni nie mieszkają w mieście gdzie ich spółka ma siedzibę. Czy mogę w pozwie wskazać jako ich adresy adres spółki?

Odpowiedź: Może Pan tak postąpić, ale tym samym akceptuje Pan ryzyko związane z faktem, że jeżeli nakaz nie zostałby odebrany przez pozwanych albo został odebrany w siedzibie firmy, ale przez osobę nieuprawnioną do odbioru pism, to pomimo tego, że w pierwszej z wymienionych sytuacji sąd najpewniej przyjąłby, że nakaz się uprawomocni, istnieje podstawa do kwestionowania przez pozwanych prawidłowego doręczenia. Naszym zdaniem ryzyko jest niewielkie i jeszcze z podobną sytuacją się nie spotkaliśmy, ale uważamy, że powinien Pan o tym wiedzieć. Zgodnie bowiem z Postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 1993 r. II CRN 74/92, pozew skierowany przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powinien wskazywać miejsce zamieszania tej osoby, a doręczenie pism sądowych wymienionej osobie następuje wg zasad przewidzianych dla doręczeń osobie fizycznej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.5]

Skomentuj