Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odstąpienie od umowy leasingu

skomentuj

W przeciwieństwie do umowy kredytowej, w przypadku umowy leasingu nie istnieje możliwość odstąpienia od niej w ciągu jakiegoś czasu od jej zawarcia (np. w ciągu kilku dni). Istotą zawarcia umowy na czas określony jest to, że strony są zobligowane trwać w takiej umowie jako kontrahenci przez cały okres jej obowiązywania. Jakakolwiek możliwość odstąpienia od umowy powinna być ściśle przewidziana w takiej umowie i korespondować z jej zapisami. Jeżeli chodzi o jednostronną możliwość rozwiązania umowy leasingu, i tylko dla finansującego ustawodawca przewidział takie możliwości przy spełnieniu, wystąpieniu ściśle określonych przesłanek, gdzie chodzi o przyczyny leżące wyłącznie po stronie stronie korzystającego a więc leasingobiorcy. Natomiast korzystający tylko w jednym przypadku może wypowiedzieć umowę zgodnie z art. 664 § 2 k.c., bez zachowania okresu wypowiedzenia – kiedy zostaną ujawnione wady rzeczy leasingowanej i to takie wady, za które odpowiedzialność ponosi finansujący.

A najkorzystniejsze oferty leasingu są tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria leasing

Skomentuj