Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

4 komentarze

Potrącenie wzajemnych należności pieniężnych zwane też kompensatą, uregulowane jest w art. 498 Kodeksu cywilnego który stanowi, że gdy dwie osoby (fizyczne lub prawne) są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony jeżeli obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem (czyli kompensują) do wysokości wierzytelności niższej. Na przykład, jeżeli firma X jest winna firmie Y kwotę 20 tys. zł (załóżmy że kupiła od niej towar z odroczeniem terminu zapłaty) a firma Y jest winna firmie X kwotę 15 tys. zł (załóżmy że z kolei wynajmowała od niej pomieszczenie magazynowe), to wskutek dokonania potrącenia tych wzajemnych należności, firma X jest winna firmie Y kwotę 5 tys. zł a firma Y nie ma już żadnych zobowiązań finansowych wobec firmy X.

Proste, prawda? I niespecjalnie warte osobnego wpisu na blogu. Może jednak zrobić się ciekawiej jeżeli firma X jest winna firmie Y tą przykładową kwotę 20 tys. zł. a firma Y nie ma żadnych zobowiązań wobec firmy X ale oto firma X która jest dłużna firmie Y dowiedziała się o trzeciej firmie (nazwijmy ją firmą Z) której to firmie Z firma Y jest winna na przykład też 20 tys. zł. I ta trzecia firma Z jest w pilnej potrzebie pozyskania gotówki a firma Y nie kwapi się do zapłaty długu. Firma Z jest na tyle zdesperowana (nie ma też przecież pewności czy w ogóle uda się wyegzekwować dług), że gotowa jest sprzedać tę swoją wierzytelność czyli dokonać cesji wierzytelności w kwocie 20 tys. zł za np. 60% jej wartości czyli za 12 tys. zł.

I firma X będąca dłużnikiem firmy Y będącej z kolei dłużnikiem firmy Z, kupuje tę wierzytelność firmy Z za 12 tys. zł. Mamy zatem nową sytuację: firma X winna jest firmie Y 20 tys. zł,. ale kupiwszy wierzytelność od firmy Z tym samym jest też wierzycielem firmy Y też na kwotę 20 tys. zł i przedstawia swoją nabytą wierzytelność do potrącenia skutkiem czego obie firmy już nic nie są sobie winne. Zauważmy, że firma X zarobiła na tym 8 tys. zł kupując wierzytelność za 60% jej wartości.

Takich zakupów wierzytelności celem dokonania potrącenia, zawieranych jest na rynku sporo więc jakoś nierzadko udaje się znaleźć taką trzecią firmę. Czasem taka trzecia firma chcąca sprzedać wierzytelność ogłasza się z tym w internecie wpisawszy dane jej dłużnika.

Na sprzedaż wierzytelności zezwala art. 509 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym (§ 1) wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wierzytelność z tytułu niezapłaconych faktur można potrącić i zbyć ale właśnie pod warunkiem, że nie zawarto umownego zakazu cesji takiej wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Raz wystawiłem dług firmy na sprzedaż, komornik nie był w stanie tego ściągnąć ale egzekucja jeszcze formalnie toczyła się. Zgłosiła się inna firma chcąca kupić. Udawałem że negocjuję cenę a w tym czasie wysmarowałem do komornika wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w tej firmie. Komornik zajęcie wysłał i ta firm całość spłaciła komornikowi.

  Agaton

  13 Cze 20 o 14:34

 2. Gratuluję. Nie zawsze jednak nabywca już jest dłużnikiem dłużnika czyli trzeciodłużnikiem. Czasami dopiero zamierza kupić coś i dopiero wtedy przedstawić do potrącenia nabytą wierzytelność. A czasem nie chodzi o kompensatę tylko wie jak wyegzekwować dług.

  admin

  Administrator

  13 Cze 20 o 14:49

 3. Nie miałem pojęcia o takiej praktycznej możliwości cesji i kompensaty. Mam kilka nieściągalnych wierzytelności firmowych czyli co teraz, wykupić dostęp do KRD?

  Anonim

  14 Cze 20 o 11:20

 4. Nie!!! Żadne KRD ani inne BIG-I. Umieść wpis w internecie tak żeby został wciągnięty do wyszukiwarki Google!

  admin

  Administrator

  14 Cze 20 o 19:04

Skomentuj