Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozew częściowy a przerwanie biegu przedawnienia

Brak komentarzy

Pozew o zapłatę części należności bywa wnoszony wtedy, gdy wierzycielowi brak póki co środków na wniesienie pozwu o zapłatę całej należności. Jednak najczęściej jest to tzw. pozew na próbę kiedy wierzyciel ma wątpliwości co do tego, czy wygra proces (nie wie jak zachowa się w procesie pozwany, czy np. nie odwoła się od nakazu zapłaty) wobec czego nie chce ponosić nieraz wysokich kosztów procesu na dochodzenie całego roszczenia w jednym pozwie. Sam chyba dwukrotnie ograniczyłem powództwo jeszcze z innego powodu a mianowicie po to aby sprawdzić, czy egzekucja komornicza części roszczenia będzie skuteczna. Okazało się, że nie była i ta wiedza doświadczalna uchroniła mnie od ponoszenia wyższych kosztów na postępowanie sądowe. Kosztów, których też nie odzyskałbym w postępowaniu egzekucyjnym. Rozdrabnianie roszczeń w pozwie to częsta praktyka.

Do rzeczy jednak i krótko. Wniesienie pozwu częściowego przerywa bieg przedawnienia tylko tej części roszczenia która stanowi wartość przedmiotu sporu w pozwie częściowym. Bieg przedawnienia pozostałej części należności czyli tej póki co niedochodzonej pozwem należności, płynie dalej. Jeżeli pozostała część, należności jest bliska przedawnieniu, można wykorzystać zawezwanie do próby ugodowej w tym zakresie w celu przerwania biegu przedawnienia tej póki co nieobjętej pozwem części należności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj