Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania finansowe komornika wobec wierzycieli egzekwujących

komentarze 2

Pytanie: Jeden komornik ściągnął od dłużnika pieniądze ale ich nie przekazał wierzycielowi i postąpiła tak w wielu sprawach. Przywłaszczone tak pieniądze komornik stracił i jest raczej niewypłacalny. Ma majątek ale nie wystarczy dla wszystkich pokrzywdzonych wierzycieli. Dwa pytania w związku z tym. Czy państwo nasze odpowiada za takie długi komorników? I drugie pytanie: kolega od którego ten komornik ściągnął dług i nie przekazał wierzycielowi, dalej jest dłużnikiem tego wierzyciela? Ten wierzyciel mówi że nie interesuje go to, że komornik ściągnął od kolegi dług, bo jak wiadomo, wierzyciel tych pieniędzy nie otrzymał. Zamierza do innego komornika ten sam wyrok podać do egzekucji.

Odpowiedź: Zgodnie z Art. 23 ust. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem. Chodzi o szkodę wynikającą z niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu czynności (ust. 1 tegoż Art. 23). Nieprzekazanie wierzycielowi wyegzekwowanych od dłużnika pieniędzy kwalifikuje się jako taka właśnie szkoda i komornik solidarnie ze Skarbem Państwa zobowiązany jest do jej naprawienia.

W mojej ocenie (były już) wierzyciel kolegi któremu komornik nie przekazał wyegzekwowanego długu nie ma prawa żądać od (byłego już) dłużnika zapłaty i powinien pozwać o zapłatę solidarnie komornik i Skarb Państwa. Były dłużnik ma przecież dowody na to, że pieniądze zostały odeń ściągnięte przez podmiot (nieuczciwego komornika) którego były wierzyciel sobie wybrał do działań egzekucyjnych i byłego dłużnika nie obchodzi to, ze pieniądze nie zostały przekazane. No, wyobraźmy sobie, że to firma windykacyjna nie przekazała pieniędzy wierzycielowi – to też już nie problem byłego dłużnika który pieniądze firmie windykacyjnej zapłacił i dłużnikiem już nie jest. Oczywiście w przypadku firmy windykacyjnej odpowiedzialność solidarna Skarbu Państwa nie wchodzi w grę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria komornik

Komentarze do 'Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania finansowe komornika wobec wierzycieli egzekwujących'

Subscribe to comments with RSS

  1. kto ponosi koszty komornicze wierzyciel czy dłużnik

    radok

    3 Sie 18 o 20:08

  2. Wygląda to tak, że wierzyciel opłaca zaliczki komornicze przed wszczęciem i czasem w trakcie postępowania egzekucyjnego jednak następnie komornik ściąga je od dłużnika. Opłaty stosunkowe czyli te swoje prowizje komornik ściąga też od dłużnika, od każdej ściągniętej kwoty. Wierzyciel więc po pomyślnym zakończeniu egzekucji komorniczej ma odzyskaną pełną należność z wyroku wraz z odsetkami i kosztami procesowymi oraz otrzymał zwrot zaliczek komorniczych. Wszystko to zostało wyegzekwowane od dłużnika.

    admin

    3 Sie 18 o 21:45

Skomentuj