Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odwrócona hipoteka a dożywocie

1 komentarz

Obecnie na rynku polskim pojawia się coraz więcej firm oferujących starszym ludziom gotówkę w zamian za mieszkania, w których mieszkają. Często ludzie biorą tego typu produkt finansowy za odwróconą hipotekę. Jest to jednak błąd, gdyż mamy tu jedynie do czynienia z tzw. rentą dożywotnią, zwaną w skrócie dożywociem. Jakie są podstawowe różnice? Pierwsza z nich to podmiot oferujący dany produkt. W przypadku odwróconej hipoteki, która jest kredytem, jest to bank, a w przyszłości także firma ubezpieczeniowa, pozostająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku dożywocia zaś może to być dowolny podmiot gospodarczy, a samo działanie tego quasi – kredytu jest regulowane jedynie przez Kodeks Cywilny. Oczywiście firmy oferujące dożywocie nazywają się tak, aby wzbudzić u klientów jak największe zaufanie (np. fundusz hipoteczny), należy jednak pamiętać, że jest to jedynie zabieg marketingowy.

Kolejną bardzo istotną różnicą jest moment przeniesienia własności do nieruchomości. W przypadku odwróconej hipoteki następuje to dopiero po śmierci beneficjenta, a i tak, zanim do tego dojdzie, spadkobiercy mają najpierw możliwość spłaty zobowiązań zaciągniętych przez zmarłego. Również sam beneficjent może spłacić kredyt jeszcze za swojego życia. W przypadku renty dożywocia nic takiego nie ma miejsca, gdyż prawo własności od razu przechodzi na rzecz podmiotu, który takiej renty udzielił, a beneficjent posiada jedynie prawo do mieszkania w tejże nieruchomości. Nie ma zatem mowy o tym, ażeby spłacić zobowiązanie wcześniej i tym samym zatrzymać nieruchomość. Pojawia się także uzasadnione ryzyko tego, co się stanie w przypadku bankructwa takiego podmiotu. Wtedy, zgodnie z prawem, mieszkanie przekazane w zamian za rentę wchodzi do masy upadłościowej i jest licytowane przez komornika, bądź syndyka masy upadłościowej. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo utraty takiej renty, a nawet możliwości mieszkania w swoim dotychczasowym lokum.

Ostatnią różnicą między obydwoma produktami jest obecność w prawie polskim. O ile dożywocie istnieje już w Polsce od dobrych kilku lat, o tyle na odwróconą hipotekę będziemy musieli trochę poczekać, gdyż projekt ustawy w tej sprawie został zatwierdzony przez Rząd dopiero w kwietniu bieżącego roku.

Niezależnie od tego, na który produkt się zdecydujemy, pamiętajmy, o tym, aby dowiedzieć się na jego temat maksymalnie wszystkiego. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wielu, czasem tragicznych rozczarowań.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria hipoteka

1 komentarz do 'Odwrócona hipoteka a dożywocie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Kredyt z odwróconą hipoteką to pomysł na dostatnie życie seniorów, którzy posiadają mieszkania własnościowe. To popularne w krajach Europy Zachodniej rozwiązanie ma szanse zyskać na sławie także u nas, a to dzięki Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym.
  Kredyt z odwróconą hipoteką polega na tym, że bank wypłaca swojemu klientowi jednorazowo bądź dożywotnio świadczenia pieniężne, a po jego śmierci przejmuje mieszkanie. Do końca życia senior będzie jednak właścicielem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa. Poza tym do roku po jego śmierci rodzina może spłacić zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami i innymi roszczeniami, odzyskując tym samym mieszkanie.
  Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym jest o tyle ważna, że kredyt ten będą mogły oferować jedynie instytucje, będące pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, czyli banki, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych czy instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, a nie jak wcześniej to bywało – nieuczciwe firmy. Poza tym wysokość renty czy jednorazowej wypłaty ustalać będzie rzeczoznawca, na podstawie rynkowej wartości nieruchomości. Jeżeli jego wycena okaże się jednak niesatysfakcjonująca dla klienta, to będzie się on mógł wycofać z takiego kredytu. Pieniądze uzyskane na podstawie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym zostaną potraktowane jak zaciągnięcie kredytu, czyli nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  Seniora zabezpiecza także fakt konieczności zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego na piśmie. Musi ona zawierać m. in. takie informacje jak: rodzaj kredytu, jego całkowita wysokość, wartość nieruchomości, oprocentowanie kredytu, terminów oraz wysokości wpłat. Poza tym powinny znaleźć się w niej także punktu mówiące chociażby o prawie i procedurze do przedterminowej spłaty takiego kredytu.
  Warto tu jeszcze dodać, że kredyt ten będzie przyznawany bez limitu wieku w walucie polskiej. Poza tym pieniądze uzyskane na podstawie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym zostaną potraktowane jak zaciągnięcie kredytu, czyli nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  Kredyt odwrócony to ratunek dla polskich emerytur, jak jednak twierdzą specjaliści będzie to raczej produkt niszowy.

  Władysław

Skomentuj